Rekkefølgekrav: Da SiO fikk bygge 290 studentboliger i Blindernveien 6, kom det blant annet med krav om å også bygge denne fritidsklubben for barn.
Rekkefølgekrav: Da SiO fikk bygge 290 studentboliger i Blindernveien 6, kom det blant annet med krav om å også bygge denne fritidsklubben for barn.

SiO må pusse opp fritids­klubb for å bygge student­bo­liger – studentene tar regningen

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) vil bygge nye studentboliger på Grünerløkka. Prosjektet kan koste studentene dyrt – for SiO må også betale for gatetun, sykkelveier og fortau.

For tiden behandler Oslo kommune forslag fra SiO og Plan- og bygningsetaten (PBE) om nye studentboliger i Brenneriveien 11 på Grünerløkka, som ligger et steinkast unna utestedet Blå. Et vedtak er forventet i løpet av våren.

PBE stiller flere såkalte rekkefølgekrav til SiO, som er forslagsstiller. Blant annet krever PBE at SiO skal ta regningen for opparbeiding av hele Brenneriveien for å sikre trygg adkomst, i tillegg til utbedring av krysset mellom Vulkan og Brenneriveien. I Møllerveien, som går forbi Dansens Hus på Vulkan, krever PBE at SiO skal bedre sikkerheten for myke trafikanter.

Disse rekkefølgekravene til utbygger, SiO, kan gjøre prosjektet dyrt for studentene.

Les også: Vil bygge grønne student­bo­liger – men vet ikke helt hvordan.

På studentenes bekostning

Da SiO i 2017 fikk grønt lys av bystyret til å starte byggingen av 290 studentboliger i Blindernveien 6, kom det også med krav om å bygge barnehage og utbedre «Lekerʼn», en fritidsklubb for barn.

Dette til tross for at disse studentboligene ikke skal ha noen familieleiligheter.

Kostnadene for utbedringen av fritidsklubben er det dermed studentene som må «betale» for, i form av høyere leie. Oslo kommune mener nemlig utbygger må forplikte seg til å opparbeide nærområdet.

Oppgraderes: De som skal bo i studentboligene i Blindernveien 6 må betale i form av høyere leie.
Oppgraderes: De som skal bo i studentboligene i Blindernveien 6 må betale i form av høyere leie.

–⁠ Kostnadene for lekeområdet Lekerʼn vil ha betydning for studentenes leiepris. Det er ingen familieboliger i prosjektet, og vi undrer oss over hvorfor studentene må betale regningen for politikernes ønske om å oppgradere Lekerʼn, sier Vetle Bo Saga, styreleder i SiO, og legger til:

–⁠ Vi har opplevd reguleringsprosessen i Blindernveien som svært lang, og mener flere av rekkefølgekravene var urimelige. Samtidig er vi snart i gang med byggingen, og gleder oss til studentene endelig kan flytte inn.

Privat selskap skal drifte SiOs eiendommer: –⁠ Vi er bekymret for student­vel­ferden.

–⁠ Ulevelig

Saga sier til Universitas at alle ekstra kostnader for SiO i Brenneriveien vil komme til å gå utover studentene i form av høyere leie.

–⁠ Vi håper politikerne i Oslo tar innover seg dette. I SiOs eget forslag er kostnaden for deler av gatetunet i Brenneriveien, blant de inkluderte rekkefølgekravene, sier han.

Selv om SiO er optimistiske med tanke på realisering av studentboligene i Brenneriveien, sier Saga at det viktigste for studentsamskipnaden er å få et antall boliger som gir levelig husleie for studentene som skal bo der.

–⁠ Vi har stor tro på Brenneriveien, og tror det vil bli flotte studentboliger. PBEs forslag vil bety et sted mellom 65 og 85 færre boliger enn vårt forslag. Med så få boliger vil leia for studentene bli ulevelig, og SiO vil ikke realisere prosjektet.

Forundret: Vetle Bo Saga, styreleder i SiO, skjønner ikke hvorfor studentene må ta regningen for politikernes ønsker.
Forundret: Vetle Bo Saga, styreleder i SiO, skjønner ikke hvorfor studentene må ta regningen for politikernes ønsker.

Selv om styrelederen sier at SiO ikke er uenig i rekkefølgekravet om for eksempel fotgjengerovergang, mener han at kravet om opparbeiding av hele Brenneriveien burde være noe kommunen og andre utbyggere står for, ikke bare SiO.

–⁠ I tomtas lengde er det helt greit at SiO betaler, resten av Brenneriveien burde andre utbyggere eller Oslo kommune selv ta ansvar for. Rett over veien for vårt prosjekt regulerer kommunen selv en stor tomt, vi mener dette prosjektet også burde ta deler av regninga for gatetun i Brenneriveien.

SiO-sheriffen av Nottingham: –⁠ De tar fra de fattige, og gjør seg selv rike.

–⁠ Studentboliger er prioritert

Byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang, skriver i en e-post til Universitas at byrådet noterer alle innspill og synspunkter, og jobber med å avgi en anbefaling.

Reinvang forsikrer om at byrådet har god dialog med SiO og sier han har tro på at byrådet kommer til å finne en god og riktig løsning.

–⁠ Vi ønsker å legge til rette for flere studentboliger i Oslo. Samtidig må SiO, som alle andre aktører, bidra til nødvendig sosial infrastruktur i byen vår, på et rimelig nivå.

Byrådssekretæren sier videre at de er opptatt av å ivareta studentenes interesser, men skriver at byrådet forventer at SiOs prosjekter på en rimelig måte bidrar positivt til god byutvikling.

–⁠ Vi er opptatt av å ta særlige hensyn til studentboliger, og legger aktivt til rette for dette i Oslo. Det er en prioritet for oss, sier han og legger til:

–⁠ Det har skjedd mye de siste årene, for eksempel på Kringsjå og på Grünerløkka, og nå er flere hundre nye studentboliger i Blindernveien 6 også på vei. Dette er bra og viktig.

På spørsmål om hvorfor SiO må ta regningen for utbygging av barnehage i Blindernveien 6 og oppgradering av Lekerʼn, opplyser Reinvang at førstnevnte var hensyntatt da SiO kjøpte tomten fra Opplysningsvesenets fond, som igjen hadde kjøpt tomten av Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY).

–⁠ Rekkefølgekrav må ikke alltid henge direkte sammen med behovene til de som bor i eller bruker et nytt prosjekt. I indre by, hvor det er stor tetthet og mange behov, må alle bidra til nødvendig sosial infrastruktur i området.