Si fra: Rektor Svein Stølen sammen med prorektor Gro Bjørnerud Mo (t.v.) og leder for Studentparlamentet på UiO, Susann Andora Biseth-Michelsen.
Si fra: Rektor Svein Stølen sammen med prorektor Gro Bjørnerud Mo (t.v.) og leder for Studentparlamentet på UiO, Susann Andora Biseth-Michelsen.

Nye retningslinjer mot trakassering på UiO:

–⁠ Det er først og fremst basert på vanlig folkeskikk

Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo (UiO) vedtok tirsdag nye retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuell trakassering.

–⁠ Vi er veldig fornøyde med retningslinjene, sier Svein Stølen, rektor ved UiO.

Han forteller at både han og prorektor, Gro Bjørnerud Mo, så behovet for retningslinjer mot trakassering ved UiO allerede før de begge ble innstilt.

–⁠ Vi begynte å snakke om nødvendigheten av slike retningslinjer allerede sommeren 2017. Da Metoo bølgen slo inn for fullt samme høst var jo relevansen enda større.

Formålet med retningslinjene er å skape en holdningsskapende effekt. Disse retningslinjene vil også bidra til å gjøre det enklere å si i fra om trakassering og utilbørlig atferd.

Les også: Har varslet i over 20 år: trakas­se­ring, makt­mis­bruk og mobbing.

Vanlig folkeskikk

Retningslinjene mot trakassering maner blant annet til forsiktighet ved bruk av alkohol på arrangementer, tydeliggjør ansvar som følger med ulike roller på universitetet, og slår fast at det er forbudt å sende seksuelt ladede bilder eller tekster.

–⁠ De er jo først og fremst basert på vanlig folkeskikk, men ved å nedfelle dem som retningslinjer så tydeliggjør vi også viktigheten av hvordan vi forholder oss til medmennesker, sier Stølen.

Leder for Studentparlamentet på UiO, Susann Andora Biseth-Michelsen, legger til at forsiktighet ved bruk av alkohol handler mer om å legge til rette for alkoholfrie arrangementer og bevisstgjøring rundt alkoholforbruk.

–⁠ Det skal selvsagt være mulig for studenter å ta seg en øl hvis de vil det, men de som ikke har lyst skal også ha muligheten til å gjøre noe annet.

Les også: Studenter tier om seksuell trakas­se­ring.

Fornøyd

Både studenter og ansatte ved UiO har sammen jobbet frem disse retningslinjene. Michelsen er svært fornøyd med hvordan studentene har blitt inkludert i prosessen.

–⁠ Vi har gjennom hele prosessen fått komme med forslag til endringer, noe som har ført til enda mer tilspissede retningslinjer tilpasset studentene. VI føler virkelig at vår stemme har blitt hørt.

–⁠ Det viktigste nå er å informere om disse retningslinjene slik at det skal bli lettere for studenter og ansatte å bruke varslingssystemet. Én sak om trakassering er én sak for mye.

Les også: «Maren» varslet om trakas­se­ring i oktober – forferdet over måten hun ble behandlet på.