Facebook: NMH mottok i januar et varsel, etter at en ansatt hadde skrevet Islamkritiske kommentarer på Facebook-innlegget til en frivillig organisasjon.
Facebook: NMH mottok i januar et varsel, etter at en ansatt hadde skrevet Islamkritiske kommentarer på Facebook-innlegget til en frivillig organisasjon.Arkivfoto: Robin Røkke Johansen.

NMH-ansatt omtalte Islam som «perfekt sted for psykopater»

Kommentarer fra en ansatt ved Norges musikkhøyskole (NMH) har blitt varslet inn til ledelsen. NMH ønsker ikke å ta stilling til uttalelsene.

NMH mottok i januar et varsel, etter at en ansatt hadde skrevet Islamkritiske kommentarer på Facebook-innlegget til en frivillig organisasjon. I kommentaren hadde den ansatte skrevet «Stevn Islam som ideologi for menneskerettsdomstolen. Dette er svindel av første klasse. Forby Islam. Det er perfekt sted for psykopater sosiopater».

I varselet argumenteres det for at den ansattes Facebook-profil ikke er privat, og ved hva slags signaler det sender til muslimske studenter ved høgskolen. NMH har ikke gått videre med saken. Dette kommer frem i dokumenter Universitas har fått innsyn i.

«Christian» ble kalt «black stupid man» av kollega. Nå får univer­si­tetet knusende kritikk.

Ytringsfrihet på Facebook

«I dette tilfellet mener vi at ansattes Facebook-profil, og dermed også denne ytringen, må betraktes som privat. Vi tar ikke stilling til innholdet i selve ytringen utover å anta at den ligger innenfor det som omfattes av ytringsfriheten», lød NMHs tilsvar.

Seniorrådgiver i seksjonen for økonomi, personal og arkiv ved NMH, Karl Gunnar Ekblad, begrunner høgskolens beslutning med regjeringens etiske retningslinjer for statstjenesten.

Der står det at statsansatte, så vel som andre, har rett til å ytre seg kritisk om statens virksomhet og alle andre forhold.

–⁠ Det er ikke opp til hver enkelt virksomhet å trekke skillelinjene mellom ansatte som ansatt og privatperson, sier Ekblad.

–⁠ Vurderer høyskolen selv om ansattes handlinger samsvarer med regjeringens retningslinjer?

–⁠ Det vil være nødvendig, men ikke tilstrekkelig, at en ytring kan skade virksomhetens saklige og legitime interesse for at den skal bryte med lojalitetsplikten etter retningslinjene. Etter vår vurdering vil ytringen ikke kunne skade høgskolens saklige og legitime interesse.

Les også: Ble kalt «stupid black man» – nå tar han opp kampen på nytt.

Stor takhøyde i kommentarfelt

Videre i regjeringens etiske retningslinjer står det at statsansatte har samme grunnleggende ytringsfrihet som andre innbyggere. Ytringsfriheten står sentralt i norske lover, men kan begrenses av straffeloven.

–⁠ Det skal mye til for å gripe inn i ytringsfriheten. Den er en helt sentral rettighet som grunnloven gir oss, forklarer Jo Martin Stigen, professor ved institutt for offentlig rett ved UiO.

–⁠ Jeg vil tro det vil være ganske stor takhøyde i kommentarfeltene på Facebook, fortsetter han.

–⁠ I en totalvurdering, bør det kanskje tas hensyn til at slike kommentarfelter kan fungere som et boltringsrom hvor folk får blåst ut også sine litt mer ekstreme tanker. Når de som leser er klar over det, kan det kanskje forsvare et større spillerom her enn i andre fora.

Den frivillige organisasjonen svarte på kommentaren ved å lenke til deres retningslinjer for nettdebatt i Facebook-innlegget.

Les også: Student utestengt fra UiO – nå saksøker han staten.

Antar studentene skiller

Ekland bekrefter at den ansatte har fått vite at kommentaren ble meldt inn.

–⁠ Vedkommende takket for å ha blitt gjort oppmerksom på reaksjonen, informerer han.

–⁠ Er dere bekymret for hvilke signaler en slik kommentar sender til muslimske studenter hos dere?

–⁠ NMH går ut fra at studentene skiller mellom det høgskolen står for og det som ytres av ansatte som privatpersoner, og at en slik kommentar derfor neppe sender signaler om noe annet enn vedkommendes private meninger, avslutter Ekblad.

Universitas har vært i kontakt med den ansatte det gjelder. Vedkommende sier følgende i en kommentar:

Kommentaren gjaldt Islam som ideologi og var ikke ment å ramme enkeltpersoner. Jeg har gjennom mange år støttet mange muslimer.