Skremmende: Prorektor ved UiO, Gro Bjørnerud Mo (t.v.), sier universitetet tar seksuell trakassering på alvor, og er bekymret over tallene.
Skremmende: Prorektor ved UiO, Gro Bjørnerud Mo (t.v.), sier universitetet tar seksuell trakassering på alvor, og er bekymret over tallene.

Få varsler om seksuell trakas­se­ring på UiO: –⁠ Tror det er store mørketall

I 2017 og 2018 mottok Universitetet i Oslo til sammen fire varsler om seksuell trakassering. Samtidig tilsier tallene fra Shot-undersøkelsen at det kan være snakk om rundt 2000 studenter ved UiO som er utsatt.

–⁠ Det er skremmende å høre at så mange av studentene ved UiO forteller at de har blitt utsatt for seksuell trakassering, sier Gro Bjørnerud Mo, prorektor ved UiO.

28 prosent av UiOs studenter sier de har opplevd å bli utsatt for seksuell trakassering, kommer det frem av UiO-rapporten fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Shot). Ser man på tallene fra den nasjonale rapporten skal 30 prosent av trakasseringstilfellene være fra medstudenter eller ansatte.

Til tross for dette har universitetet kun mottatt fire varsler i perioden 2017–2018.

–⁠ Shot-undersøkelsen viser at de fleste hendelsene finner sted utenfor utdanningsinstitusjonene, men forteller også om et omfang varslingssystemene våre ikke har fanget opp. Det tar vi svært alvorlig, sier Mo.

Prorektoren mener man skal varsle om både verbal og ikke-verbal trakassering.

–⁠ Enhver form for trakassering er uakseptabel. Jeg ønsker at studentene varsler om brudd på retningslinjene, og for å kunne jobbe godt med denne type uakseptable hendelser, må vi vite om at de skjer.

Nye retningslinjer mot trakassering på UiO: –⁠ Det er først og fremst basert på vanlig folkeskikk.

Uvitende studenter

I februar skrev Universitas om at resultatene fra Studiebarometeret 2018, som gjøres av Najonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT), kunne fortelle at rundt halvparten av landets studenter ikke har fått informasjon om hvordan de kan melde fra om trakassering på sitt studiested.

–⁠ Flere institusjonsledere har tidligere sagt at vi har systemer og rutiner på plass, men at det kun er sakene som mangler. Nå skjønner vi kanskje hvorfor sakene ikke kommer frem, sa Håkon Randgaard Mikalsen, leder i Norsk studentorganisasjon, til Universitas den gangen.

Gro Bjørnerud Mo mener universitetets Si fra-system fungerer godt, men tror fortsatt de har en jobb å gjøre med å informere og gjøre varslingssystemet mer kjent blant studentene.

–⁠ Jeg er litt usikker på om studentene forbinder det med et varslingssystem, når de hører om Si fra-systemet. Vi vil at det skal være mer kjent for dem.

–⁠ Hva har dere gjort for å informere studentene bedre?

–⁠ Vi har hvert år en Si fra-kampanje, hvor målet er å gjøre studentene kjent med hvordan de kan varsle, slik at flere vil bruke Si fra-systemet. Vi vil ha trygge studenter, sier Mo.

Har varslet i over 20 år: Trakas­se­ring, makt­mis­bruk og mobbing.

Nye retningslinjer

Prorektoren trekker også frem tiltak rundt opplæring av lederne ved utdanningsinstitusjonen, og bevisstgjøring rundt de nye retningslinjene for forebygging og håndtering av seksuell trakassering som ble vedtatt 12. mars.

–⁠ I tillegg har vi et godt samarbeid med Studentombudet, som tilbyr studentene uavhengig og konfidensiell veiledning. Vi er ikke i mål, men vi jobber kontinuerlig med dette.

Mo råder studentene til å bruke Si fra-systemet eller kontakte Studentombudet også om den seksuelle trakasseringen finner sted utenfor universitetet.

–⁠ Trakassering er uakseptabelt, uavhengig av hvor det forekommer. Dersom noen blir trakassert av en medstudent, vil det også gjøre studiehverdagen vanskelig, selv om trakasseringen ikke skjer på campus.

«Camilla» ble seksuelt trakassert av en medstudent: –⁠ Jeg fant meg i litt for mye.

Vil senke terskelen

Susann Andorra Biseth-Michelsen, leder for Studentparlamentet ved UiO tror ikke dette problemet kun eksisterer på universitetet.

–⁠ Dette er en samfunnsutfordring. Det tallene fra Shot-undersøkelsen forteller oss er at det i høyeste grad forekommer seksuell trakassering.

Biseth-Michelsen tror ikke alle som har opplevd seksuell trakassering har varslet.

–⁠ Jeg tror det er store mørketall.

Den store forskjellen mellom antall opplevde tilfeller av seksuell trakassering og antall varsler kan blant annet skyldes at for få vet hvordan de skal varsle, mener hun.

–⁠ Vi må aktivt jobbe for å spre informasjonen om varslingssystemet, og senke terskelen for å si fra.