Svarer på kritikken: Iselin Nybø presenterer resultatene fra Studentbarometeret i februar.
Svarer på kritikken: Iselin Nybø presenterer resultatene fra Studentbarometeret i februar.Arkivfoto: Vibeke Johannessen

Iselin Nybø: –⁠ For få studenter fullfører på normert tid

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø mener Arbeiderpartiets Nina Sandberg bommer på kritikken om at høyreregjeringen «mislykkes».

–⁠ Jeg er enig i at det er for få studenter som fullfører på normert tid. Det er behov for mer kunnskap om disse studentene. Derfor har vi bestilt denne analysen av SSB, forteller Nybø og viser til kritikken fra Arbeiderpartiets talsperson for forskning og høyere utdanning, Nina Sandberg.

Tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser blant annet at halvparten av bachelorstudentene ikke fullfører på normert tid, og at én av fem dropper ut.

Sandberg kalte blant annet høyreregjeringens politikk for «feilslått».

–⁠ Vi skal alltid ta høyde for at noen studenter trenger lengre tid, men dette mønsteret viser at høyreregjeringen mislykkes, sier Sandberg.

Les bakgrunn for saken: Halvparten av bachelorstudentene fullfører ikke på normert tid

–⁠ Bommer på kritikken

–⁠ Arbeiderpartiet bommer på kritikken når de påstår at det er et «mønster» for at regjeringens politikk feiler, sier Nybø og utdyper:

–⁠ SSBs analyse gir oss først og fremst kunnskap om hvem som ikke fullfører på normert tid, men viser også at tallene har blitt noe bedre fra Arbeiderpartiets tid i regjering. Det var 48,9 prosent av kvinner og 42,1 prosent av menn som startet utdanningen i 2009 som fullførte på normert tid, mens 51,5 prosent av kvinner og 42,6 prosent av menn som startet utdanningen i 2012 gjorde det samme.

Hun viser også til andre tall som viser samme tendens over tid.

–⁠ Tilstandsrapporten for høyere utdanning viser en positiv økning fra kullet som startet utdanningen i 2012 til kullet som startet i 2015 når vi ser på andelen bachelorstudenter som fullfører på normert tid. Neste uke får vi nye tall fra OECD på andel unge med høyere utdanning. Da får vi et oppdatert grunnlag for å sammenlikne oss med andre land.

Iselin Nybø har også fått kritikk for å ikke satse på studentboliger. Her svarer hun: –⁠ Det bygges langt flere studentboliger under denne regjeringen

–⁠ Vekt på praksis

Nybø peker på praksis og tilknytning til arbeidslivet, som mulige nøkkelfaktorer for å få studenter til å fullføre.

–⁠ Studenter som i dag har praksis gjennom studiene, må få bedre praksis. Og så er det mange fag hvor studentene mener det er for lite tilknytning til arbeidslivet. Her må vi vurdere praksis som et tiltak. Humanistiske fag er som ett av fagfeltene hvor studenter ofte sliter med å se hvordan de kan bruke sin kompetanse i arbeidslivet, forteller Nybø.

Rapporten viser at de fagene som har høyest tilknytning til arbeidslivet har høyest gjennomføring.

–⁠ Koblingen mellom studier og arbeidsliv er viktig for å få studentene gjennom studiet. Derfor har vi satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv, med vekt på praksis. Målet er å styrke kvaliteten og arbeidsrelevansen i høyere utdanning. Studentene skal forberedes bedre på arbeidslivet og arbeidslivet skal få tilgang på relevant kompetanse som kan bidra til utvikling og omstilling.

HF-studentene sliter mest på jobbmarkedet: Under halvparten av tidligere studenter har ikke relevant jobb