Har fortsatt tillit: Vetle Bo Saga sier han er lettet over at han, og resten av studentrepresentantene i SiO, får beholde jobbene sine etter mistillitsforslag. .
Har fortsatt tillit: Vetle Bo Saga sier han er lettet over at han, og resten av studentrepresentantene i SiO, får beholde jobbene sine etter mistillitsforslag. .

Vetle Bo Saga snakker ut om mistillitsforslaget:

–⁠ Opplevde det ikke personlig

I slutten av februar behandlet Velferdstinget i Oslo og Akershus et mistillitsforslag mot fire av de fem styrerepresentantene i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Forslaget falt, men styreleder Vetle Bo Saga tar likevel selvkritikk.

Du har nettopp overlevd et mistillitsforslag. Er du lettet?

–⁠ Ja, selvfølgelig. Det er jo en jobb jeg liker veldig godt, og jeg synes det er et privilegium å få lov til å være styreleder og sitte i styret for en så stor bedrift, som er så viktig for studentvelferd og hverdagen til så mange studenter.

Jeg er veldig glad for å få fortsette med det, også er jeg glad for at Velferdstinget fremdeles har tillit.

Bakgrunn: Vil kaste student­re­pre­sen­tan­tene i SiOs hovedstyre.

Bakgrunn: Mistil­lits­for­slag falt: SiO-styret fortsetter.

Var du stressa, eller trodde du at det skulle gå fint?

–⁠ Jeg var relativt trygg på resultatet, men man vet jo aldri med et sånt mistillitsforslag. Det er mange nye representanter, og som alt i politikken så er man aldri sikker før avstemningen er over.

Gjorde du noe for å finne ut av hva resultatet kunne bli før avstemningen?

–⁠ Ikke i det hele tatt. Jeg mener det ikke er rollen min som styremedlem. Det er opp til Velferdstinget å bestemme hvem som skal være representantene.

Det er ganske sjeldent at det blir stilt mistillitsforslag mot styrerepresentantene. Hvordan føles det å få et sånt forslag mot seg?

–⁠ Det oppleves jo litt dramatisk, men som både jeg og forslagsstiller sa ofte i løpet av debatten på torsdag, så var det jo et politisk fundert forslag. Sånn blir det noen ganger når det er uenighet i en sak. Jeg opplevde at det var uenigheter i saker som gjorde at dette forslaget kom. Det er jo den muligheten Velferdstinget har hvis de mener at vi har gjort noe som er ordentlig dumt. Så mener jo ikke jeg at vi har gjort det, men det er en uenighet, så det er fair.

Dette er Vetle Bo Saga: Hopper etter Oslos mektigste student.

Tok du det personlig på noen måte?

–⁠ Jeg opplevde det ikke personlig. Jeg har god tone også med forslagsstillerne og mange av de representantene som sa i debatten at de støttet forslaget.

Fasiten er at du nyter tilliten til Velferdstinget. Er det likevel noe hold i kritikken fra forslagsstillerne?

–⁠ Det vi tok litt selvkritikk på handlet om dialogen med Velferdstinget. Ting kan være vanskelig å få til, for det er ikke alltid at møter og prosesser er lagt opp slik det passer best for samarbeidet mellom Velferdstinget og SiO. Det er en lærdom vi har tatt at vi må være enda dyktigere til å stille oss selv spørsmålet «er dette noe Velferdstinget bør ha mulighet til å uttale seg om?».

Så sier jeg ikke at det ikke kommer til å glippe, men det er en ting jeg tenker at vi kunne ungått.

Sakene som ble trukket frem som grunnlag for mistillitsforslaget handler mye om at Velferdstinget ikke føler seg hørt. Velferdstinget er jo et demokratisk valgt organ som representerer studentene. Burde man ikke da lytte til studentenes ønsker?

–⁠ Man skal selvfølgelig lytte til Velferdstinget, men så er det styret som er ansvarlig SiO. Vi må veie det opp mot andre gode formål og annen studentvelferd.

Betyr det at styret er bedre kvalifisert til å ta disse valgene enn Velferdstinget?

–⁠ Jeg mener at det kan ligge noen uenigheter der, og at styret må basere seg på den informasjonen vi har, og ta det valget vi mener er best. Det går selvfølgelig an å være uenig i det valget.

Les også: Det er dette semes­ter­av­gifts­penga dine går til.

Kan du forstå at det blir misnøye når Velferdstinget sier én ting, så bestemmer SiO noe helt annet?

–⁠ Ja. Man gjør jo noe annet enn det Velferdstinget mente man skulle. Samtidig er vi nødt til å ta hensyn til mange ting, der Velferdstingets mening er én av tingene. Jeg tror vi får en bedre forvaltning av SiOs boliger og eiendomsmasse med denne løsningen.

Du er innvalgt av Velferdstinget som studentrepresentant. Føler du ikke at du i større grad bør gjøre som studentene vil, når du er valgt av studentene?

–⁠ Jeg mener at Velferdstinget har innflytelse på SiO. Det gjelder flere områder. Så får de ikke gjennomslag for alt, men det betyr ikke at de ikke har innflytelse.

Ser du på deg selv som en studentrepresentant, eller som en frittstående styreleder?

–⁠ På en måte så er jeg jo student, og jeg er til stede på alle Velferdstingets møter og får med oss hva de mener, samtidig så kommer man ikke inn i styret med noe bundet mandat. Jeg må forholde meg til den informasjonen jeg har, og gjøre det jeg kan for at SiO oppfyller sitt mandat, som er å være det beste for studentene.

Les også: SiO-direktøren har doblet lønnen siden 2001 – og tjener mer enn alle i regje­ringen.

Vil det komme på plass nye rutiner for involvering av Velferdstinget etter dette mistillitsforslaget?

–⁠ Jeg mener i utgangspunktet at vi har gode rutiner for dette. Samtidig kan vi bli enda dyktigere til å be Velferdstinget om å mene noe om saker før vi bestemmer noe.

Helt til slutt. Universitas har fått en del kritikk for sin omtale av mistillitsaken, ettersom den var unntatt offentlighet. Hva tenker du om det?

–⁠ Jeg tenker i utgangspunktet at Velferdstinget burde endre vedtektene sine, uten at det er opp til meg. Det kan være gode grunner til å unnta personalsaker fra offentlighet, men dette var en politisk sak. Vi sitter i styret for en milliardbedrift som er ansvarlig for viktige tjenester til studentene. Det har absolutt offentlighetens interesse.