Grunnlegger: Gisle Henden, grunnlegger av Herkules, har kjempet en lang kamp for akkreditering.
Grunnlegger: Gisle Henden, grunnlegger av Herkules, har kjempet en lang kamp for akkreditering.

–⁠ Det er lang tradisjon for å latter­lig­gjøre astrologi

Astrologiskolen Herkules har blitt godkjent som fagskoleutdanning – til massiv kritikk. Studentene Claudia Wakim (42) og Unni Sørsveen (70) tror skeptikerne kunne hatt godt av et mer åpent sinn.

–⁠ Jeg tror det bare er lurt å være litt skeptisk til ting man ikke kjenner til.

Student ved Astrologiskolen Herkules i Oslo, Unni Sørsveen (70), har tidligere forholdt seg til astrologi på samme måte som de fleste av oss: litt tvilsom.

Ifølge Store norske leksikon er astrologi «læren om forestilte forbindelser mellom himmellegeme og jorden».

Fisken: Unni Sørsveen er født i fiskenes
tegn. De betegnes ofte som sensitive og inntrykksvare overfor omgivelser, en beskrivelse Sørsveen kjenner seg godt igjen i.
Fisken: Unni Sørsveen er født i fiskenes tegn. De betegnes ofte som sensitive og inntrykksvare overfor omgivelser, en beskrivelse Sørsveen kjenner seg godt igjen i.

–⁠ Jeg har lenge vært interessert og nysgjerrig på astrologi, og da jeg gikk av med pensjon så jeg muligheten til å utforske det enda mer, forteller Sørsveen.

Hun er på sitt fjerde semester på grunnstudiet i astrologi.

–⁠ For meg er astrologi en type selvutvikling. Man får mer forståelse for andre mennesker når man vet horoskopet deres og hva det innebærer. At andre er forskjellig fra deg, får sin egen verdi.

Astrologi assosieres gjerne med spådom, men Sørsveen tror det heller kan brukes som et redskap for å bli mer bevisst på seg selv og egne reaksjoner.

–⁠ Man kan ikke nødvendigvis forutse hva som kommer til å skje fra dag til dag. Hvordan konstellasjonen ser ut en dag kan for eksempel gi deg noen hint om hva slags følelser som vil være dominerende den dagen.

Twitterlegen Wasim Zahid: –⁠ Hvis du ikke er villig til å stå opp klokken fire, ønsker du det ikke sterkt nok

Tidligere har ikke studenter ved Astrologiskolen Herkules kunne motta lån og stipend fra Statens lånekasse, på grunn av manglende akkreditering. Skolen, som er drevet av astrolog Gisle Henden, har vært gjennom en seks år lang søknadsprosess for å bli godkjent som fagskoleutdanning. Det så lenge ut som at akkrediteringen kun var skrevet i stjernene.

–⁠ Anerkjennelse av faget

12. mars skrev Morgenbladet at Astrologiskolen Herkules har blitt godkjent som fagskoleutdanning av Nokut, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning.

–⁠ Akkrediteringen kan av noen bli sett på som en slags anerkjennelse av faget, forteller Gisle Henden, astrolog og grunnlegger av Astrologiskolen Herkules.

Himmellegemene har uten tvil posisjonert seg i Astrologiskolen Herkules' favør denne våren. Men Nokut-godkjenningen har blitt møtt med stor misnøye de siste ukene.

Forgjengelig empirisk kunnskap har all- tid vært utfordret av tidløs visdom

Gisle Henden, grunnlegger av Astrologiskolen Herkules

Astrologistudent Sørsveen forteller at kritikken ikke er overraskende.

–⁠ Det er en lang tradisjon for å latterliggjøre astrologi og redusere det til overtro. Fordommene mot astrologi kommer nok av at folk ikke er villig til å utforske det, sier hun.

–⁠ Humbug

Sosiolog og samfunnsdebattant Kjetil Rolness er blant dem som reagerer.

–⁠ I utgangspunktet burde ikke et nasjonalt organ for kvalitet i utdanning godkjenne noen skole som lærer elever «sannheter» uten noe hold i vitenskap. Herkules snylter på vitenskapens legitimitet for å selge noe som er humbug. Nå kan de gjøre det ved å vise til at de er anerkjent av Nokut, forteller Rolness og legger til:

–⁠ Det er veldig rart at Nokut skal vurdere alt annet ved en skole enn hva skolen lærer bort. At det virkelig skal holde at det eksisterer et marginalt yrkesfelt for de som stiller horoskoper i ukebladet og lignende.

–⁠ Vi lever i en tid der respekten for fakta, kunnskap og vitenskap er utfordret fra alle kanter. Denne godkjennelsen kan ses som nok en liten spiker i kista på noe vår sivilisasjon har brukt flere hundre år på å utvikle: Ideen om at verden skal forstås gjennom rasjonelle og empiriske metoder, sier Rolness.

Gisle Henden vektlegger at de på skolens hjemmeside og i studieplanen skriver at «i dag kan vi ikke kalle astrologi vitenskap».

Han forteller at de fleste astrologer ikke jobber med horoskoptolkning i ukeblader, men at de alltid og primært har jobbet med horoskoptolkning av private klienter.

Henden vektlegger videre at Nokut har godkjent en rekke fag med små yrkesfelt:

–⁠ I enkelte tilfeller sågar mindre enn vårt, som for eksempel stuntmen. Det skal være likhet for loven.

–⁠ Forgjengelig empirisk kunnskap har alltid vært utfordret av tidløs visdom.

–⁠ Hva tenker du om all kritikken de siste ukene?

–⁠ Mitt korte svar til det er at jeg aldri ville uttalt meg nedsettende og med et usivilisert språk om et fag jeg overhode ikke hadde kunnskap om.

