Samarbeid: SAIH ønsker at ungdommer over hele verden skal få lik tilgang til høyere utdanning.
Samarbeid: SAIH ønsker at ungdommer over hele verden skal få lik tilgang til høyere utdanning.

Frir til utvik­lings­mi­nis­teren med Love Actually-parodi

SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) ønsker at Lånekassen skal hjelpe andre land med bedre stipendordninger.

I en pressemelding lanserer SAIH et program som skal gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle ungdommer i hele verden.

Programmet har blitt kalt «Lånekassen for utvikling». Tanken er at Lånekassen skal kunne bistå med råd, ekspertise og opplæring til andre land som ønsker å skape bedre lån- og stipendordninger.

Se kampanjevideoen her:

The Perfect Couple - «To me, you are perfect»

Skjermdump: SAIH.

–⁠ Vi håper utviklingsminister Dag Inge Ulstein (Krf) og Lånekassen sammen vil se nærmere på en slik mulighet, står det i pressemeldingen.

Kampanjen for å starte programmet har blitt kalt «The Perfect Couple».

Kritiserer SAIH: –⁠ De kan ikke mene noe så ekstremt og samtidig være et nøytralt hjelpefond

–⁠ Norge bør gå i front

SAIH mener det er et problem at høyere utdanning i mange land har gått fra å være et offentlig gode til å bli noe studentene selv må betale for.

–⁠ Dette stenger ute de som ikke kan betale, og øker ulikhetene mellom fattig og rik globalt, heter det i pressemeldingen.

Sunniva Folgen Høiskar, nestleder i SAIH, sier at dersom bærekraftmålene skal bli nådd må det satses på høyere utdanning globalt.

–⁠ Norge bør gå i front for en helhetlig satsing på utdanningsløpet, og anerkjenne at høyere utdanning er et utviklingspolitisk verktøy som kan bidra til å bekjempe global ulikhet.

Les også: UiO beholder de omstridte SAIH-tierne.