Kjent problem: Prorektor Gro Bjørnerud Mo er glad for at antallet studenter uten studiepoengproduksjon er på vei ned.
Kjent problem: Prorektor Gro Bjørnerud Mo er glad for at antallet studenter uten studiepoengproduksjon er på vei ned.

Én av tre studenter ved UiO tar ikke studie­poeng

Ifølge prorektor Gro Bjørnerud Mo ved Universitetet i Oslo (UiO) er det få muligheter for å sile ut «gratispassasjerene».

–⁠ Vi har noen fakulteter som har innført ordninger hvor studentene må møte opp og det er obligatorisk å delta i starten av semesteret, men innenfor dagens regelverk er det ikke mange muligheter til å sile ut disse før det har gått ett år, sier Bjørnerud Mo til Universitas.

Ifølge tall fra UiOs egne nettsider var det registrert 28.007 studenter ved universitetet i 2017. 27,9 prosent av de som registrerte seg som UiO-studenter i 2018, tok ingen studiepoeng. Universitetet skiller ikke mellom studenter som forsøkte å ta fag, men mislyktes av ulike grunner, og de som kun ville skumme studentrabattfløten.

Les også: Studenter og ansatte raser mot SV-fakultetet.

–⁠ Sykt

Susann Andora Biseth-Michelsen, leder for Studentparlamentet på UiO (SP), sier til Universitas at det er synd at det finnes så mange snyltere.

–⁠ Man overbooker studieplassene fordi man vet at folk ikke dukker opp. Det gir et dårligere læringsmiljø og det er vanskelig for institusjonene å forutse hvor mye av midlene som skal gå til de forskjellige fakultetene, sier hun og fortsetter:

–⁠ Det er sykt at folk utnytter systemet.

Likevel er det viktig å ikke skjære alle over én kam, mener SP-lederen. Hun påpeker at vi ikke vet grunnene til at studenter ender opp i denne statistikken. Men selv om tallene også omfatter de som av ulike grunner ikke klarer å ta eksamen, har hun en klar beskjed til «studentene» som snylter med vilje.

–⁠ Vi må si fra til snylterne: tenk på andre, sier hun.

Biseth-Michelsen påpeker også at studenter over 30 ikke får de samme godene, og mener at dagens snyltere nyter sjenerøse studentrabatter på bekostning av de eldre studentene.

–⁠ Det er selvfølgelig deilig å ha studentgodene, men de er beregnet på faktiske studenter.

Les også: DNB-sjef levde på studentbudsjett i en uke: –⁠ Tror ikke man kan leve kun på studie­støtten.

Ulike grunner

Prorektor Gro Bjørnerud Mo vil ikke spekulere i hva slags motivasjon denne gruppen studenter har, men er klar over at det finnes såkalte «gratispassasjerer».

–⁠ Det finnes helt sikkert noen av dem som gjør dette for billigere treningsmuligheter og kollektivbilletter. Det er jo noen som har stått frem i offentligheten og innrømmet det, men vi tror det er mange forskjellige grunner og motiver i denne gruppen, sier hun.

Bjørnerud Mo forteller at antallet studenter som ikke tar studiepoeng, men som «begynner» på UiO, ikke har endret seg mye de siste årene.

–⁠ Det har vært et kjent problem lenge. Heldigvis er tallene i bedring nå, men det har vært et problem som vi har målt i nesten ti år nå. Tallene har ligget stabilt på cirka en tredel, sier hun.

Prorektoren sier at denne gruppen studenter er vanskelige å få tak i.

–⁠ Det er en stor gruppe vi ikke vet noe om. De er ikke mye på campus, og det er vanskelig å få dem i tale. De svarer ikke på spørreundersøkelser vi sender ut. Det som er klart er at det rammer økonomien at det er en såpass stor gruppe som ikke tar studiepoeng.

Les også: «Emma» lider av depresjon: SiO-psykologen kunne ikke hjelpe.

–⁠ Frafall er problematisk

Håkon Randgaard Mikalsen, leder for Norsk studentorganisasjon (NSO), sier til Universitas at NSO er klar over problematikken rundt frafall i høyere utdanning.

Han påpeker likevel at det kan være mange grunner til at noen studenter velger å slutte på et påbegynt studie.

–⁠ Man skal ikke være naiv – det er sikkert mange som betaler semesteravgift for å få tilgang til godene. Men jeg tviler på at én tredel melder seg opp for å få rabatt på bussen, sier NSO-lederen.

Han er også uenig i at obligatorisk oppmøte er en måte for å få studentene til å stå løpet ut.

–⁠ Jeg vet ikke hva obligatorisk oppmøte vil gjøre for å bedre situasjonen. Det vil kanskje sørge for at de som faller fra blir luket ut tidlig, men det er viktigere å bruke riktige midler i startfasen for å skape et bedre faglig og sosialt miljø.