Hengitt til virkelighet: Etter to måneder uten sosiale medier forteller Henrik Nilssen Dale (23) at han husker dagene bedre, i fraværet av memes og andre uforglemmelige distraksjoner.
Hengitt til virkelighet: Etter to måneder uten sosiale medier forteller Henrik Nilssen Dale (23) at han husker dagene bedre, i fraværet av memes og andre uforglemmelige distraksjoner.

Levde av sosiale medier:

–⁠ Jeg har sett hva folk kan skrive, og å ikke få det i ansiktet hver dag er litt befriende

Henrik Nilssen Dale (23) styrte statsministerens sosiale medier, og var alltid påkoblet. Nå har han slettet alle egne kontoer, og tatt tiden sin tilbake.

–⁠ Jeg kunne sagt at det skyldtes mangelen på konsentrasjon, at det slet på selvbildet mitt eller at det gjaldt personvern. Men det som bekymret meg mest var hvordan sosiale medier endret meg som person.

Det sier Henrik Nilssen Dale, sisteårsstudent i internasjonale studier ved UiO. Frem til i fjor sommer var han kommunikasjonsrådgiver i Høyre, med ansvar for sosiale medier. Før jul slettet han sine egne kontoer på Facebook, Instagram og Snapchat.

Hvordan ser en migrant fra de digitale mikrosamfunnene ut? Han som ikke lenger har et ansikt utad. Hvordan taler en uten Twitter? Ganske likt et vanlig menneske, viser det seg – han smiler også.

–⁠ Jeg har mye mindre å forholde meg til, og får brukt tiden på de jeg bryr meg om, og det som interesserer meg, forteller Dale.

Scrolling var dagens første og siste aktivitet, og enkelte kvelder kunne Dale prioritere sosiale medier foran pils med venner. Han mener at han er mer sosial nå.

–⁠ Menneskelige forhold og virkelige samtaler er både rotete og krevende. Med sosiale medier slipper du alt det der. Der kunne jeg endre, slette eller bare legge på et filter slik at folk oppfattet meg slik jeg ønsket, sier Dale.

Fikk du med deg studenten som er en av over hundre nordmenn med chip i hånden?

«Digital demens»

Studier har blant annet beskrevet hvordan brukere av sosiale medier får forstyrret følelsen av tid, og den moderne informasjonflyten har fremprovosert påstander om «digital demens». Etter to måneder uten sosiale medier forteller Dale at han husker dagene bedre, i fraværet av memes og andre forglemmelige distraksjoner. Tidligere har han deaktivert kontoene sine midlertidig i eksamensperioden, men nå var tiden inne for neste steg.

–⁠ Selv om jeg slettet dem for to måneder siden, er det noe jeg har tenkt på lenge. Siden jeg jobbet med sosiale medier i lengre tid var det vanskelig å ikke bruke dem selv.

I tiden som kommunikasjonsrådgiver brukte han mye tid på å moderere kommentarfelt.

–⁠ Jeg har sett hva folk kan skrive, og å ikke få det i ansiktet hver dag er litt befriende.

Han tror mange er lite bevisste på hvor mye informasjon de deler og hvor mye av det som blir brukt av ulike aktører. Ellers bare aksepterer de det.

–⁠ Cambridge Analytica (stor personvernsskandale i forbindelse med den amerikanske valgkampen i '2016, journ.anm) ble kanskje en øyevekker. Mange, spesielt unge, slettet Facebook på grunn av det, sier Dale.

Jeg har sett hva folk kan skrive, og å ikke få det i ansiktet hver dag er litt befriende.

Henrik Nilssen Dale, student og tidligere kommunikasjonsrådgiver

Drømmen om detox

–⁠ Et par undersøkelser som er kommet nå viser at omtrent 40 prosent av den norske befolkningen, selv sier at de synes de bruker for mye tid på mobiltelefonen, og spesielt sosiale medier. En tredjedel av dem prøver å gjøre noe med det, forteller Trine Syvertsen.

