Ta ansvar: Kløvstad mener både kommunen og studentsamskipnaden må være sitt ansvar bevisst, og sørge for bolig til byens stadig økende antall studenter.
Ta ansvar: Kløvstad mener både kommunen og studentsamskipnaden må være sitt ansvar bevisst, og sørge for bolig til byens stadig økende antall studenter.Foto: Privat

Student­bo­lig­mangel: –⁠ Det blir rett og slett for dumt

Kun 13 prosent av studentene i Oslo og Akershus kan bo i studentbolig: –⁠ Kjære kommuner og kjære samskipnad. Ta ansvar for at alle studenter skal ha tak over hodet og fortsatt råd til mat på bordet, skriver nestleder i Velferdstingets arbeidsutvalg, Idun Kløvstad.

Årets nasjonale studentboligundersøkelse viser at dekningsgraden for studentboliger i Oslo og Akershus er på drøye 13 prosent. Dette er en lavere dekningsgrad enn i fjor. Med en dekningsgrad under landssnittet på 14,5 prosent og langt under det nasjonale målet på 20 prosent, må noen begynne å ta ansvar.

Byrådssekretær for byutvikling: –⁠ Flere tusen studentboliger er på vei

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) bygger stadig nye studentboliger, men de klarer ikke holde tritt med økningen av studenter som kommer tilflyttende. Dette skyldes blant annet lange reguleringsprosesser og rekkefølgekrav fra Plan- og bygningsetaten (PBE). I tillegg blir det vanskelig når byrådet ikke er villige til å gå med på bygging i høyden.

For bare et par måneder siden ble planforslaget SiO hadde lagt frem for Brenneriveien 11 avvist av byrådet. Det betyr at de ikke får bygge så høyt som det de ønsket, og får derfor ikke plass til like mange boliger som planlagt på tomten. Som følge av dette, estimerer SiO at leieprisene på eventuelle hybler vil bli langt over det en student har råd til å betale. Vi må derfor innfinne oss med at det ikke blir studentboliger i Brenneriveien 11 med det første.

Hjelp hverandre og få dekningsgraden opp dit den burde være!

Når det skal bygges, kan PBE stille såkalte rekkefølgekrav til utbygger. Rekkefølgekravene i en reguleringsplan er bestemmelser om hvilke fellestiltak for området som må være på plass på de ulike stadiene i byggeprosessen. Enkelte slike krav som blir stilt er urimelige for en studentsamskipnad. Når en samskipnad som i et område kun planlegger å bygge ettroms hybelenheter, og ingen familieboliger, blir pålagt å bygge en barnehage eller fritidsklubb, blir det rett og slett for dumt.

Det å legge til rette for bygging av nye studentboliger er noe av det viktigste man kan gjøre for å sikre studentvelferd lokalt. Vertskommunen må gi unntak i Plan- og bygningsloven med tanke på urimelige rekkefølgekrav i arealplanen, slik at samskipnaden kan gjøre sin jobb og fokusere på studentene.

Vil bygge grønne student­bo­liger –⁠ men vet ikke helt hvordan

SiO står heller ikke uten ansvar. Dekningsgraden i Lillestrøm ligger på stusselige 8,9 prosent. Grunnen for å ikke bygge har tidligere vært at studentene ikke vil bo der. I år ferdigstilles det nye boliger, nærmere sentrum, som vi krysser fingrene for at er mer attraktive for studentene ved Kjeller. Samtidig har SiO et ansvar for å legge til rette for at Lillestrøm er et sted studenter ønsker å bo. Det er lett å forstå at studentene heller velger å bo i Oslo, så lenge det er her både SiOs treningstilbud og helsetjenester er lokalisert.

Så kjære kommuner og kjære samskipnad. Vær så snill, ta ansvar for at alle studenter skal ha tak over hodet og fortsatt ha råd til mat på bordet. Hjelp hverandre og få dekningsgraden opp dit den burde være!

Les også: –⁠ Studentboliger i fritt forfall