–⁠ Mye kunnskap, lite handling

18.295 flyreiser i fjor er både skuffende og nedslående fra et universitet som hevder å ta klimautfordringene på alvor, skriver Joakim Solheim Hatletveit, Medlem i arbeidsutvalget, Høyres Studenter.

Universitets- og høyskolesektoren innehar mange av våre fremste miljøer innen klimaforskning. Disse miljøenes kunnskaper bidrar til at både norske og internasjonale myndigheter kan fatte effektive klimatiltak. Sektoren selv har imidlertid ikke feiet for egen dør, inntil nå?

Universitas kunne nylig avsløre at de største universitetene flyr stadig mer. UIO-ansatte flydde blant annet hele 18.295 flyreiser i fjor. Tallene tilsvarer 80 ganger tur-retur til månen! Slike tall er både skuffende og nedslående fra et Universitet som hevder å ta klimautfordringene på alvor.

Det er ingen tvil om at norske studenter er opptatt av at sine studiesteder har fokus på sitt klimaavtrykk

Les også: UiO-ansatte fløy 62.162.753 kilometer i 2018

Høyres Studenter synes derfor det er gledelig at det nå, på initiativ fra forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), innføres en konkurranse mellom universitetene og høyskolene om å være flinkest i å kutte i utslipp. Ordningen vil fungere som et trafikklys, hvor man kategoriseres som grønt, gult eller rødt, alt ettersom hvor flink

man er til utslippsreduksjoner.

Det er ingen tvil om at norske studenter er opptatt av at sine studiesteder har fokus på sitt klimaavtrykk. Universitetene og Høyskolene bør derfor ta denne konkurransen på alvor, og vi i Høyres Studenter håper dette blir et av flere gode nye tiltak i vår alles felles klimakamp.

Les også: Starter opprop for å halvere univer­si­te­tets flyreiser