Deichman: Det gamle hovedbiblioteket står på gul liste hos byantikvaen, som innebærer at deler av bygget kan være vernet.
Deichman: Det gamle hovedbiblioteket står på gul liste hos byantikvaen, som innebærer at deler av bygget kan være vernet.

Dette kan bli Oslos tredje univer­sitet

I løpet av ti år vil Høyskolen Kristiania doble antall studenter, bli Norges første arbeidslivsuniversitet, og mer enn halvere antall adresser. –⁠ Deichman vil være et verdig hovedkontor, sier rektor.

–⁠ Det er nok mange som er interesserte i å kjøpe Deichmans gamle hovedbibliotek, men vi er de som er best egnet til å kjøpe bygget, forteller Høyskolen Kristianias rektor, Arne Krumsvik, til Universitas.

Han mener Høyskolen Kristiania kan verne om byggets historiske rolle, samtidig som de er økonomisk rustet til både å kunne kjøpe og ivareta det gamle biblioteket.

I 2020 vil nemlig Deichman hovedbibliotek flytte ut av sine gamle lokaler på Hammersborg, til nye lokaler i Bjørvika. Oslo kommune har ikke funnet noen aktører til å overta bygget, og har derfor bestemt at det nå skal selges på det åpne markedet, ifølge Aftenposten.

Først i køen finner vi Høyskolen Kristiania.

Les også: Rektor Arne Krumsvik drømmer om å være sjef for Norges første private universitet.

Hovedkontoret

–⁠ Deichman ville vært et verdig hovedkontor, og med den veksten vi ønsker i fremtiden er det absolutt mer aktuelt med et større og mer sentrumsnært lokale, sier Krumsvik.

Høyskolen Kristiania er allerede Norges nest største private høyskole, kun slått av Handelshøyskolen BI. Likevel vil de bli større. I dag har institusjonen omtrent 10.000 studenter, men dette antallet skal fordobles.

Drømmer om Deichman: Rektor Krumsvik vil gjøre om hovedbiblioteket til et campus.
Drømmer om Deichman: Rektor Krumsvik vil gjøre om hovedbiblioteket til et campus.

I fjor høst var en av Universitas' egne journalister på flytur med høyskolerektoren. Ikke bare kunne Krumsvik peke ut Høyskolens nåværende hovedsete i Kirkegata fra 2200 meter over havet, men han kunne også fortelle en hel del om skolens fremtidsplaner. Planene har ikke endret seg stort.

–⁠ I 2030 skal vi være Norges første arbeidslivsuniversitet. Innen den tid skal studentmassen dobles, og for at det skal skje trenger vi gode og funksjonelle lokaler, forteller rektoren.

Om alt går etter planen blir det ikke Kirkegata Krumsvik kommer til å peke på fra flyturene sine, men altså gamle Deichmans hovedbibliotek på Hammersborg.

Fikk du med deg denne? HKs nye rektor: –⁠ Jeg skyter

Vil ha færre adresser

–⁠ Men har Deichman plass til 20.000 studenter?

–⁠ Nei, det er ikke nok plass der, så vi må beholde noen av de andre lokalene. Et av målene våre er jo å få samlet skolen. I dag har vi åtte adresser, men i fremtiden ønsker vi å ha tre, sier Krumsvik.

Av de åtte er det et par lokaler Krumsvik vil beholde. Blant annet nevner han Campus Fjerdingen som har studenter innenfor forskjellige fagfelt, som teknologi, kunstfag og ledelse. Han påpeker at det er et lokale spesielt tilpasset de aktuelle fagfeltene, og at det derfor ikke er hensiktsmessig å fjerne Fjerdingen fra adresselisten.

Likevel er det et viktig poeng at skolen ønsker å samle de forskjellige lokalene i takt med skolens vekst. Krumsvik mener Deichman som hovedkontor sender et godt signal.

–⁠ Det er et flott bygg som egner seg godt til å signalisere kunnskap, og det egner seg enda bedre til å signalisere Universitetet vi skal bli.

Les også: HK har allerede «slukt» Westerdals

Vil ikke rive

Det gamle hovedbiblioteket står på en såkalt gul liste hos byantikvaren. Det innebærer at deler av bygget kan være vernet. I Aftenposten står det likevel at det ikke skal være umulig å rive et bygg på gul liste av den grunn. Men Krumsvik vil ikke rive, han vil bare gjøre noen modifiseringer som tilpasser rommene til høyskoledrift – eller universitetsdrift, i fremtiden.

–⁠ Det er snakk om å gjøre noen endringer, pusse opp, rett og slett, siden vi gjerne vil ha bygget som hovedkontor. Samtidig vil vi ha et bibliotek der inne, og tenker det kan passe fint med noen auditorium, i tillegg til undervisningsrom, forteller rektoren.

Men at han vil verne om byggets integritet er det ingen tvil om.

–⁠ Vi vil i hvert fall ikke rive det! Det er derfor vi ønsker å legge inn bud på Deichman, på grunn at dets historie, verdi og potensiale. Dette er et verdig bygg, påpeker han.

–⁠ Men hvis Høyskolen Kristiania ikke får kjøpt Deichman, har dere noen andre lokaler i kikkerten?

–⁠ Vi har selvsagt flere alternativer.