«STUDENT»: Iselin Nybø tok NSOs utfordring og levde på studentbudsjett i en uke.
«STUDENT»: Iselin Nybø tok NSOs utfordring og levde på studentbudsjett i en uke.ARKIVFOTO: Odin Drønen.

Nybø får kritikk etter student­bud­sjett­eks­pe­ri­ment

For å markere en økning i studiestøtten levde Iselin Nybø på studentbudsjett i en uke. Budsjettet lå på nesten 3500 kroner i uka – noe flere kritikere beskriver som urealistisk.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø prøvde seg som student i en uke da hun flyttet inn i studentbolig på Kringsjå og levde på studentbudsjett, etter å ha blitt utfordret av Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Etterspørsel etter detaljene bak budsjettet gjorde at Nybøs politiske rådgiver, Kjartan Allmenningen, la ut et bilde på Twitter som viser hvordan det var regnet ut.

Han presiserer at budsjettet ikke er basert på forskning, men på ulike studentbudsjetter de fant på nett. I regnestykket er det tatt med en teoretisk sommerjobb, som la opp for at Nybø ville tjent 67.812 kroner etter skatt på åtte uker.

Nybøs totale inntekter, både fra studiestøtte og den teoretiske lønnen, ble dermed 3837 kroner i uken. 750 av de skulle til mat, 250 til fritidsaktiviteter, og litt over 400 var satt av som en buffer. Resten ble «brukt» på diverse faste kostnader som skolebøker, leie og bussbillett.

I ettertid har det haglet med reaksjoner på Twitter, både glede over prosjektet, men også forundring over manglende utgifter og høy sommerlønn.

Les også: Sofia (27) arrangerer sexfester for kvinner.

Twitterkritikk

«Lege, tannlege, reiseutgifter, klær, møbler, kontingenter, abonnement/andre faste utgifter osv hadde det også vært interessant å se en utregning på/hvordan dere har trukket fra i det disponible pr uke» var en av meldingene på twitter som førte til at Kjartan Allmenningen la ut bilde av budsjettet.

Reaksjonene kom fort. Mange mente det fantes kostnader som ikke var tatt høyde for, som helseutgifter, uforutsette hendelser, eller at prisen på pensumbøker var for lav.

Andre mente at summen Nybø hadde tjent inn fra «sommerjobben» var for høy, med tanke på at den skulle vært inntjent over bare åtte uker.

BUDSJETT: Slik så regnestykket for inntekter og utgifter ut. Det endelige budsjettet ble noe nedjustert. Årstall på studiestøtte skal være 2018/19, og ikke 2019/20.
BUDSJETT: Slik så regnestykket for inntekter og utgifter ut. Det endelige budsjettet ble noe nedjustert. Årstall på studiestøtte skal være 2018/19, og ikke 2019/20.

«Hvordan i alle dager kom dere frem til den feriejobblønna? Hvor mange arbeidsdager er det regnet med her? Jobbet vedkommende fulltid påske, jul og nyttår?» spør en annen bruker og fortsetter «Ser det er tatt utgangspunkt i en timelønn på 282kr i 8 uker, som jo er fullstendig absurd for en sommerjobb. De fleste (alle) må nok heller jobbe deltid til betydelig lavere timelønn, eller ta til takke med et mye lavere budsjett.»

Christen Andreas Wroldsen, leder for Studentparlamentet ved UiO, reagerer på Nybøs budsjett.

–⁠ Jeg mener budsjettet som ble lagt til grunn dessverre gjorde hele opplegget ganske meningsløst. Det er veldig synd, fordi dette ble en tapt mulighet til å sette fokus på hvor trang økonomi mange studenter har, forteller han og utdyper:

–⁠ Det er nok ikke urealistisk at noen studenter har en økonomi tilsvarende det statsråden skulle leve på, men de er på ingen måte representative. Særlig i Oslo-området må mange leve med en husleie som spiser opp nesten hele stipendet. I tillegg vet vi at mange i dag sliter med å få seg sommerjobb, særlig på Østlandet.