Helt nøkternt og realistisk klarer jeg jo å forstå at det ikke er planetene som utgjør meg som person

Claudia Wakim, student

–⁠ Oppfylt alle krav

Terje Mørland, administrerende direktør i Nokut, forteller til Universitas at skolen har oppfylt alle kravene fastsatt av Kunnskapsdepartementet og Nokut for å bli akkreditert.

–⁠ Nokut har ikke anledning til å gjøre vurderinger utover det som er vedtatt i lov og forskrift av politikerne. Når det gjelder fagskoleutdanninger har vi rett og slett ikke mandat til å vurdere hvorvidt utdanninger bygger på et kunnskapsgrunnlag som er forsvarlig med hensyn til faglighet, saklighet og etiske forhold. Dersom vi hadde vurdert dette ville vi handlet i strid med gjeldende lov, forteller Mørland.

–⁠ Vi er nok ikke like pompøse som Rolness, men er helt enig i at respekten for fakta, kunnskap og vitenskap må vernes om. Det var blant annet med bakgrunn i dette at vi i vårt høringsinnspill til den nye fagskoleloven foreslo tydeligere krav til faglighet og yrkesrelevans. Selv om forslagene våre ikke ble tatt inn, så Kunnskapsdepartementet et behov for å utrede dette nærmere, forteller Mørland.

–⁠ Enn så lenge må vi forholde oss til regelverket slik det er i dag. Det innebærer at utdanninger med lignende tematikk kan bli akkreditert i fremtiden, dersom de oppfyller akkrediteringskriterien.

De sakkyndige rådet Herkules til å «nedjustere eller endre ordbruken der astrologi presenteres overfor potensielle studenter som en vitenskapelig tradisjon», ifølge Mørland. I akkrediteringsvedtaket forutsetter Nokut at skolen følger dette rådet.

Sofia (27) arrangerer sexfest for kvinner og ønsker en seksuell revolusjon

Søker åpenhet

Claudia Wakim (42) går freds- og konfliktstudier på Bjørknes Høyskole. For noen år siden ble hun kjent med noen astrologer, og har etter det fått en stor interesse for astrologi.

–⁠ Jeg har alltid vært åpen og nysgjerrig. Men jeg er fortsatt skeptisk – jeg er student og har lært metode. Likevel er det jo en vitenskapelig dimensjon ved det. Helt nøkternt og realistisk klarer jeg å forstå at det ikke er planetene som utgjør meg som person.

Til tross for at Wakim noen ganger kan tvile litt på astrologi, har det likevel fungert som en veiledning for henne de siste årene.

–⁠ Astrologien belyser typiske ting ved meg jeg før ikke har lagt merke til. Jeg har tidligere gått til psykolog, og den type veiledning jeg har fått der føler jeg kan sammenlignes med veiledningen jeg får hos astrologen jeg kjenner. Han løfter opp mine karaktertrekk og viser meg mitt potensiale.

Wakim tror at astrologi er spesielt undervurdert i Norge på grunn av et rådende sekulært verdensbilde.

–⁠ Vi har et veldig mekanisk verdensbilde, i motsetning til resten av verden. I de aller fleste kulturer er det mye mer rom for annet enn naturvitenskapen, det er mer åpenhet rundt det spirituelle. Jeg kan ikke se hvordan litt mer åpenhet om åndsvitenskapen ville skadet.

Vannmannen: Claudia Wakim beskriver seg selv som en arketypisk vannmann. De kjennetegnes som progressive og originale.
Vannmannen: Claudia Wakim beskriver seg selv som en arketypisk vannmann. De kjennetegnes som progressive og originale.

–⁠ Lykke til!

Den nye fagskoleloven ble vedtatt i fjor. Etter Nokuts akkreditering av Astrologiskolen Herkules fortalte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanners statssekretær, Tom Erlend Skaug, til Khrono at en arbeidsgruppe er i ferd med å utrede hva som skal være kunnskapsgrunnlaget for fagskolesektoren.

–⁠ Kan dette føre til endring av fagskoleloven?

–⁠ Nå skal arbeidsgruppen først gjøre jobben sin før vi konkluderer, men endring av fagskoleloven eller tilhørende forskrifter kan bli resultatet, forteller Skaug til Universitas.

–⁠ Skjer dette som et resultat av Nokut sin akkreditering av Astrologiskolen Herkules?

–⁠ Nei, dette var noe vi skulle gjøre uavhengig denne konkrete saken og ble varslet i proposisjonen til Stortinget om den nye fagskoleloven. Bakgrunnen var at vi under arbeidet med loven fikk innspill om at også fagskolen burde ha et definert kunnskapsgrunnlag. En arbeidsgruppe skal derfor utrede dette.

Væren: Etter en seks år lang søknadsprosess, er Astrologiskolen Herkules godkjent som fagskoleutdanning. – Lykke til med å endre norsk lov, sier grunnleggeren Gisle Henden om kritikken rettet mot akkreditringen.
Væren: Etter en seks år lang søknadsprosess, er Astrologiskolen Herkules godkjent som fagskoleutdanning. –⁠ Lykke til med å endre norsk lov, sier grunnleggeren Gisle Henden om kritikken rettet mot akkreditringen.

Gisle Henden forteller at etter en seks år lang søknadsprosess, er det ingenting som overrasker han i hvor langt forvaltningen er villig til å gå for å stoppe astrologi.

–⁠ Jeg ønsker dem lykke til med å endre norsk lov for å diskriminere astrologi. Grunnloven forbyr urimelig forskjellsbehandling, forteller Henden.

Har du gjort hærverk på Blindern? Da kan du være med i den nye kunstutstillingen på campus