Jobber: Vetle Bo Saga, leder for SiOs hovedstyre har mye makt i student-Oslo.
Jobber: Vetle Bo Saga, leder for SiOs hovedstyre har mye makt i student-Oslo.

Dette er student­le­derne og slik påvirker de hverdagen din

De er usynlige for de fleste, men jobber på spreng for at du skal få den best mulige studietiden. Dette er det de er mest opptatt av i året som kommer.

Studentpolitikken kommer kanskje ikke høyest opp på prioriteringslisten over ting å dykke inn i ved semesterstart. Men det er mer enn pensumbøker og pils du bør se på når du tar fatt i studiene denne høsten.

Om du er ny eller «gammel» student har du kanskje lagt merke til de flerfoldige bysykkel-stativene på Blindern? Eller går du på Oslomet og har bitt deg merke i det nye tekjøkkenet i Pilestredet 48?

Dette er bare to av flere ting som studentpolitikerne ved ditt universitet har jobbet frem, og som du som student kan dra nytte av. Studentpolitikernes jobb kan nemlig beskrives så enkelt som at de arbeider for å gjøre ditt liv som student bedre, enklere og så behagelig som mulig – men det ser ut til at studentene kanskje ikke får det med seg.

Ved fjorårets studentvalg ved UiO var valgdeltagelsen på triste 16.3 prosent. Har studentpolitikken et synlighetsproblem – og sliter de med å engasjere studentene?

Les også: Kynisme, optimisme, enga­sje­ment og Hillsong: Slik var rektorenes åpnings­taler

NSO

Nasjonalt er det Norsk studentorganisasjon (NSO) som er studentpolitikkens øverste organ. I NSO finner man medlemmer fra alle lokallag over hele Norge, for eksempel fra studentparlamentene ved UiO og Oslomet. De jobber med saker som angår studenter på landsbasis, om alt fra studentøkonomi til utdanningskvalitet eller studiestøtte.

NSO jobber med påvirkningsarbeid opp mot politikere og beslutningstakere for å sikre Norges studenter den beste studietilværelsen.

SiO

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) forvalter semesteravgiften som alle studenter må betale på starten av hvert semester og skal legge til rette for lik rett til utdanning for alle studenter.

Selve hovedstyret er satt sammen som et vanlig styre i en bedrift, og består av ti medlemmer. Fem av disse er studenter. I tillegg er det SiOs hovedstyre som vedtar hvor mye penger Velferdstinget kan dele ut til studentmedier og andre studentforeninger i Oslo og Akershus.

Det skal bli kult og sexy å studere på UiO

Christen Andreas Wroldsen, leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

Velferdstinget

Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er de som bestemmer hvor mye studentmedier og studentforeninger får i midler fra SiO. VT jobber tett med SiO og SiOs hovedstyre for å sørge for at studenter i Oslo og Akershus får et godt velferdstilbud og er involvert i spørsmål om SiO-tilbud som for eksempel SiO Helse. Derfor er halvparten av SiOs hovedstyre studentrepresentanter valgt inn fra Velferdstinget.

Les også: Ny under­sø­kelse: Halvparten av studentene opplever sterkt drikke­press i fadderuken.

Studentparlamentene

Du som student på Oslomet eller UiO har stemmerett ved valget til Studentparlamentet. På UiO stemmer du på studentpolitiske lister, som Venstrealliansen, Liberal liste eller Grønn liste. På Oslomet stemmer du på representanter fra de fire fakultetene. Disse velger et arbeidsutvalg som så jobber fulltid med student- politikk.

Christen Andreas Wroldsen, leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

–⁠ Hvordan merker studentene jobben dere gjør?

–⁠ Selve politikken kan være vanskelig å få øye på. Én fysisk ting vi har fått til er for eksempel bysykkelstativ på campus. Vi jobber også tett med Eiendomsavdelingen for hvordan campus skal se ut.

–⁠ Hva er de viktigste sakene for deg i år?

–⁠ Jeg er opptatt av studentopplevelsen – det skal bli kult og sexy å studere på UiO. Det er ikke universitetet kanskje helt i dag.

–⁠ Er dere for lite synlige for studentene?

–⁠ Oppslutningen er dårlig, og vi vil at den skal doble seg. Jeg skal være helt ærlig å si at jeg skjønner det jo litt. Jeg var student mange år selv før jeg brydde meg om studentpolitikk. Men det gjelder å få studentene til å skjønne at ledelsen lytter til oss. Vil du endre noe med universitetet er parlamentet rett sted å gjøre det og da bør man engasjere seg.

