Ønsker oppmerksomhet: Siden oppstarten har ikke skrivesenteret vært nevnt i avisa, bortsett fra en liten notis i forbindelse med åpningen, skriver Straume.
Ønsker oppmerksomhet: Siden oppstarten har ikke skrivesenteret vært nevnt i avisa, bortsett fra en liten notis i forbindelse med åpningen, skriver Straume.

–⁠ Hva må til for at dere skal skrive om oss?

–⁠ Kunne det ikke vært en idé å skrive om at et savnet tilbud faktisk er på plass, etter å ha etterlyst det i så mange år? Eller er det for kjedelig å skrive om noe som virker ganske bra?, spør leder for Akademisk skrivesenter ved UiO, Ingerid Straume.

Kjære Universitas, hva må til for at dere skal skrive om oss?

Som student lurer man gjerne på om man er på rett vei med sine akademiske oppgaver. Selv om skriving er sentralt i de fleste fag, kan kravene til skriftlige oppgaver være vanskelige å finne og tyde. Kravene varierer dessuten mellom fag, emner og studiesteder, og det som regnes som godt skrivehåndverk i én sammenheng passer ikke nødvendigvis i en annen.

Fikk du med deg denne? Én av tre studenter ved UiO tar ikke studie­poeng

Universitas har tidligere har skrevet om at studenter med dysleksi trenger mer støtte til studiene enn det universitetet har kunnet tilby. Dette, sammen med den store økningen av studenter som skriver på et annet språk enn sitt morsmål, var bakgrunnen for at Universitetsbiblioteket opprettet Akademisk skrivesenter.

Det er fortsatt veldig mange studenter – og lærere – som ikke vet at senteret eksisterer

Skrivesenteret har nå vært åpent i over to år, og mange har vært innom én eller flere ganger for å diskutere sine ideer og utkast. Men det er fortsatt veldig mange studenter – og lærere – som ikke vet at senteret eksisterer.

Som fast leser av Universitas vet jeg at avisa er studentenes beste venn når det gjelder å etterlyse tiltak som kan støtte studiene. Men siden oppstarten har skrivesenteret ikke vært nevnt i avisa, bortsett fra en liten notis i forbindelse med åpningen. Kunne det ikke vært en idé å skrive om at et savnet tilbud faktisk er på plass, etter å ha etterlyst det i så mange år? Eller er det for kjedelig å skrive om noe som virker ganske bra?

Karakterpress på jussen: — For jusstudenter, av jusstudenter