Hun er professor i medievitenskap, og leder av det nylig oppstartede forskningsprosjektet Digitox, om digital detox, eller digital frakobling på norsk. Prosjektet har fått bevilget 10 millioner for å undersøke folks ambivalens, motstand og forsøk på tilbaketrekking fra digitale medier.

Det høres jo kjent ut – digital detox, under andre navn, har vært norsk folkeeie i mange tiår, gjennom fjellturer pre-4G, og sydenferier før smarttelefonen. Et kjapt google-søk på «digital detox vacation» gir 8,6 millioner treff, for en rekke ulike former for frakobling.

Detox: Trine Syvertsen forsker på folks ambivalens, motstand og forsøk på tilbaketrekking fra digitale medier. Arkivfoto: Brian Olguin.
Detox: Trine Syvertsen forsker på folks ambivalens, motstand og forsøk på tilbaketrekking fra digitale medier. Arkivfoto: Brian Olguin.

Årsakene er mange til at folk slutter med sosiale medier, sier Syvertsen. Det kan være et ønske om mer privatliv, eller bekymring for misbruk av data. Økt kontroll og produktivitet er andre grunner, mens noen vil ut av en overfladisk livsstil, og kommunisere ansikt til ansikt.

En kan ikke være online hele tiden, men det er vanskelig å trekke klare grenser for bruk, sier Syvertsen.

–⁠ Digitaliseringen har åpenbart gitt store fordeler, men folk synes det er ubehagelig med overforbruk.

Ble skadet gang på gang, men nå står hun på Operaens hovedscene som verdens mest kjente svane

Tidsparadokset

Nå har produsentene selv begynt å tilby oversikt over tidsbruk.

–⁠ En kan tolke det som at selskapene forsøker å vise ansvarlighet for å unngå regulering, sier Syvertsen.

Mobilforbud i skolen er et eksempel på regulering i dag, og i Storbritannia jobber helsemyndighetene med å sette en anbefalt tidsgrense. Syvertsen mener dette er en fase hvor en vil se økt diskusjon om politisk regulering. Studiene av digital detox så langt viser at folk legger mye ansvar på seg selv:

–⁠ Folk tenker at det er de som har dårlig viljestyrke, mer enn de tenker at samfunnet har ansvaret, sier Syvertsen og legger til:

–⁠ Moderne mennesker må hele tiden holde mange krevende balanseganger. Mediebruk er kommet høyt opp på dagsorden til folk, det er noe de tenker på til daglig.

–⁠ Men har vi tid til å tenke på at vi bruker for mye tid på sosiale medier?

–⁠ Det er en av grunnene til at folk kobler seg av. De synes de bruker masse tid på noe som er banalt, sier Syvertsen, og legger til:

–⁠ På en måte har nye medier gjort livet mye enklere, men en kan fort tape tid på å spare tid.

Marianne Jemtegård om studietiden, mammatilværelsen og Playboy

With a little help...

Har vi tid til å knote med noe så banalt som å få kontroll over egen tid og egne tanker og fravær av distraksjoner, i en tid hvor så mange stadig mer akutte kriser hoper seg opp?

I SV-kantina sitter fortsatt Henrik Nilssen Dale, som har tatt tiden og oppmerksomheten sin tilbake. Han kan fortelle å ha møtt opp på kollokviemøter som ble avlyst kvelden før, men med litt hjelp fra sine venner opplever han få problemer uten sosiale medier.

–⁠ Er det en strømning blant unge å forlate sosiale medier?

–⁠ Mange sier til meg at «det skulle jeg også gjerne gjort, men jeg tror ikke det er for meg». For meg er det viktig å ha et mer reflektert forhold til min bruk.

Det byr ham i mot å skulle moralisere, og kanskje var det dobbeldosen som vippet ham ut av vårt digitale fellesskap. Uansett virker det som om han nyter avbrekket. Rundt ham i en stille SV-kantine sitter medstudenter, spredt i femmeters-intervaller. Fysisk adskilt, men likevel forent ved sitt mentale fravær– stirrende ned på skjermene sine.