Kulturstridig: Oslomet-rektor Curt Rice mener Honours-programmet krasjer med norske normer og kulturer.
Kulturstridig: Oslomet-rektor Curt Rice mener Honours-programmet krasjer med norske normer og kulturer.Arkivfoto: Tobias Myrland.

Oslomet-rektoren om det omdis­ku­terte Honours-programmet: –⁠ Tanken på at vi ikke har et klasse­sam­funn er naiv

Curt Rice synes det er rart at det nye Honours-programmet ved UiO får så mye kritikk. Norsk studentorganisasjon (NSO) mener det skaper klasseskiller.

–⁠ Jeg er overrasket over at så mange institusjonsledere oppriktig synes dette er en god idé, sier Marte Øien, leder for NSO.

Når det nye semesteret nå sparkes i gang, inntar landets første Honours-studenter Universitetet i Oslo (UiO).

Honours-programmet, som ble vedtatt i fjor høst, har vært gjenstand for het debatt denne sommeren. Flere nasjonale medier har omtalt elitestudiet, og Marte Øien, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), mener det vil skape et klasseskille blant studentene.

UiO hevder på sin side at både egne og andre studenter har uttrykt sin støtte til programmet, og vil sågar tilby egne mentorer, samt eget areal til studentene i Niels Henrik Abels hus.

Les også: –⁠ Halshugg pugge­veldet.

–⁠ Naturlig med debatt

En som derimot er positiv til opprettelsen av programmet er Oslomet-rektor Curt Rice. Han synes han det er rart at programmet har fått så mye negativ omtale.

–⁠ Man skulle tro at studentorganisasjonene ville like dette. Dessuten er tanken på at vi ikke har et klassesamfunn naiv, så jeg er overrasket over at det har vært så mange negative kommentarer, sier han.

Rice mener debatten har truffet den norske sjelen, og sammenligner det med da Senter for fremragende forskning ble opprettet tidlig på 2000-tallet.

Ifølge rektoren var bruken av ordet «fremragende» problemet den gangen.

–⁠ Min oppfatning av den norske kulturen er likeverd og like muligheter for alle, noe som er bra i mange sammenhenger. Men i dette tilfellet mener jeg man feiltolker de verdiene, sier Rice.

Svein Stølen, rektor ved UiO, sier det er naturlig at programmet skaper debatt, noe det også gjorde da det ble etablert i Nederland.

–⁠ Debatten og kritikken tar vi med oss når vi ønsker tusenvis av nye studenter velkommen. Honours-programmet er en del av vår kontinuerlige utvikling, og det vil komme hele UiO og våre studenter til gode, sier han.

Les også: Regje­ringen vil evaluere opptaks­sys­temet – tilleggs­po­en­gene kan være på vei ut.

Kritisk

Et vanlig semester gir 30 studiepoeng, mens Honours-programmet legger opp til 5 flere studiepoeng som i tillegg er tverrfaglige.

Øien mener programmet utfordrer definisjonen av en fulltidsstudent.

–⁠ Vi stiller oss veldig kritiske til opprettelsen av programmet av flere grunner. Etter det europeiske kvalitetsrammeverket skal en bachelorgrad ikke bestå av mer enn 180 studiepoeng.

I vår ble det klart at UiO ikke fikk finansiering i det reviderte statsbudsjettet til programmet, og NSO-lederen mener det er en kabal som ikke går opp.

–⁠ All den tid universitetet ikke fikk ekstra midler må de pengene bli hentet fra et annet sted. Vi stiller oss spørrende til hvor de pengene blir hentet fra. Naturligvis blir det mindre penger i den opprinnelige potten.

Rektor Stølen opplyser overfor Universitas at ekstrakostnadene til programmet skal finansieres innenfor budsjettrammene til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det Humanistiske fakultet.

–⁠ Vi har omdisponert midler til programmet innenfor vår totale ramme på 5.8 milliarder kroner. For å gi et forsterket tilbud har vi satt av ca 1,5 mill til ekstra kostnader for samlinger, faglige mentorer, felles læringsarena, utvikling og gjennomføring av Honours-spesifikke emner.