Overvåkes ikke: Ifølge Asbjørn Tingulstad Hem er ikke pornografi i studenter og ansattes nettlesere nødvendigvis i strid med reglementet. Bildet er en illustrasjon.
Overvåkes ikke: Ifølge Asbjørn Tingulstad Hem er ikke pornografi i studenter og ansattes nettlesere nødvendigvis i strid med reglementet. Bildet er en illustrasjon.Illustrasjon: Odin Drønen

Fritt frem for porno på lesesalen

Universitetet i Oslo (UiO) har ikke oversikt over om universitetets nett blir brukt til porno.

–⁠ UiO har ikke forhåndsdefinert hva vi mener med pornografisk innhold og har derfor ikke logger over slik aktivitet på vårt nett, informerer Martin Bore, senioringeniør i IT-direktørens stab ved UiO.

Han bekrefter overfor Universitas at UiO ikke sjekker eller har oversikt over om universitetets nett brukes til pornografisk surfing.

–⁠ UiO leverer datanett for å støtte opp om UiOs virksomhet, forskning, utdanning og formidling. All bruk av UiOs IT-ressurser er underlagt UiO sitt IT-reglement, forteller han.

Husker du denne? Mystisk hardporno-funn på Blindern.

Forenlig pornografi

I reglementet for bruk av IT på Universitetet i Oslo står det at UiO skal sette klare standarder og gi retningslinjer for hva som er forsvarlig bruk av UiOs IT-ressurser. Dette inkluderer ikke å kartlegge ansatte og studenters bruk av porno.

Pornografi lar seg vanskelig definere. Vi kan ikke be et IT-system logge «pornografi».

Asbjørn Tingulstad Hem, IT-juridisk ansvarlig i IT-direktørens stab.

–⁠ UiO ser det ikke som formålstjenlig å skulle holde oversikt over bruk av pornografi. Vi ser heller ikke at vi har hjemmel i lov til å ha en slik oversikt, forteller Bore, og legger til:

–⁠ Universitetet benytter Kripos' internettfilter, CSAADF (Child Sexual Abuse Anti Distribution Filter) via internettleverandøren Uninett.

Ifølge Politiets nettsider er CSAADF-filterets hensikt å hindre spredning og deling av overgrepsmateriale av barn på internett.

UiOs IT-reglementet sier at «tilgang til og bruk av UiOs IT-ressurser skal være i tråd med UiOs formål. IT-ressurser kan ikke brukes til noe som er uforenlig med UiOs formål og verdigrunnlag».

Ifølge Asbjørn Tingulstad Hem, IT-juridisk ansvarlig i IT-direktørens stab, er ikke pornografi i studenter og ansattes nettlesere nødvendigvis i strid med reglementet.

–⁠ UiO har blant annet forskning på pornografi, og i slike tilfeller vil det kunne være forenlig.

Søkes det på pornografi som ikke er UiO-relatert, vil det derimot kunne være uforenlig, mener Hem.

Les også: UiO risikerer millionbot.

Ingenting å vinne på slik logging

Likevel velger universitet å ikke kartlegge pornografisk aktivitet på UiOs nettverk.

–⁠ Pornografi lar seg vanskelig definere. Vi kan ikke be et IT-system logge «pornografi», fortsetter Hem.

Han mener universitet ikke har noe å vinne på logging av pornografi. Dessuten kan slike tiltak fort være unødvendig.

–⁠ Vi må forhåndsdefinere og legge inn alle mulige variabler for hva som skal logges. Loggresultatet vil fremdeles ikke garantere for om det har skjedd noe i strid med IT-reglementet. Det kan være UiO-relatert som nevnt over, eller loggen kan ha fanget opp noe som likevel ikke er pornografi. Da må vi konkret gå inn på den aktuelle siden, for å se om det faktisk er pornografi, og så ta kontakt med forsker og spørre om det er UiO-relatert, forklarer Hem.

–⁠ Kan det gå imot personvern dersom universitet hadde en oversikt over dette?

–⁠ Hvis ikke personen har samtykket til behandlingen av personopplysninger, forbyr personvernforordningen unødvendig behandling av personopplysninger, sier han.

«Porno­mannen» vekker oppsikt på jussen: –⁠ Jeg setter på porno på lesesalene.

Kritisk

Ezgi Kutal, leder for Venstrealliansen (VA) ved UiO, mener universitetet sender ut feil signal når det ikke finnes noen form for blokkering mot pornografiske nettsider.

–⁠ UiOs nettverk og pc-er bør ikke være et sted man ser på porno. Det burde være mulig å stenge av nettsider uten at det blir loggført, sier VA-lederen, og legger til:

–⁠ Ved å ikke ha noen sperringer på slike nettsider signaliserer UiO at de er en kanal som støtter opp under en industri som er kvinneundertrykkende.

Til Universitas sier Kutal at hun synes det er rart at det er mulig å få tilgang til pornografiske nettsider på universitetets nettverk.

–⁠ Det er bekymringsverdig hvis dette er et faktisk problem, sier hun.