Vil endre holdninger: Emil Kofoed er leder for voldtektsseksjonen i Kripos.
Vil endre holdninger: Emil Kofoed er leder for voldtektsseksjonen i Kripos.Foto: Politiet.

Kripos taper kampen mot fest­vold­tekt

Kripos har brukt syv år og 1,4 millioner kroner på å få ned antall festrelaterte voldtekter. I løpet av den perioden har antall saker bare økt.

Hver fjerde student oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering, og 4,7 prosent av dagens studenter oppgir at de har blitt voldtatt, kom det frem da Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) ble lagt frem høsten 2018. 90,6 prosent av dem har blitt voldtatt utenfor lærestedet.

I Kripos' rapport Voldtektssituasjonen 2012 ble det rapportert at voldtekter relatert til fest utgjorde en stor andel anmeldte voldtekter.

–⁠ Før 2013 var det få som snakket om festrelaterte voldtekter. Gjennom den første voldtektsrapporten gitt ut av Kripos, viste vi at nesten 40 prosent av alle voldtekter skjer på fest, forteller Emil Kofoed, lederen for voldtektsseksjonen i Kripos.

I etterkant av rapporten, iverksatte Kripos holdningskampanjen «En kjernekar».

I dag, seks år senere, har kampanjen vist seg å ikke hjelpe. Nå har regjeringen sluttet å bevilge midler til kampanjen.

Kathrine Nedrejord har skrevet bok om traumene etter voldtekt: –⁠ Skulle ønske han var død.

Kjernekar

–⁠ Hovedmålet med kampanjen er å forebygge voldtekter relatert til fest, alkohol og rus. Måten vi gjør det på er å gi unge mennesker kunnskap til å ville endre holdning når det gjelder festrelaterte voldtekter, og til å ta vare på hverandre, forteller Axel Due, pressekontakt hos Kripos, som står bak kampanjen i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet.

«Mange av de festrelaterte voldtektene kan unngås hvis venner griper inn før det er for sent», begrunnet Kjetil Haukaas, sjef i Kripos, kampanjen med i et Aftenposten SiD-innlegg i 2013.

«Vårt mål er færre festrelaterte voldtekter, og det er viktig å gjøre det vi kan før noe skjer», skrev han.

Målgruppen for kampanjen er unge menn og deres omgangskrets i alderen 18 til 35 år.

Les også: Ameri­kanske studenter fortviler over nytt lovforslag: –⁠ Hva tjener du på å lyve om voldtekt?

Ingen nedgang

Likevel meldte Kripos i 2017-rapporten at festrelaterte voldtekter fortsatt er den største kategorien anmeldte voldtekter i Norge. Antall saker var høyere enn i Kripos' tidligere voldtektsrapporter.

Etter syv år har ikke kampanjen resultert i noen nedgang i festrelatert voldtekt. Det bekrefter Ann Kristin Grosberghaugen, leder for Oslo politidistrikts seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd.

–⁠ Vi så en umiddelbar nedgang i antall overfallsvoldtekter. I sammenheng med fest og lignende, har vi foreløpig ikke sett noen nedgang.

I dag utgjør festrelaterte voldtekter fremdeles 40 prosent av alle voldtekter i Norge.

–⁠ Det er klart at denne innsatsen er veldig ressurskrevende for politiet. Vi må sørge for en bedre innsats i det forebyggende arbeid. Målet er å få færre tilfeller, enten det handler om festvoldtekter eller andre overgrep, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem.

Relansert i fadderuken

Budskapet «Følg med – så får alle en fin fest!» skulle via sosiale medier få unge menn til å passe på vennene sine, og stoppe kompisene sine fra å voldta. I forbindelse med fadderuke og russetid blir kampanjen jevnlig relansert.

Kripos fikk utbetalt 500.000 kroner i 2013 for å starte og lansere kampanjen. 400.000 kroner ble utbetalt det påfølgende året for å videreutvikle kampanjen. I 2015 ble ytterligere 500.000 kroner bevilget for å få kampanjen ut til studenter. Pengene ble utbetalt av Justis-og beredskapsdepartementet.

Les også: Lærer selv­for­svar i frykt for overgrep.

Stor kampanje

I 2013 gikk pengene til å utvikle Kjernekar-kampanjen. Pengene ble blant annet brukt til kampanjeside på Facebook, annonser, animerte filmsnutter, klistremerker, postkort og regnponchoer.

Midlene bevilget i 2014 ble videre brukt på kinoreklame, annonsering og samarbeid med russen og festivaler.

I 2015 gikk pengene til å samarbeide med Studentkortet, for å få kampanjen ut til studenter. Kampanjen ble brukt under Studentkortets studentturné i Norge den høsten. Ifølge Kripos' rapport Voldtektssituasjonen 2015 nådde de ut til 41 studiesteder, samt om lag 180.000 studenter.

Regjeringen med ny plan

Siden 2015 har ikke Justis- og beredskapsdepertamentet bevilget mer penger til kampanjen. I 2017 brukte Kripos 10.000 kroner fra egen lomme for å fortsette kampanjen. Pengene ble brukt til å lage Facebook-videoer.

–⁠ Regjeringen jobber i disse dager med en ny handlingsplan mot voldtekt, og denne blir lansert om kort tid, opplyser Sættem.

–⁠ Handlingsplanen er utarbeidet i fellesskap av Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, og med hjelp fra underliggende etater og eksterne eksperter. Planen skal bidra til å sikre helhetlig og samordnet innsats på et område hvor mange sektorer har sin del av ansvaret.

Målet er å få færre tilfeller, enten det handler om festvoldtekter eller andre overgrep

Les også: Varsling på Tann­lege­høy­skolen: Rasisme, baksnak­king, tryne­faktor og psykisk press.