I pose og sekk: – Gjennom å skape heltidsstudenten kan alle ha muligheten til å studere og jobbe litt ved siden av, skriver Øien.
I pose og sekk: – Gjennom å skape heltidsstudenten kan alle ha muligheten til å studere og jobbe litt ved siden av, skriver Øien.Foto: Alf Andreas Grønli Simensen

NSO: –⁠ Helbom fra Oftedal om heltids­stu­denten

–⁠ Det er nettopp heltidsstudenten som vil gi alle mulighet til å forme sin egen studiehverdag, skriver NSO-leder Marte Øien.

Norsk studentorganisasjon er helt enig med Andreas Oftedal og Høyres studenter i at vi skal la enkeltindividene tilpasse seg studietilværelsen på sin måte. Nettopp derfor fortsetter NSO å presse på for å realisere heltidsstudenten. Det er nettopp heltidsstudenten som vil gi alle mulighet til å forme sin egen studiehverdag.

Bakgrunn: –⁠ Skrot heltidsstudenten

Oftedal løfter to ting i sitt svar til Kaia Andrea Sølverød. Det ene er stuntet til statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, om å leve på studentbudsjett og det andre er å skrote heltidsstudenten. Når det kommer til rosen av Nybø er vi helt enig, statsråden fortjener skryt for å ha tatt utfordringen fra studentene, og for å ha gjennomført en uke på studentbudsjett. Et ukesbudsjett vil aldri bli helt reelt, da det er mange kostnader som kommer i løpet av året, både forutsette og uforutsette som en ikke kan ta høyde for.

Bakgrunn: –⁠ Forvridd fremstilling av studenttilværelsen

Nybø får kritikk etter studentbudsjetteksperiment

Når NSO snakker om heltidsstudenten mener vi ikke at ingen studenter skal jobbe ved siden av studiene. Muligheten til å opparbeide seg arbeidserfaring underveis i studietiden forsvinner ikke med heltidsstudenten, den gjør det mulig for enkeltindividet å tilpasse jobb ut i fra sin studiehverdag. Den store vesensforskjellen går på hvor mye en student må jobbe ved siden av for å faktisk ha råd til å studere. Ifølge SSB går for mye betalt arbeid på bekostning av tid brukt på studiene. Det er synd at Høyres studenter ikke deler den samme bekymringen som NSO. Studenter har, som alle andre, begrenset kapasitet. Vi kan ikke kun se på den gylne siden av mynten uten å tenke på konsekvensene som ligger på baksiden. Arbeid ved siden av studiene er ikke kun et gode, slik det blir fremstilt av Høyres studenter.

Først når heltidsstudenten er realisert kan alle lykkes både med studiene og i arbeidslivet

Oftedal skriver at vi gjennom å etterstrebe etter heltidsstudenten «skaper et samfunn der de ressurssterke både får studiepoeng og arbeidserfaring, mens de som ikke klarer å kombinere begge deler faller utenfor og sliter med å få sin første jobb». Her er det vanskelig å forstå hva Oftedal faktisk mener. Gjennom å skape heltidsstudenten kan alle både ha muligheten til å studere og jobbe litt ved siden av for å oppnå arbeidserfaring. Uten heltidsstudenter skjer akkurat det Høyres studenter er redde for. Konsekvensen er ikke bare at studenten ikke opparbeider seg arbeidserfaring, men at hen også kanskje må droppe ut av studiet. Frafall fra høyere utdanning er en utfordring både vi og regjeringen er bekymret for, og det første vi må gjøre er å faktisk muliggjøre heltidsstudenten.

Nybø: –⁠ Vil at flere skal fullføre høyere utdanning

Heltidsstudenten står ikke i veien for enkeltindividets valgmuligheter slik Oftedal hevder. Tvert imot, heltidsstudenten er avgjørende for å oppnå et inkluderende og mangfoldig akademia og arbeidsliv. Derfor burde ikke idealet om heltidsstudenten skrotes, det burde styrkes. Først når heltidsstudenten er realisert kan alle lykkes både med studiene og i arbeidslivet.

Les også: Én av fem bachel­or­stu­denter dropper ut