–⁠ Fuck olje­pen­gene, vi må satse på fremtiden

Byråden vil gjøre Oslo til en nullutslippsby og oppfordrer studenter til å hive seg på sykkelen, universitetsansatte til å kutte flyturer og UiO til å droppe Equinor-avtalen.

–⁠ Vi skal kutte utslippene i Oslo med 95 prosent innen 2030. Og det er, som seniorforsker Borgar Aamaas ved klimaforskningssenteret CICERO kaller det, ufattelig, ekstremt ambisiøst. Men helt nødvendig, sier miljø og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) til Universitas.

Den nye klimastrategien som byrådet lanserte for et par uker siden, er en av de eneste i verden som er i tråd med Parisavtalens 1.5 graders-ambisjon.

Berg mener at valget står mellom de som er villige til å gjennomføre den grønne politikken som trengs for å nå nullutslippsmålet, og de som sier de er for målet, men samtidig vil bygge motorvei på kryss og tvers av hovedstaden.

Har du fått med deg at Foodora-syklistene streiker? –⁠ Foodora utnytter unge

En bedre by å bo i

–⁠ Det å gjøre Oslo til en null-utslippsby, gjør også Oslo til en bedre by å bo i. Studentene vil merke klimapolitikken fordi en by med mindre utslipp også er en by med mindre biltrafikk, ren luft, med mer plass til studenter, buss og trikk.

Byråden ønsker å se flere syklende studenter. Torsdag var hun på plass på sykkelloppis på Blindern, der studentene kunne velge og vrake blant 300 sykler.

–⁠ Det er overraskende få studenter som velger sykkel i dag. Jeg er fra Oslo, og som student husker jeg at det var en terskel for meg å begynne å sykle i byen, fordi det virket litt skummelt, sier hun og fortsetter:

–⁠ Jeg ble veldig overraska da jeg endelig begynte å sykle i Oslo. Plutselig åpnet det seg en helt ny verden, der jeg ble kjent med byen på en annen måte. Jeg skjønte hvor de ulike tingene lå, det var billig, og jeg fikk trening i hverdagen.

Les flere grønne nyheter: UiO satser på klimaemne

Grønnvasking

Berg reagerer sterkt på at hennes tidligere studiested, UiO, har en forskningsavtale med Equinor. femårsavtalen, som ble undertegnet i januar i år, går ut på at energiselskapet årlig bevilger ti millioner kroner til forskning innenfor energi- og klimarett, maskinlæring, strømning i geologiske strukturer og nye energisystemer.

Den grønne politikeren er klar i sin tale:

–⁠ Fuck oljepengene, vi må satse på fremtiden. Jeg synes at det er helt galt at Equinor skal få grønnvaske seg med noe støtte til forskning på fornybar energi, samtidig som de utvinner og investerer rekordmye i fossil energi.

Hun har også et godt råd til de flyveglade universitetsansatte, som fløy like langt som 80 ganger tur-retur månen i fjor.

–⁠ Jeg tror at veldig mange av reisene vi gjør, heller kan tas over videokonferanse. Noen ganger er man nødt til å møtes, men da er det viktig å tenke på hvordan vi kan gjøre det miljøvennlig, og det gjelder alle.

Jeg ble veldig overraska da jeg endelig begynte å sykle i Oslo. Plutselig åpnet det seg en helt ny verden

Lan Marie Berg, førstekandidat for Oslo MDG

–⁠ Satser på fremtiden

Rektor ved UiO, Svein Stølen, skriver til Universitas at hoved-fokuset for avtalen med Equinor er bærekraft og fornybar energi, som på lengre sikt kan bidra til bærekraftig utvikling i samfunnet som helhet.

–⁠ For oss er det å satse på fremtiden, sier Stølen.

–⁠ Det er ofte viktig å samarbeide med sentrale aktører som kan skape endring. Equinor er en slik mulig endringsaktør. Avtalen er vurdert grundig fra universitetets side, og den gir fri og åpen forskning som er tilgjengelig for alle.

Når det gjelder de mange flyreisene til UiO-ansatte, er rektor helt enig med Berg i at de bør fly mindre.

–⁠ Dette er en av grunnene til at vi nå jobber konkret med å få på plass tiltak for å få ned våre klimagassutslipp generelt, ikke bare knyttet til flyreiser. Hver og en av oss må gå oss i selv og ta vår del av ansvaret, også når det gjelder å fly mindre.

Les også: Disse vant for beste masteroppgave om bærekraft