Avventer: Rektor ved Herkules, Gisle Henden, vil ikke uttale seg før svaret fra KD kommer.
Avventer: Rektor ved Herkules, Gisle Henden, vil ikke uttale seg før svaret fra KD kommer.Arkivfoto: Henrik Follesø Egeland

Astro­lo­gi­skolen Herkules mener Nokut brøt loven

I et brev fra Astrologiskolen Herkules til Kunnskapsdepartementet beskyldes Nokut for å ha bevisst brutt loven.

Den 12. mars 2019 ga Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) akkreditering til tre fagskoleutdanninger ved Astrologiskolen Herkules.

–⁠ Vi har fattet vedtak om akkreditering basert på en sakkyndig og administrativ vurdering, skrev Nokut-direktør Terje Mørland på deres hjemmesider.

Akkrediteringen ble møtt med mye kritikk, og i mars forklarte Mørland til Universitas at «Nokut ikke har anledning til å gjøre vurderinger utover det som er vedtatt i lov og forskrift av politikerne», og at de derfor valgte å akkreditere disse tre fagutdanningene.

Nå har grunnlegger av Astrologiskolen Herkules, Gisle Henden, sendt et brev til Kunnskapsdepartementet hvor han stiller fire spørsmål til Kunnskapsminister Iselin Nybø, og beskylder Nokut for tidligere, i skolens seks år lange kamp for akkreditering, å ha brutt loven.

Les også: Abortkamp i Argentina: –⁠ Abortsaken får frem det verste i oss alle.

«Ikke vårt mandat»

Henden skriver i brevet at den 14.september 2017 fikk de avslag om akkreditering fra Nokut, og begrunnelsen som ble gitt var som følger:

«I tidligere vurderinger av andre fagskoleutdanninger, har sakkyndige knyttet vurderingene sine til at utdanningene bør:

1. Kunne representere et yrkesfelt i form av en infrastruktur med potensielle arbeidsplasser i Norge.

2. Bygge på et etablert og anerkjent fagområde og yrkesfelt i Norge.

3. I tillegg er utdanningene blitt vurdert ut fra forutsetningen om at de bygger på et kunnskapsgrunnlag som er i tråd med alminnelig aksepterte normer for faglighet og saklighet i en norsk kontekst.»

Nokut mente da at Astrologiskolen Herkules tilsynelatende ikke innfridde noen av de tre kravene, og valgte derfor å avslå søknaden.

Henden mener det er uriktig at Astrologiskolen Herkules ikke innfridde noen av kravene, og påpeker i tillegg at det tredje punktet ikke er et krav ifølge det Nokut selv har skrevet. Han fremhever et høringssvar til ny fagskolelov skrevet av Nokut samme dag som søknaden om akkreditering ble avslått.

«… fagskoleutdanning der det har vært tvil om kunnskapsgrunnlaget er forsvarlig med hensyn på faglighet og yrkestilknytning/relevans, saklighet og etiske forhold. NOKUTs administrasjon har ikke hatt hjemmel til å gå inn i en vurdering av kunnskapsgrunnlaget ut fra ovennevnte forhold.»

Det er dette Henden mener er bevis for at Nokut bevisst brøt loven, og skriver:

«På denne dag avviser de med venstre hånd vår søknad og med høyre hånd leverer de et høringssvar hvor de innrømmer at to av tre punkter i begrunnelsen de gir oss er lovstridige.»

Les også: Betaler tusenvis av kroner for å oppfylle profe­sjons­drømmen: –⁠ Bare topp­ka­rak­terer vil gjøre meg til lege.

Ny dokumentasjon

Terje Mørland bekrefter at han har lest brevet sendt av Astrologiskolen Herkules, men mener ikke de har brutt noen lover eller vurdert Astrologiskolen Herkules useriøst.

–⁠ Bakgrunnen for at det nå i siste runde av søknader fra Astrologiskolen Herkules endte med akkreditering, er at det er lagt fram ny dokumentasjon som gjør at et krav som tidligere er vurdert som ikke oppfylt nå ble vurdert som oppfylt, skriver han til Universitas.

Han forklarer at ettersom den dokumentasjonen ikke var en del av vedtaket gjort den 14.september 2017, og at det derfor ikke er grunnlag for eventuelt å oppheve det.

Han skriver også at så lenge Astrologiskolen Herkules oppfyller gjeldene krav, så skal de akkrediteres.

–⁠ Vi mener imidlertid det burde vært tydeligere krav når det gjelder at utdanningsvirksomheten skal utøves i overenstemmelse med anerkjente faglige, saklige, pedagogiske og etiske prinsipper.

Han skriver at de har foreslått strengere krav i et høringsinnspill til fagskoleloven tidligere, men at de ikke ble tatt inn i loven.

Han nevner også at Kunnskapsdepartementet nå skal utrede kravene nærmere.

–⁠ I dette arbeidet ser vi frem til å bidra med våre erfaringer og råd, avslutter Mørland.

Les også: Oslomet-rektoren beklager brudd på habi­li­tets­regler.

Fire spørsmål

I brevet kritiserer Henden saksgangen og stiller følgende fire spørsmål til kunnskapsministeren:

1. Vil hun/han oppheve NOKUT sitt vedtak fra 14.9.17

2. Har hun/han synspunkter på denne saksgang?

3. Mener hun/han at kunnskap om det fysiske og materialistiske har større epistemologisk gyldighet og etisk verdi enn kunnskap om det metafysiske, religiøse og kunstneriske? Hvis så er tilfellet ber vi om en begrunnelse forankret i sentrale filosofers behandling av emnet.

4. Mener hun/han at kunnskap om kunst, kultur og religion har mindre verdi og gyldighet enn kunnskap om andre yrkesfag hva gjelder anerkjennelse, faglige, saklige og pedagogiske prinsipper? Hvis så er tilfellet ber vi om en grundig redegjørelse, hvor hun/han ser dette i sammenheng med rollen fag som

KRLE, teologi, filosofi, idehistorie, kunst og kultur allerede har i det norske offentlige utdanningssystem.

Kunnskapsdepartementet bekrefter at de har mottatt brevet, men sier de ikke har gitt noe svar.

Gisle Henden fra Astrologiskolen Herkules ønsker foreløpig ikke å uttale seg i media og avventer svar fra Kunnskapsdepartementet.