Ingen over, ingen ved siden: Til tross for en nedgang  i antall tilfeller av juks, ruver HF fortsatt høyst over de andre fakultetene på UiO.
Ingen over, ingen ved siden: Til tross for en nedgang i antall tilfeller av juks, ruver HF fortsatt høyst over de andre fakultetene på UiO.

HF på jukse­toppen for åttende år på rad

Selv om antall juksesaker på Universitetet i Oslo (UiO) synker, og antallet på Oslomet øker, viser statistikken at UiO fremdeles er det ubestridte jukseuniversitetet.

I 2018 var det totalt 61 juksesaker ved UiO. Det humanistiske fakultet er igjen å finne helt på toppen av listen, med nesten 80 prosent av alle sakene.

HF har jevnt over hatt veldig mange flere tilfeller av juks enn de andre fakultetene ved UiO, og har siden 2011 hatt den tvilsomme æren av å huse studentene som jukser mest. Selv om de også i år troner øverst, viser tall Universitas har fått tilgang til en nedgang sammenliknet med året før. I 2017 ble det nemlig registrert 70 juksesaker ved HF, i motsetning til årets 48 saker.

–⁠ Det er vanskelig å si noe sikkert om hvorfor antall juksesaker er lavere for 2018 enn 2017, og dermed også vanskelig å si om det er en varig endring, sier Gunn Enli, prodekan ved HF til Universitas.

Les også: HF-gutten må tenke seg om og holde kjeft

Mer juks på Oslomet

Statistikken fra Oslomet viser en oppgang i antall tilfeller av juks. I studieåret 2016/2017 ble det registrert ti tilfeller av juks mer enn i året etter.

Ifølge Marianne Brattland, som er studiedirektør ved Oslomet, har dette en naturlig forklaring.

–⁠ Oslomet har en økning i antall studenter og i antall kandidater til eksamen. Følgelig vil det ikke være unaturlig med en økning i antall saker, sier hun.

Brattland forteller at plagiatkontrollprogrammet URKUND ble tatt i bruk ved alle eksamener på Oslomet fra 1. september 2017.

Til sammenlikning, har Oslomet kun registrert halvparten så mange juksesaker som UiO, selv om forskjellen på antall studenter bare teller drøye åtte tusen.

–⁠ Oslomets tall er på linje med det som er normalt for sektoren, med omtrent like mange saker som ved UiB. Jeg har ikke kjennskap til UiOs tall og kan følgelig ikke kommentere dette, sier hun. –⁠ Hva slags rutiner har dere for å unngå fusk?

–⁠ Oslomet har jobbet systematisk over lang tid med opplæring i kildebruk, referanseteknikk og fusk i forelesninger. Vi opplever at våre studenter er opptatt av dette, sier Brattland.

Studiedirektøren påpeker at studentene blir godt informert via nettsidene, i tillegg til at det arrangeres kurs i kildebruk og referering.

Hun forteller videre at det er viktig for universitetet at studentene skal få all informasjonen de trenger i forbindelse med eksamen.

–⁠ I forbindelse med skoleeksamen informeres det om tillatte hjelpemidler i forkant, og under, eksamen. Dette informeres på nettsider, i forelesninger og kurs, og på selve eksamensdagen.

Fikk du med deg? Teologisk fakultet på alkohol-, rus- og ensom­hets­toppen.

Exphil utgjør halvparten av sakene

Prodekan Enli ved UiO sier at exphil er det faget som gjør at HF ligger så høyt på listen over antall fuskesaker.

–⁠ HF er ansvarlig for EXPHIL03 hvor seminarvarianten består av to eksamener uten tilsyn. Dette er et emne alle studenter som tar en grad ved UiO må ta, og det er mange kandidater som tar eksamen i dette hvert semester.

Enli forteller at exphil utgjør cirka halvparten av alle juksesakene på HF i 2018. Det betyr at HF ligger langt oppe på juksestatistikken, selv uten exphil.

Til tross for den dystre fuskestatistikken bedyrer prodekanen at fakultetet jobber aktivt med informasjon om akademisk oppgaveskriving og sitat- og kildebruk.

–⁠ Våre faglærere bruker tid på dette i undervisningen. I tillegg informerer vi om konsekvensene av å bli tatt for fusk, som kan være både annullering av eksamen og utestengning fra alle høyskoler og universiteter i Norge.

Ifølge Enli dreier de aller fleste fuskesakene seg om hjemmeeksamener, som er en eksamensform som brukes i exphil. HF er dessuten det fakultetet som har flest hjemmeeksamener, sier hun.