Kunne ha blitt NHH: Willoch forteller at han først tenkte å studere ved NHH i Bergen. – Den gang var sosialøkonomi voldsomt interessant, men lite lønnsomt. Men min far spurte meg «er det ikke sosialøkonomi du egentlig interesserer deg for?». Det viste seg at han hadde rett.
Kunne ha blitt NHH: Willoch forteller at han først tenkte å studere ved NHH i Bergen. –⁠ Den gang var sosialøkonomi voldsomt interessant, men lite lønnsomt. Men min far spurte meg «er det ikke sosialøkonomi du egentlig interesserer deg for?». Det viste seg at han hadde rett.

–⁠ Jeg gjorde en grov feil

Tidligere Høyre-statsminister Kåre Willochs studietid var for 70 år siden – en tid da Blindern campus enda ikke eksisterte og Arbeiderpartiet dominerte politikken.

–⁠ Jeg har en fast regel i intervjuer. Om jeg sier noe dumt, så stryker du det, sier den tidligere statsministeren og ler. Det blir ikke nødvendig, for 90-åringen synes ikke han har sagt noe dumt i løpet av tiden med Universitas i Stortingskantinen. Sett bort fra fjellskoene er han ikledd klassisk Willoch-stil: runde ray-bans og blå dress.

Willoch blir omtalt i NRK-serien «Da vi styrte landet» som «mannen bak det moderne Norge». Hans regjeringstid som statsminister i perioden 1981-1986, kjennetegnes av økonomisk oppblomstring og jappetiden, altså en periode på midten av 1980-tallet som kjennetegnes av velstandsvekst, men som endte i finanskrise.

Kåre Willoch gikk ut som cand.oecon., (tilsvarende mastergrad i dag), i sosialøkonomi (dagens samfunnsøkonomi), ved Universitetet i Oslo, i 1953. Han forteller at interessen for økonomi blant annet kom fra farens private bedrift og vanskelighetene den møtte som følge av det han kaller planøkonomi etter krigen, og fra de store samfunnsøkonomiske oppgavene verden sto overfor.

–⁠ Mange trodde jo at sosialøkonomer var sosialister! Langt ifra!

Veronica Orderud har ikke gitt opp tanken på å returnere til Blindern:–⁠ Følte meg veldig inkludert

Flittig student

Den politiske veteranen forteller at han bodde behagelig hjemme under studietiden.

–⁠ Jeg var yngst i søskenflokken og hadde god plass, fordi brødrene hadde jo flyttet ut. Jeg slapp mye utgifter og var like uavhengig som de som bodde på hybel.

Han beholdt den gamle vennekretsen fra tiden før studiene, og fikk mange fine venner blant studentene og i politikken.

–⁠ Det var et sterkt engasjement rundt utdanning på den tiden også. Jeg tror jeg var en flittig student, og svært opptatt av å jobbe jevnt og trutt.

Han bøyer seg over bordet og artikulerer tydelig:

–⁠ Men, ikke for mye, og ikke for lite.

–⁠ Jeg husker jeg gjorde en grov feil. En av våre pensumbøker syntes jeg var gammeldags, og jeg tenkte jeg kunne klare meg med det vi lærte i forelesningene. På eksamen i det faget fikk vi selvfølgelig en oppgave som omhandlet den boken.

Han himler med øynene før han fullfører:

–⁠ Sluttresultatet i faget ble heldigvis greit, men man må være forsiktig med hva man vektlegger i pensum. Et råd til studentene: les hele pensum! ler han.

Rasmus Solberg hacker sin egen biologi –⁠ Som meditasjon på steroider

–⁠ Alt med måte

–⁠ Festet du?

–⁠ Jada, men med måte. Aristoteles sa det; alt med måte. Eller som Peder Syv sa det: For lite og for meget forderver alle ting.

Willoch forteller at det generelt var populært å studere, og å reise. Han reiste til blant annet Argentina og Brasil. Medlemskap i Sosialøkonomenes studentforening og Den konservative studentforening, kom også godt med.

–⁠ I studentforeningene hadde vi gode og interessante debatter. Det fungerte godt som supplement til studiene. Studietiden er en viktig del av levetiden og en fremragende anledning til å få kontakter av varig betydning.

Klokken i kafeteriaen ringer inn, og vi sitter igjen alene.

Studietiden er en viktig del av levetiden og en fremragende anledning til å få kontakter av varig betydning.

Kåre Willoch, tidligere Høyre-statsminister

–⁠ Hva har utdanningen hatt å si for karrieren din?

–⁠ Den har vært veldig verdifull. Herunder også i høy grad medlemskapene i studentforeningene. Jeg fikk jo også jobb i Norges Industriforbund rett etter eksamen. Det var jo bruk for samfunnsøkonomer.

–⁠ Så du for deg statsministerjobben som student?

–⁠ Nei, min studietid var en tid da Arbeiderpartiet fullstendig dominerte politikken. Også i min første tid i politikken sto det helt fjernt.

Willoch trekker frem klima, og å gjenreise den internasjonale samarbeidsviljen, som saker han engasjerte seg i som student.

–⁠ Klima er langt mer enn viktig. At noen vil føre klimapolitikk uten å ramme privatøkonomi, er helt urealistisk. Det er sjelden i politikk at man er 100 prosent sikker på en sammenheng, men er sammenhengen sannsynlig, må man ta hensyn til den.

–⁠ Tar regjeringen klimapolitikk seriøst nok?

–⁠ Jeg kan ikke gå grundig inn på aktuell praktisk politikk her og nå, men det viser seg at det er vanskelig å få med seg nok partier på klimatiltak som monner fort nok. Jeg sier stå på og gjennomfør gradvis kraftigere klimatiltak.

Oral Bee og Mr. Pimp Lotion om studietiden og musikken: –⁠ En drøm for playaz