Studentenes statsråd: Iselin Nybø på talerstolen under Norsk studentorganisasjons landsmøte i år.
Studentenes statsråd: Iselin Nybø på talerstolen under Norsk studentorganisasjons landsmøte i år.Foto: Odin Drønen

Iselin Nybø: –⁠ Det bygges langt flere student­bo­liger under denne regje­ringen

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø svarer Universitas' debattredaktør: –⁠ Selma Joner fremstiller det som om denne regjeringen ikke satser på studentboliger. Det er feil, skriver hun.

I årene jeg har vært stortingsrepresentant for Venstre og nå statsråd, har studentene hatt ett mål når det gjelder studentboliger: at det skal bygges flere. Det har regjeringen hørt på og har mer enn doblet den årlige støtten til bygging av nye studentboliger.

Bakgrunn: –⁠ Studentboliger i fritt forfall

Flere studentboliger sikrer et rimelig og forutsigbart boligtilbud for studentene, og er et viktig tillegg til det private boligmarkedet. Debattredaktør i Universitas, Selma Joner, fremstiller det som om denne regjeringen ikke satser på studentboliger. Det er feil. Gjennomsnittet for den rødgrønne regjeringen var å gi tilskudd til under 1000 boliger i året. I valgår mer, og i år uten valg mindre. Denne regjeringen har i 2015, 2016 og 2018 gitt tilsagn til å bygge 2200 nye hybelenheter årlig mens det i 2017 var penger til 2500.

NSO raser mot regjeringen: Kutter støtte til student­bo­liger med 300 millioner

I tillegg justeres nå satsene for tilskudd og for maksimal byggekostnad årlig med anslått prisvekst. Dette skal bidra til enda større byggevilje. På toppen av dette la regjeringen i år opp til den største satsingen på studentboliger noen gang og lyste ut tilskudd til hele 3400 hybelenheter, akkurat som studentene ønsket.

Jeg skulle gjerne ha fått brukt opp alle pengene vi hadde satt av til 3400 nye studentboliger, men jeg kan ikke bygge dem selv

Overraskelsen var derfor stor da det viste seg at studentsamskipnadene ikke var i nærheten av å ha mange nok studentboligprosjekter klare. Derfor ble det bare søkt om og gitt penger til 1448 nye studentboliger i 2019. Det er altså langt lavere enn det vi hadde penger til i år, men også langt lavere enn det årlige snittet som samskipnadene har vært vant til under denne regjeringen. Det synes jeg er overraskende. Jeg skulle gjerne ha fått brukt opp alle pengene vi hadde satt av til 3400 nye studentboliger, men jeg kan ikke bygge dem selv.

Prissjokk: Så mye koster leien i de nye SiO-boligene

Bevilgninger i et budsjett skal brukes i det året som budsjettet gjelder for. Når det ikke kommer nok søknader til nye studentboliger blir ikke bevilgningene brukt. Så vil det komme nye utlysninger for studentboliger på nyåret og da håper jeg at samskipnadene har fått mange nok prosjekter klare til å fylle neste års bevilgning.

SiO må pusse opp fritids­klubb for å bygge student­bo­liger –⁠ studentene tar regningen

Joner er også opptatt av at vi kunne ha brukt penger på rehabilitering av studentboliger siden vi manglet søknader til nybygg. Det ble ikke gjort fordi dagens forskrift legger begrensninger for å bruke statlige penger på dette. I utgangspunktet skal studentsamskipnadene dekke vedlikehold selv med leieinntekter. Flere nye studentboliger vil være det aller viktigste for å gi enda flere studenter tilgang til et rimelig botilbud og det er regjeringens førsteprioritet.

Les også: Vil bygge grønne studentboliger – men vet ikke hvordan