Utydelig: – I Universitas sin sak kommer det ikke tydelig frem at kravet om å bygge en barnehage i Blindernveien 6 lå inne som en klausul da SiO kjøpte tomten, skriver Reinvang.
Utydelig: – I Universitas sin sak kommer det ikke tydelig frem at kravet om å bygge en barnehage i Blindernveien 6 lå inne som en klausul da SiO kjøpte tomten, skriver Reinvang.Foto: Ellen Johanne Jarli

–⁠ Flere tusen student­bo­liger er på vei!

–⁠ Universitas skriver om bygging av studentboliger og krav som stilles fra Oslo kommune i en nyhetssak og i sin leder 27. mars. Dessverre er det mye som er upresist i både lederen og artikkelen, skriver Rasmus Reinvang, byrådssekretær for byutvikling.

Byrådet er opptatt av at vi skal ha flere studentboliger i Oslo, og tallene viser at vi leverer. De siste tre årene har vi regulert 879 nye studentboliger og gitt igangsettingstillatelser til bygging av 1710 nye studentboliger i Oslo. Flere tusen nye studentboliger er altså på vei og Oslo gjør et byks mot Norsk Studentorganisasjons mål om at minst 20 prosent av studentene skal ha tilgang på studentbolig.

Bakgrunn: SiO må pusse opp fritids­klubb for å bygge student­bo­liger – studentene tar regningen

Universitas problematiserer i sin artikkel og leder at det stilles rekkefølgekrav til SiO. Alle som bygger i Oslo får krav om å bidra til å oppgradere infrastruktur i sitt nærområde. Det samme gjelder for utbyggere som skal bygge idrettshaller, omsorgsboliger og museer. Et eksempel er byggingen av Manglerud bad med ungdomsklubb og musikk- og kulturskole. Her pålegges Undervisningsbygg, som er utbygger, å opparbeide en turvei og friområder i området, i tillegg til utomhusarealer, adkomstvei, et samferdselsanlegg og parkeringsplasser til biler og sykler. Byrådet er opptatt av at bidrag skal være proporsjonale og rimelige og tar hensyn til dette i studentboligprosjekter. Dette har vi god dialog med SiO om, som er positive til at det stilles rimelige rekkefølgekrav til SiO på linje med andre aktører.

Studentboliger er viktig, og jeg kan fastholde at dette er en prioritet for byrådet

I Universitas sin sak 27.3 etterlates et inntrykk av at SiO i forbindelse med byggingen av studentboliger i Blindernveien 6 ble pålagt å oppgradere en fritidsklubb. Det stemmer ikke. SiO er i dette prosjektet pålagt å opparbeide en del av Marienlystparken, populært kalt «Lekerʼn», ved å sørge for oppgradering av selve lekeparken i tillegg til beplantning og å sette opp benker på tilstøtende stier. En slik park vil gjøre området hyggeligere for alle som bor og oppholder seg i området – også studentene.

Privat selskap skal drifte SiOs eiendommer: –⁠ Vi er bekymret for student­vel­ferden

I Universitas sin sak kommer det heller ikke tydelig frem at kravet om å bygge en barnehage i Blindernveien 6 lå inne som en klausul da SiO kjøpte tomten. Dette var altså et vilkår som SiO har vært kjent med hele tiden, og som ble hensyntatt i kjøpsprisen. Det blir feil når Universitas gir inntrykk av at dette er et krav pålagt av Oslo kommune i ettertid.

Les også: Vil bygge grønne student­bo­liger – men vet ikke helt hvordan