Om statsråden virkelig ville teste livet på studentøkonomi burde hun prøvd å leve som en Oslo-student uten jobb, mener Wroldsen.

–⁠ Med rask grovregning (fullt lån minus 6500 husleie, 500 regninger og 6000 pensum) blir det et ukesbudsjett på omtrent 500 kr. Og det er uten andre kostnader og uforutsette utgifter.

Les også: Usynlige Iselin Nybø.

Ringte den gamle jobben

–⁠ Jeg hadde nok klart meg én uke uten inntektene fra sommerjobben, men det er jo kun én uke. Da jeg studerte i seks år så måtte jeg ha noen inntekter på siden, og det mener jeg er helt greit, sier Nybø.

Hun forteller at de ringte til banken der hun hadde sommerjobb som student og spurte hva en student ville tjent i dag dersom de jobbet på det samme kundesenteret.

–⁠ Det kan godt hende at det er en høy lønn sammenliknet med andre studenter, det har jeg ingen formening om. Men ser vi på lønnen jeg har beregnet, ligger den innenfor den vanligste inntektskategorien for studenter.

Hun henviser til tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2018 som viser årsinntekten til en gjennomsnittsstudent. Der har de fleste svart at det har en årsinntekt på 51-100 tusen kroner eller mer, noe som gjør at Nybøs teoretiske inntekt lander på nedre del av gjennomsnittet. Hun forklarer at da hun var student jobbet hun kun i feriene, og det er det de tok høyde for denne gangen også.

–⁠ De fleste studenter både kan og bør jobbe litt ved siden av, og ingen har vondt av det. Problemet er om det går utover studiene, men vi har sett at er fullt mulig å jobbe litt.

–⁠ Mener du det er forventet at en student skal jobbe utenom studiene, og ikke kunne leve av kun studielånet?

–⁠ Ja, det er naturlig at en student enten jobber i feriene eller ved siden av studiene. Det er ikke urimelig at studenter bruker sommeren til å spe på inntekten litt. Det tror jeg også at de fleste studenter gjør.

–⁠ Ikke ideelt budsjett

Marte Øien, leder av NSO, forteller at dette var en fin utfordring til statsråden slik at hun ville få bedre kjennskap til hvordan det er å være student i dag.

–⁠ Det sier noe om det norske samfunnet og Iselin Nybø som person, når hun velger å gjøre et sånt stunt for å bli bedre kjent med situasjonen til de 300.000 studentene hun representerer, sier hun.

Hun synes det er greit at Nybø tok utgangspunkt i det som var hennes egen sommerjobb da hun var student.

–⁠ Samtidig er vi enig i at det ikke er realistisk for de fleste studenter å ha en så godt betalt sommerjobb. Noe vi også ser av en tidligere undersøkelse av SSB, som viser at 7 av 10 studenter sier de må ha deltidsjobb ved siden av studiene, uavhengig om de har sommerjobb, eller ikke.

Les også: HF-studenter sliter mest på jobb­mar­kedet.

–⁠ Hva tenker dere om budsjettet til Nybø?

–⁠ Selv om budsjettet kanskje ikke er helt ideelt, gir budsjettet et bilde av dagens situasjon når man er så avhengig av en biinntekt for å leve som student.

–⁠ Er dere fornøyd med hvordan prosjektet gikk?

–⁠ Vi er veldig fornøyde med prosjektet og hvordan Nybø gjennomførte uken.

Økt studiestøtte

Nybø forteller at selv om hun klarte seg fint når hun var student, så er det andre forhold nå i dag. Det er derfor regjeringen er opptatt av å øke studiestøtten. Nå vil studenter motta tre uker ekstra med studiestøtte, noe som tilsier en økning på litt over 8000 kroner i året.

Også denne uken mener hun har gått fint, men at hun ble lei av å spise brødskive.

–⁠ Jeg har jo lagt til meg noen dyre vaner siden jeg var student, og det var en travel uke. Regjeringen møttes to ganger å da satt jeg å spiste brødskive fra matpakke mens de andre hadde bredt utvalg i pålegg. De forsøkte å lokke meg med mat, men jeg sa nei.