Tar selvkritikk: Oslomet-rektor Curt Rice beklaget seg foran styremøtet på onsdag.
Tar selvkritikk: Oslomet-rektor Curt Rice beklaget seg foran styremøtet på onsdag.Arkivfoto: Tobias Myrland.

Oslomet-rektoren beklager brudd på habi­li­tets­regler

Oslomet-rektor Curt Rice beklaget overfor styremøtet onsdag for brudd på habilitetsreglene. Samtidig ble det klart at han ikke har opptrådt kritikkverdig i håndteringen av en varslingssak.

Det kommer frem av dokumenter Universitas har fått innsyn i. Tirsdag ble det kjent at Oslomet-styret skulle behandle et varsel mot rektoren, men inntil møteslutt onsdag ettermiddag var varslingsrapporten unntatt offentlighet.

På styremøtet beklaget Rice for å ha brutt habilitetsreglene i forbindelse med ansettelsen av en nær slektning til en assistentstilling på et prosjekt.

I varslingssaken, som Universitas omtalte tidligere i år, kom styremøtet frem til at rektoren ikke har opptrådt kritikkverdig. Varslingsnemnda kom også frem til samme avgjørelse.

Det var Khrono som først omtalte saken.

Tar selvkritikk

I saken om den tidligere Oslomet-ansatte mottok først varslingsnemnda et varsel om upassende oppførsel, før de ble bedt om å undersøke hvorvidt rektor hadde opptrådt kritikkverdig i sin overordnede håndtering av varslingen og den påfølgende bekymringsmeldingen.

–⁠ Styret er enig med varslingsnemnda i at rektor ikke har opptrådt kritikkverdig i håndteringen av varslingssaken, men mener i likhet med varslingsnemnda at rektor har gjort noen feilvurderinger i denne saken. Styret tar rektors beklagelse til etterretning, sier styreleder Trine Syvertsen i en kommentar til styrevedtaket, til Khrono.

Selv erkjenner Rice at han har brutt reglene for habilitet. I et tilsvar til varslingsnemndas rapport i forkant av gårsdagens møte, skrev rektoren at han har vært åpen om ansettelsen, både overfor kommunikasjonsdirektøren og styreleder.

–⁠ Jeg beklager igjen og støtter nemndas gjengitte konklusjon i rapporten. Jeg støtter også styrets forslag til vedtak om at det utarbeides retningslinjer om habilitet for administrative ansettelser, skriver Rice i tilsvaret.