Vil vite mer: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener en kartlegging av studentenes levekår vil gi bedre innsikt i hva studentene trenger.
Vil vite mer: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener en kartlegging av studentenes levekår vil gi bedre innsikt i hva studentene trenger.

Ap vil kartlegge studen­tenes levevilkår

Onsdag stilte Arbeiderpartiet et forslag i Stortinget om å gjennomføre en omfattende levekårsundersøkelse for studenter. Jonas Gahr Støre tror det vil gjøre det lettere å forstå hva studentene trenger.

–⁠ Resultatene av undersøkelsen vil gi oss mulighet til å vurdere spørsmål knyttet til arbeid, bolig, helse og økonomisk situasjon på et veldig bredt felt, sier Jonas Gahr Støre.

Han snakker om et forslag som ble fremmet av Arbeiderpartiet (Ap) i Stortinget onsdag.

Flere undersøkelser

Forslaget om en kartlegging av studenters levevilkår er ikke nytt. Lignende undersøkelser ble sist gjennomført i 2010, og i 2005 før det. Også i 2017 trakk daværende nestleder i Ap Trond Giske frem dette som ett av tre tiltak for å bedre studenttilværelsen.

–⁠ Med de gamle undersøkelsene vil dette gi oss grunnlag for sammenligning, og se utvikling over tid for å se hva som er aktuelt for studentene og deres situasjon nå, sier Støre.

–⁠ Det finnes jo flere undersøkelser som kartlegger studenttilværelsen, som Studentenes helse- og trivselsundersøkelse og Studiebarometeret. Er ikke disse dekkende nok?

–⁠ Dette vil være en undersøkelse som Statistisk sentralbyrå tar ansvar for, og det gir kobling opp til det brede grunnlaget de har som vårt sentrale kunnskapsmiljø.

Utelukker ikke studentvelferd

Hvert år fremmer Norsk studentorganisasjon (NSO) et «studentkrav» til statsbudsjettet for det kommende året. De siste årene har dette kravet innebåret økning i studiestøtte. Støre mener likevel at det er viktig å kartlegge levekårene til studenter.

–⁠ En slik undersøkelse vil ikke utelukke noe annet. Jeg har oppfattet at studentene selv ønsker en sånn kartlegging velkommen, og dette er ikke noe som økonomisk vil gå på bekostning av studiefinansiering.

Får støtte fra NSO

Leder av Norsk studentorganisasjon, Håkon Randgaard Mikalsen, setter pris på Aps initiativ.

–⁠ Jeg er utrolig glad for at Arbeiderpartiet fremmer forslag om å gjennomføre en levekårsundersøkelse. Det er helt riktig som Støre sier, at vi har etterspurt en slik undersøkelse i flere år, sier Randgaard Mikalsen til Universitas.

Han påpeker også at en slik undersøkelse sist ble gjennomført i 2010.

–⁠ Det burde vi gjøre noe med. En levekårsundersøkelse er den mest komplette oversikten som finnes over studentenes levekår. Dette er et verdifullt kunnskapsgrunnlag som kan brukes til å sammenligne utviklingen over tid, sier han og legger til:

–⁠ Vi håper at regjeringen tar til fornuften og ikke frykter dårlige resultater fra en slik undersøkelse. Det eneste som er sikkert er at det er begrenset hvor lenge vi kan forholde oss til tallene fra en ni år gammel undersøkelse.