Gir opp: Unit gir opp forsøket på å få på plass en avtale med forlaget Elsevier
Gir opp: Unit gir opp forsøket på å få på plass en avtale med forlaget Elsevier

Skroter avtale med forsk­nings­forlag

Elsevier, ett av forlagene som forsyner norske universiteter og høyskoler med e-tidsskrifter, vil ikke gå med på kravene til Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit).

Oppdatert: Ifølge nettavisen Khrono beklager forlaget Elsevier at Unit har valgt å ikke forlenge avtalen med dem, og sier at de vil fortsette å jobbe for å få en avtale på plass.

–⁠ Det er svært beklagelig at vi ikke kom frem til en akseptabel avtale med Elsevier som står for en stor andel av norsk publisering og er en viktig aktør for oss på veien mot åpen forskning. Vi ønsker å samarbeide med alle forlag for å skape gode rammer for åpen publisering, men av og til står forlagene for langt fra oss, sier prorektor for forskning ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen i en pressemelding fra Unit.

Universitas har tidligere skrevet om at forhandlingene med de store forlagene som forsyner norske universiteter og høyskoler med tidsskrifter foregår på overtid.

Nå har direktoratet altså gitt opp å få på plass en avtale med ett av forlagene.

Mål om åpenhet

Bakgrunnen for uenigheten med forlaget er at regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler, skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Hovedmålet er å gå fra å betale for å lese artikler via abonnement til å betale for å få publisert artikler som er åpent tilgjengelige, opplyser Unit.

For å nå dette målet har forhandlingene med forlagene fulgt følgende prinsipper:

  • Artikler med korresponderende forfattere fra Norge skal være åpent tilgjengelig ved publiseringstidspunktet
  • Åpen publisering skal ikke øke totalkostnadene i avtalene
  • Full åpenhet i lisensvilkår, kostnader og forretningsmodeller
  • Permanent tilgang til innhold publisert i abonnementstidsskrift
  • Det skal vises bevegelse mot avtaler der kostnader er knyttet til volum på norske institusjoners publisering
  • Ifølge Unit publiserer norske forskere om lag 2000 artikler i Elseviers tidsskrifter i året. I tillegg betalte utdannings- og forskningsinstitusjonene som er med på å abonnere rundt 88 millioner kroner i 2018, i tillegg til om lag 10 millioner kroner på å frikjøpe artikler fra Elsevier for å gjøre de åpent tilgjengelige.