Ola Estenstad, leder i Studentparlamentet ved Oslomet

–⁠ Hvordan merker studentene jobben dere gjør?

–⁠ Da jeg gikk på UiO skjønte jeg ikke helt hvordan de listene fungerte. Men da jeg kom til Oslomet skjønte jeg at jeg måtte ta grep og gjøre en forskjell, siden jeg så at det var noen mangler. Vi får gjennomslag og sørger for en bedre studenthverdag.

–⁠ Hva er de viktigste sakene for deg i år?

–⁠ Bærekraftsengasjement i parlamentet, som går på klima, miljø og digitalisering. Vi har allerede vært i prat med ledelsen, de er veldig interessert i høre på det vi har å si.

–⁠ Er dere for lite synlige for studentene?

–⁠ Vi prøver å være aktive på så mange plattformer som mulig. Men det er ikke nødvendigvis viktigst at den gjennomsnittlige student vet hvem vi er, men at de engasjerte studentene ser at vi prøver å gjøre en forskjell.

Marte Øien, leder i Norges Studentorganisasjon (NSO)

–⁠ Hvordan merker studentene jobben dere gjør?

–⁠ Vi jobber mye med å få nasjonale gjennomslag, hovedsakelig opp mot regjeringen og vi har god dialog med Iselin Nybø og andre aktører. Mye av vår politikk koster penger, så det må inn i statsbudsjettet. NSO har jobbet aktivt i flere år for å få på plass studiestøtte i juni, noe studenter i dag får utbetalt.

–⁠ Hva er de viktigste sakene for deg i år?

– Å øke studiestøtten, fordi det er viktig at studentene får råd til å være studenter. Mange må jobbe mye ved siden av studiene for å få ting til å gå rundt- og det igjen går utover studiene. Vi vil også bygge flere studentboliger.

–⁠ Er dere for lite synlige for studentene?

–⁠ Vi er på mange måter synlige gjennom medlemslagene våre. Skulle jeg valgt mellom om det er viktigst at studentene vet hva NSO er, og om de ser effekten av NSO, er det selvsagt sistnevnte.

Gard Løken Frøvoll, leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus

–⁠ Hvordan merker studentene jobben dere gjør?

–⁠ Velferdstinget representerer studentene i saker som studentboliger, psykisk helse og kantinetilbud. Vi kommer vi med innspill til hvordan semesteravgiften skal brukes. I tillegg er det vi som bestemmer tildelingen til alle foreningssøkerne.

–⁠ Hva er de viktigste sakene for deg i år?

–⁠ Vi ønsker flere studentboliger, vi vil redusere prisen på kollektivtrafikk for studenter og ha mer idrettsarealer for studentidretten. Jeg synes det er viktig å øke studiestøtten enda mer. Vi ønsker også fritak fra regelen om saluttkurs og jobbe for studentfrivilligheten. Det er absolutt realistisk å få til det i år tror jeg.

–⁠ Er dere for lite synlige for studentene?

–⁠ Jeg tror man har vært alt for lite synlige, fordi man blir litt for fokusert på å vinne slaget, ikke krigen. At man blir så opptatt av å skulle vinne sine egne seire innad i forsamlingen, at man glemmer å se hva som virkelig er de store kampene som gagner alle studentene.

Vetle Bo Saga, leder for hovedstyret i SiO

–⁠ Hvordan merker studentene jobben dere gjør?

–⁠ Om det er en krone til eller fra på et rundstykke med ost og skinke så er ikke det noe vi behandler. Vi jobber mye med bolig, og hvordan vi ønsker at tilbudet vårt skal se ut både når det gjelder prisnivå og klimahensyn.

–⁠ Hva er de viktigste sakene for deg i år?

–⁠ Vi har fått flere Studentenes helse- og trivselsundersøkelser, som blant annet sier at mange studenter er ensomme. Nå er vi inn i en fadderuke hvor vi for første gang skal ha «faddervakter». Det er viktig at det ikke bare skjer masse i løpet av fadderuken, og så kommer første dag med forelesning, og da skjer det ingenting. For SiO i år er det dessuten viktig å få gjennomslag for bygging av nye studentboliger, fordi vi trenger enda flere.

–⁠ Er dere for lite synlige for studentene?

–⁠ Det er selvfølgelig viktig å være synlige, men det er tjenestene vi tilbyr til studentene som er det aller viktigste. Det er ikke et mål i seg å være synlige.