Vil prioritere høyere utdanning: Høyres Studenter sier de skal kjempe for studentenes rettigheter på helgens landsmøte i Høyre.
Vil prioritere høyere utdanning: Høyres Studenter sier de skal kjempe for studentenes rettigheter på helgens landsmøte i Høyre.

–⁠ Et solid kunn­skaps­sam­funn bygges ikke av seg selv

–⁠ For Høyres Studenter er kunnskapssamfunnet av avgjørende betydning for å kunne hanskes med store og komplekse kommende utfordringer, skriver Joakim Solheim Hatletveit i Høyres Studenter.

Om kort tid skal regjeringens største parti arrangere sitt høyeste organ for utforming av ny politikk, nemlig Høyres landsmøte. Da skal vi i Høyres Studenter være der og kjempe for dine rettigheter som student.

For Høyres Studenter er kunnskapssamfunnet av avgjørende betydning for å kunne hanskes med store og komplekse kommende utfordringer. Dette gjelder saker som raske teknologiske omstillinger, sterkere internasjonal konkurranse, og ikke minst grenseoverskridende problemstillinger som den stadig økende klimatrusselen.

Ikke helt oversikt? Det er dette semes­ter­av­gifts­penga dine går til

For å skape nettopp fremtidens kunnskapssamfunn, trengs det solide verktøy. Derfor er Høyres Studenter opptatt av en politikk som sterkere prioriterer områder som høyere utdanning, forskning, og kompetanseheving.

For å skape nettopp fremtidens kunnskapssamfunn, trengs det solide verktøy.

Denne viktige sammensetningen er ikke bare grunnpilaren i kunnskapssamfunnet, men vel så mye en satsning på viktig fremtidig forskning og redusert utenforskap. Dette gjennom å forske frem nye muligheter, samt tilby folk den kompetanse og utdanning som er nødvendig for å entre et stadig mer komplekst arbeidsliv.

Ønsker alternative opptakskrav: – Økt kvalitet på opptak gir økt kvalitet på studiet

Et slikt solid kunnskapssamfunn bygges dessverre ikke av seg selv. Derfor skal vi på kommende helgs landsmøte kjempe for en rekke viktige tiltak. Disse er blant annet punkter som å jobbe for å opprette et felles europeisk godkjenningssystem for fagopplæring, sikre en god studiefinansiering og et godt velferdstilbud, tilby relevant utdanning for studenter i et arbeidsliv i rask endring, jobbe for et universelt europeisk godkjenningssystem for kartlegging av flyktingers kompetanse med tilhørende kompetansepass, jobbe for å opprette flere helsestasjoner for gutter, samt mange andre viktige saker.

Ønsk oss lykke til. Vi er klare!

Les også: Ap vil kartlegge studen­tenes levevilkår