Dyster lesning: Ifølge Shot-undersøkelsen 2018, oppgir en av tre studenter at de ofte føler seg ensomme.
Dyster lesning: Ifølge Shot-undersøkelsen 2018, oppgir en av tre studenter at de ofte føler seg ensomme.Foto: Privat

–⁠ Hvis du vil ha et varmere samfunn må du bidra selv

–⁠ Politikernes jobb er å tilrettelegge, men det alene kan ikke løse ensomheten. Vi studenter må også ta ansvar. Det er våre medstudenter som sliter, skriver leder av Høyres studenter, Andreas Oftedal.

Neste gang du sitter i forelesningssalen syns jeg du skal se utover rommet. Tenk at noen av de du omgås med jevnlig sliter med ensomhet. Vit at de trenger at du gjør noe med det.

Shot-undersøkelsen rapporterer om stor ensomhet blant alt for mange studenter. Nesten en av tre studenter oppgir at de ofte føler seg ensomme. Debatten er løftet til nasjonalt nivå, men det er ikke nødvendigvis der løsningene ligger. Alle problemer kan ikke løses over statsbudsjettet. Det er ikke alltid ekstra bevilgninger det handler om.

Shot-undersøkelsen 2018: Tre av ti studenter har alvorlige psykiske plager

Ensomhet er nært, og dermed trengs det nære løsninger også. Under Høyres landsmøte brukte jeg min taletid på å utfordre lokalpolitikerne til å ta ansvar. Det er tross alt kommunen som har ansvaret for studentenes helsetilbud, og det inkluderer også psykisk helse. Det er kommunen som kan sikre plass til nye studentboliger i reguleringsplanen, og det er kommunen som kan tilby studenthus til studentene i lokalområdet. En hybel på 12 kvadrat gir nemlig ikke rom nok for at studentene skal kunne ha et sosialt liv. I år er det lokalvalg. Derfor oppfordrer jeg studenter landet over til å stille sine kandidater til ansvar og kreve gode lokale løsninger på de utfordringene de opplever i sin hverdag. Enten det er å få realisert et nytt studenthus, en kjellerpub på campus, eller et lavterskeltilbud for de som trenger noen å prate med.

Du må se de som ikke blir sett, lytte til de som ikke blir lyttet til og invitere de som ikke blir inkludert

Politikernes jobb er å tilrettelegge, men det alene kan ikke løse ensomheten. Vi studenter må også ta ansvar. Det er våre medstudenter som sliter. Det er de vi deler lesesal med som sitter hjemme ensomme på kveldstid og som ikke har noen planer i helgene. Hvis du vil ha et varmere samfunn så må du bidra selv. Du må se de som ikke blir sett, lytte til de som ikke blir lyttet til, invitere de som ikke blir inkludert og ta inn de som står utenfor. Skal vi klare å gjøre studietiden bedre, så må vi gjøre det sammen.

Fanny (20) anser seg som sosial. Hun ble ensom da hun begynte å studere