Aktiv deltagelse: Oslomet har de siste årene hatt et tett samarbeid med og deltatt aktivt i Oslo Pride, skriver rektor Curt Rice.
Aktiv deltagelse: Oslomet har de siste årene hatt et tett samarbeid med og deltatt aktivt i Oslo Pride, skriver rektor Curt Rice.Foto: Tobias Myrland

Curt Rice: –⁠ Pride er en del av Oslomet-historien

Denne måneden feires Oslo Pride, og det flagges på Oslomet: –⁠ Mangfold blant våre studenter og ansatte er en berikelse for oss som universitet, skriver rektor Curt Rice.

I år er det 50 år siden den moderne homokampen startet, og Pride blir arrangert og feiret over hele verden. Hovedtemaet for årets festival er den skeive historien: kjærligheten, menneskene, kampene og seirene.

Tyrkisk pride-parade møtt med tåregass: –⁠ Vi er sterkere nå

Pride er også en del av Oslomet sin historie. Konkret ved at vi de siste årene har hatt et tett samarbeid med og deltatt aktivt i Oslo Pride. Og ikke minst ved at Pride-budskapet harmonerer helt med vår kjerneverdi mangfold.

Mangfold blant våre studenter og ansatte er en berikelse for oss som universitet. Dessuten befinner vi oss i den mest mangfoldige regionen i Norge – et samfunn vi har et særskilt ansvar for å speile, og sette studentene våre i stand til å møte.

Ved Oslomet er likeverd og solidaritet mellom mennesker grunnleggende, og vi er svært opptatt av at universitetet vårt skal være et trygt og inkluderende sted å studere og jobbe.

Derfor har det vært urovekkende å oppleve at noen har forsøkt å sensurere Oslomet sin Pride-deltakelse de siste par ukene, ved å rive ned informasjon om våre arrangementer fra veggene på campus.

Likeverd er grunnleggende

Vi har også kunnet lese medieoppslag om en norsk familie som har blitt trakassert fordi de har vært aktive i kampen for homofiles rettigheter.

Jeg tar sterk avstand fra disse handlingene som er et ubehagelig gufs fra fortida. Og det er helt uakseptabelt at noen forsøker å sensurere vår Pride-deltakelse og handle i strid med våre verdier.

UiO-rektor Svein Stølen: –⁠ Vi flagger med regn­bue­flagg under Pride

I lys av disse hendelsene har regnbueflagget vaiet over Oslomet en god stund allerede, og vi har også gjort andre grep for at Pride skal synes godt på campus.

Snart blir inngangen til studenthuset i Pilestredet 52 dekket av regnbuens farger, og i juni arrangerer vi Skeive litteraturuker på Universitetetsbiblioteket. I vår har vi også hatt teater- og filmvisninger om LHBT+-temaer, og foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) har holdt kurs om trygge og inkluderende arbeidsplasser.

Les også: –⁠ Vil du påvirke studiebyen din?