VERST: Ifølge Kandidatundersøkelsen fra UiO kommer HF-studenter verst ut når det kommer til relevant jobb etter studiene.
VERST: Ifølge Kandidatundersøkelsen fra UiO kommer HF-studenter verst ut når det kommer til relevant jobb etter studiene.ARKIVFOTO: Gina Grieg Riisnæs.

HF-studenter sliter mest på jobb­mar­kedet

20. mai publiserte Universitetet i Oslo (UiO) kandidatundersøkelsen for 2018. Der har de kartlagt hvor mange tidligere UiO-studenter som er yrkesaktive.

Kandidater fra Det humanistiske fakultet (HF) er blant de som kommer verst ut av statistikken. De har lavest sjanse for relevant jobb av alle fakultetene ved UiO, slår rapporten fast. Blant disse er det flest bachelorkandidater, mens kandidater med master- eller doktorgrad har det lettere.

–⁠ Våre studenter skal få gode og relevante jobber når de er ferdig. Det er noe vi er veldig opptatt av og som vi jobber målrettet med. Kandidatundersøkelsen gir oss viktige svar som vi analyserer grundig og tar med oss i det videre arbeidet, sier Gunn Enli, studiedekan ved Det humanistiske fakultet.

Riktignok står det bedre til enn forrige gang undersøkelsen ble gjennomført. Antall kandidater som oppgir å ha relevant jobb har økt fra 34 til 44 prosent.

Les også: «Sofie» må jobbe 200 prosent for å forsørge ektemannen.

Flere faste

Gro Bjørnerud Mo, prorektor for utdanning ved UiO, er godt fornøyd med UiOs resultater.

–⁠ Jeg er veldig glad for å se at det går godt med kandidatene våre og at det så tydelig er bruk for dem og deres kompetanse i samfunnet! Det er spesielt gledelig at enda flere enn tidligere opplever at de har en relevant utdanning for arbeidsoppgavene de møter, skriver prorektor for utdanning ved UiO, Gro Bjørnerud Mo i en pressemelding.

Totalt har 6253 uteksaminerte studenter fra UiO deltatt i den såkalte kandidatundersøkelsen, som blant annet kartlegger sysselsetting blant tidligere studenter.

Kandidatene som er intervjuet fullførte utdanningene sine i perioden 2014–2018. Undersøkelsen viser blant annet at flere kommer ut i fast jobb enn før, og at sysselsettingsgraden øker med utdanningens lengde og antall år siden kandidaten ble uteksaminert.

Rapporten viser at 84 prosent av kandidatene har fått jobb, som er en økning på åtte prosent siden forrige gang undersøkelsen ble gjennomført, i 2014.

Les også: Raser mot regje­ringen: Kutter støtte til student­bo­liger med 300 millioner.

Verst med bachelor

Undersøkelsen viser også at det er vanskeligere for kandidater med bachelorgrad å skaffe seg jobb. Dette gjelder på samtlige fakulteter. Samtidig har antall yrkesaktive bachelorkandidater økt siden undersøkelsen fra 2014. Ikke overraskende hjelper det altså med en mastergrad eller høyere.

–⁠ Generelt kommer kandidater fra UiO raskt ut i relevant jobb. Totalt 76 prosent var ute i jobb innen tre måneder etter fullført utdanning, og 86 prosent var i jobb innen seks måneder. For å lette overgangen til arbeidslivet for alle våre studenter jobber UiO med å styrke koblingen mot arbeidslivet allerede tidlig i studiene, sier studiedirektør Hanna Ekeli.

Les også: Betaler tusenvis av kroner for å oppfylle profe­sjons­drømmen: –⁠ Bare topp­ka­rak­terer vil gjøre meg til lege.