Normalt å ikke ha lyst: Vida Kokkvoll er leder av den frivillige organisasjonen MSO Oslo, en organisasjon for seksual- og samlivsundervisning. Hun mener seksualiteten varierer utover i livet, og at man i perioder kanskje ikke har særlig behov for sex.
Normalt å ikke ha lyst: Vida Kokkvoll er leder av den frivillige organisasjonen MSO Oslo, en organisasjon for seksual- og samlivsundervisning. Hun mener seksualiteten varierer utover i livet, og at man i perioder kanskje ikke har særlig behov for sex.

Ny under­sø­kelse: 1 av 4 studenter har sex hver uke

I Studentundersøkelsen oppgir 14 prosent at de aldri har sex. Blant de under 24 år er tallene enda høyere.

I Studentundersøkelsen, utført av Sentio for Universitas, kommer det frem at det er stor spredning i hvor ofte studenter har sex. Men et fellestrekk er at de yngre studentene oftere svarer at de aldri har det.

Vida Kokkvoll, leder i Medisinernes seksualopplysning (MSO) i Oslo, mener sex er det du definerer det som selv, og tror ting er ganske likt som tidligere, uten å ha sett noe konkret forskning på dette.

Les også: Student­un­der­sø­kelsen: –⁠ Alle burde få oppleve alter­na­tive under­vis­nings­former.

Store forskjeller

Fordelingen er ganske jevn mellom studentene som har sex ofte og sjeldent, hvor til sammen 26 prosent svarer aldri eller sjeldnere enn annenhver måned, og 27 prosent svarer at de har sex hver uke eller oftere. Mens kun tre prosent svarer at de har sex hver dag.

Bente Træen, professor i helsepsykologi med sexologi som ett av sine fagfelt, mener det kan være flere grunner til at studentene svarer som de gjør.

–⁠ De fleste studiene man kan sammenligne med skiller på om man har partner eller ikke. Om man ikke har det, må man lete opp og sjekke opp noen, og da blir det ikke så hyppig som man skulle ønske. Hvis du har en overvekt av utvalget som ikke har tilgang på en partner, så er det ikke så rart at man får en lav samleiefrekvens, sier Træen.

I andre land har man sett en tendens som tyder på at unge har mindre sex enn tidligere, men det er usikkert om det også er tilfelle i Norge.

–⁠ Man må ofte ha andre studier man kan sammenligne med når man slår fast sånne ting, og det har vi ikke noen tall på i Norge så vidt meg bekjent, sier Træen.

Til sammenligning kan Træen fortelle at de fleste voksne nordmenn med partner krysser av på at de har sex én til to ganger i uka. Noe også 14 prosent av studentene har krysset av for.

Les også: Fritt frem for porno på lesesalen.

Sex og selvbilde

MSO Oslo er en frivillig organisasjon for seksual- og samlivsundervisning drevet av medisinstudenter. Leder Vida Kokkvoll forteller at de blant annet jobber for å fremme et positivt syn på kropp og seksualitet, og å forhindre spredning av kjønnssykdommer.

–⁠ Tror du det at unge har mindre sex handler om selvbilde?

–⁠ Jeg tror absolutt at selvbilde og sex har en nær relasjon, men jeg tror også at du kan finne noen som du føler deg veldig trygg på. Også kan man glemme at man har et dårlig selvbilde etter hvert. Alle har jo sine komplekser, sier Kokkvoll.

Hun synes resultatet i undersøkelsen er et godt bilde på hvor forskjellige vi er, og at det er naturlig at det er variasjon i hvor ofte studenter har sex.

–⁠ Det er normalt å ikke ha lyst på det, like mye som det er normalt at noen gjør det så ofte de kan, forteller Kokkvoll.

–⁠ Vår seksualitet varierer jo utover i livet også. Så man kan ha en periode i livet hvor man ikke har så lyst på det og det kan svinge, sier Kokkvoll.

–⁠ Tenker du at det er viktig å ha sex?

–⁠ Jeg tror at det å ha sex, enten du har det med deg selv eller med andre, kan være en veldig fin måte å få koblet av litt på. Det er viktig at man gjør det fordi man selv har lyst.

Les også: Holder «norske­fester» for tyske studenter: –⁠ Alle kommer for å se fulle nordmenn.

Ingen seksuell revolusjon

I undersøkelsen fremkommer det også at hele 18 prosent ikke ønsker å svare på spørsmålet, noe Bente Træen, professor i psykologi, ser på som naturlig.

–⁠ Det kan hende at man opplever det som dyneløfting, at spørsmålet oppleves litt for intimt og privat.

–⁠ Tror du studenter i dag føler det er for intimt å snakke om sex?

–⁠ Nei, det tror jeg ikke. Jeg har opplevd det motsatte, at studenter faglig vil snakke mer om det, sier Træen.

Hun forteller at seksualvaner endres litt for hver nye generasjon som kommer. Det har å gjøre med hva som var akseptabelt da de vokste opp, og påvirkes også av media og venner.

–⁠ Men det er nok ingen seksuell revolusjon på gang.

Hun tror også at unge prøver ut mer forskjellig enn før.

–⁠ Det vi ser er at det har blitt mer akseptert at man har sex av vennskapets skyld, og ikke bare basert på kjærlighet og forelskelse, sier Træen, og legger til at det også har blitt mer akseptert å teste ut sex med personer av samme kjønn.