En fot innenfor arbeidslivet: Oftedal mener det er en styrke at mange studenter jobber ved siden av studiene.
En fot innenfor arbeidslivet: Oftedal mener det er en styrke at mange studenter jobber ved siden av studiene.Foto: Privat

–⁠ Skrot heltids­stu­denten!

Leder i Høyres studenter, Andreas Oftedal, mener det er på tide å kvitte seg med det «idealiserte» bildet av heltidsstudenten: –⁠ La oss heller la enkeltindividene tilpasse seg studietilværelsen på sin måte.

Det er mange av oss som mener at studiestøtten godt kunne vært høyere. Det betyr likevel ikke at man jobber seg i hjel slik situasjonen er i dag, slik masterstudent Kaia Sølverød hevder i Universitas den 11. juli 2019.

Bakgrunn: – Forvridd fremstilling av studenttilværelsen

Mange studenter jobber gjerne ved siden av studier, og det bør ikke ses på som en svakhet. Det er heller en styrke at stadig flere studenter får en fot innenfor arbeidslivet mens vi er studenter. For meg er det Sølverøds fremstilling av studenttilværelsen som er forvridd.

At statsråd Nybø tok utfordringen om å leve på studentbudsjett en uke er kult. Jeg syns statsråden fortjener ros for stuntet, som er ment å gi henne et innblikk i hvor stramt studentbudsjettet er. Det innrømmer hun også selv at hun fikk kjenne på kroppen – samme hvor teknisk man vil være i diverse utregninger. Med sitt stunt er Nybø med på å sette søkelys på studentbudsjettets utfordringer, hun skjuler dem for all del ikke.

Høyere utdanningsminister Iselin Nybø får kritikk etter student­bud­sjett­eks­pe­ri­ment

Lånekassen er veldig bra, og gir oss studenter fantastiske muligheter. Vi har en finansieringsmodell hvor staten investerer betydelige summer i oss som studerer. Dette til glede for både enkeltpersoner og for samfunnet som helhet, som får høyutdannet arbeidskraft tilbake. Ingen er uenig i at dette er en god modell. Realiteten er likevel en annen enn den Sølverød beskriver. Det er få norske studenter som lever på stipendet alene. Hele 7 av 10 har deltidsjobb ved siden av. Da blir ikke regnestykket til statsråd Nybø så helt ille. Tall fra Lånekassen viser at en rekke studenter tjener over inntektsgrensen, og dermed mister stipend. Det er ikke utenkelig at en student har 72.000 i årsinntekt.

Heltidsstudenten passer ikke for alle, og det bør heller ikke være et mål i seg selv

Jeg er enig med Sølverød i en ting – samfunnet trenger arbeidstagere med alle bakgrunner og ulike forutsetninger og erfaringer. Da må det også være mangfold i måten det studeres på. Det må være greit at noen velger å jobbe mer ved siden av studiene, dersom man har utgifter som tilsier at det er nødvendig. Eller at noen tar litt færre fag per semester, fordi man har et frivillig verv man velger å prioritere. Heltidsstudenten passer ikke for alle, og det bør heller ikke være et mål i seg selv.

SSB-studie: Deltids­jobb går utover studiene

Arbeidsgivere flest krever arbeidserfaring, erfaring man ikke får dersom man kun er heltidsstudent. Det burde omtales som et gode, og ikke et onde at så mange studenter velger å ha en deltidsjobb på si. Jobb er aldri et onde, hverken for individet eller for samfunnet. I stedet for å prøve å gjøre alle til heltidsstudenter, burde vi heller bruke kreftene på å gjøre det enklest mulig for studenter flest å få hverdagen til å gå opp med studier og jobb. Vi burde heller jobbe for tilpasset undervisning og bedre arbeidsvilkår for alle studenter.

Det er også viktig å huske på at det alltid vil være noen som ønsker å jobbe ved siden av studier – heltidsstudium eller ei. Da skaper man et samfunn der de ressurssterke både får studiepoeng og arbeidserfaring, mens de som ikke klarer å kombinere begge deler faller utenfor og sliter med å få sin første jobb. Da får vi på sikt større forskjeller og et mindre inkluderende og mangfoldig arbeidsliv. La oss skrote heltidsstudenten!

Les også: –⁠ For få studenter fullfører på normert tid