Reisefeber: UiO-professorene Jon Haarberg, Anne Birgitte Rønning og Kjerstin Aukrust står bak oppropet.
Reisefeber: UiO-professorene Jon Haarberg, Anne Birgitte Rønning og Kjerstin Aukrust står bak oppropet.

UiO-ansatte fløy 62.162.753 kilometer i 2018

Flyreiser er elefanten i rommet for UiOs klimasatsning, mener professorer. Rektor Stølen sier de skal levere på klima, men vil ikke si noe om tiltakene enda.

UiO kan ikke kalle seg et grønt universitet. Ikke når en flyr så mye. Det mener professorene Jon Haarberg, Anne Birgitte Rønning og Kjerstin Aukrust, som står bak [oppropet for en halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved UiO.] Universitetet fløy ifølge egne rapporter 62,2 millioner kilometer i 2018, en svak økning fra året før. Det tilsvarer 80 ganger tur-retur månen, eller 160.000 ganger Oslo-Trondheim.

UiO-ansattes flyreiser står for utslipp av 11.791 tonn co2-ekvivalenter i året. Seniorforsker ved Cicero, Borgar Aamaas, forteller at en gjennomsnittlig nordmann slipper ut ca. 10 tonn co2-ekvivalenter i året. UiO flyr for nesten 1200 gjennomsnittsnordmenns årlige utslipp.

–⁠ Jeg opplever at UiO tar miljø alvorlig, men i forrige miljørapport nevnes ikke fly med ett ord. Det er en rosa elefant i rommet. Det er supert med gjenvinning og kildesortering, men det virker helt koko å gjøre det her hjemme, og fortsette å fly som en gjør, sier Kjerstin Aukrust, som er en av initiativtakerne bak oppropet «For en halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved UiO».

–⁠ Når en ser de utfordringene vi står overfor, som flyreiser er en sentral del av, så er det ikke vanskelig å svare på at vi reiser i overkant mye, både som nasjon og som universitetsansatte, svarer UiO-rektor Svein Stølen, og legger til:

–⁠ Hvis initiativtakerne bak oppropet mener vi ikke kan kalle oss et grønt universitet, så får vi sammen sette oss mål som gjør at vi kan nærme oss dette.

Les også: Vil bygge grønne student­bo­liger – men vet ikke helt hvordan.

Reisefeber

–⁠ Hva er grunnen til at UiO flyr så mye?

–⁠ Vi er et internasjonalt forskningsuniversitet. En del av reisevirksomheten er jo helt påkrevd. To tredjedeler av våre artikler er skrevet med utenlandske forskere, og dette samspillet får en ikke til uten å møtes av og til, sier Stølen.

Digitale løsninger er fremdeles ikke en god nok erstatning, mener rektoren, selv om han lover at UiO skal prioritere å bygge den digitale infrastrukturen man trenger, og som oppropet ber om.

Professorene bak oppropet er enige i at det kan være nødvendig å reise:

–⁠ Det er én ting å reise til møte i Warszawa, hvor man kan skype, og en annen å samle inn blomsterfrø i Atlasfjellene, sier Jon Haarberg.

Fordi behovene er så ulike, vil de ikke stille konkrete krav i oppropet. Likevel beskriver Aukrust fravær av bevissthet rundt flyreiser, og sier hun fikk en oppvåkning med FNs nyeste klimarapport – i fjor fløy hun fire ganger til Frankrike der hun i år ville klart seg med én eller to.

Rett­fer­dig­gjør mandelmelk og vegansk dusjolje helgeturer til Paris og London?

Tog

UiO-ansatte fløy for nesten 53 millioner kroner i 2018. Hvor mye de reiste totalt finnes det foreløpig ikke regnskap for. I sine retningslinjer oppfordrer universitetet ansatte til å ta tog der det er hensiktsmessig og tidsnyttig, men det finnes ingen beskrivelse av hva det innebærer.

Reiseoperatøren UiO bruker, Egencia, tilbyr ikke effektive togreiser, mener både ledelsen og professorene bak oppropet. UiOs miljøsjef, Øystein Liverød, er enig i at det er kronglete og dyrt å organisere togreiser selv. I starten av mars tok han toget til Lausanne, 27 timer hver vei, for å forstå litt bedre hva alternativet er. Han brukte fem timer på planlegging.

–⁠ Hvilke grep tar UiO for å følge opp oppmuntringen om å ta tog der det er mulig?

–⁠ Jeg tror vi skal love at neste gang vi har anbud på reiseoperatør, så skal det finnes et godt togalternativ, sier rektor Stølen.

I 2018 ble det utført 1914 flybestillinger fra Oslo til Trondheim, Bergen, Stockholm og Stavanger, destinasjoner hvor toget tar rundt syv timer, og ifølge NSBs kalkulator slipper ut rundt én tidel av en flyturs co2-utslipp. Stølen vil ikke svare på om dette er distanser hvor UiO-ansatte burde benytte seg av tog, før det har vært en debatt om det.

–⁠ Jeg tror vi avventer diskusjonen. Jeg tar toget til Halden eller Gøteborg uten problem, svarer Stølen, som mener Trondheim, nesten tre timer lengre enn Gøteborg, blir for langt.

Carl Moltzau sier at Egencia har tilbudt togreiser for sine kunder i flere år, og at det har vært 6 prosent oppgang i antall togtransasksjoner fra 2017 til 2018.

–⁠ Betales det noen form for karbonkompensasjon for de flyreisene som bestilles gjennom dere?

–⁠ Egencia betaler i dag ingen karbonkompensasjon, men vi bidrar med ulike initiativer gjennom vårt bærekraftsprogram, sier Moltzau.

Les også: Student utestengt fra UiO – nå saksøker han staten.

Bra med press

1. mai kommer klimaregnskapet for universitetet.

–⁠ Når den er ferdig skal vi se på tiltak. Når vi har brukt så lang tid som vi har brukt nå, er det bedre å bruke den lille ekstratiden for å forankre dette på en måte som gjør at det faktisk gjennomføres, sier Stølen.

Han mener det vil bli gode muligheter til å engasjere seg i utformingen av UiOs klimastrategi, som skal være klar senest i september, og avslutter med at han synes det er ekstremt viktig at studenter er med og trøkker til i debatten.

Oppropet har tirsdag fått 384 underskrifter, og professorene ønsker seg også flere studenter. De skal ta med seg signaturene til Stølen når klimaregnskapet kommer, og kan fortelle at de har fått signaler fra rektor om at det blir lettere å gjøre noe med saken om det er et massivt press nedenfra.