Opprør: Omtrent 40 personer møtte fredag opp utenfor Stortinget. Leder for Grønne studenter sier dette er et fantastisk oppmøte til å være første gang
Opprør: Omtrent 40 personer møtte fredag opp utenfor Stortinget. Leder for Grønne studenter sier dette er et fantastisk oppmøte til å være første gang

Klima­streik under arbeid

Labert oppmøte i første studiestreik for klima skuffer ikke Grønne studenter. De tror et generasjonsopprør vil vise politikerne at noe må skje.

–⁠ Vi vil ikke få bruk for den kunnskapen vi blir bedt om å tilegne oss. At vi er her, illustrerer at vi ikke gidder prosjektet med å bli gode borgere før politikerne gir oss et godt samfunn, hvor vi kan få bruk for utdannelsen vår, sier Signe Bakke Johannesen, leder for Grønne studenter, til Universitas.

De arrangerte fredag den første av en rekke demonstrasjoner i serien Studiestreik for klima. Av i overkant av 400 Facebook-«interesserte» dukket omtrent 40 deltagere opp utenfor Stortinget.

–⁠ Dette er fantastisk oppmøte til å være første gang. Nå skal vi ha streik hver fredag, og tror på eksponentiell vekst, sier Johannesen, og påpeker at det i en lignende streik i Belgia var flere tusen deltagere.

Les også: Vil bygge grønne boliger – men vet ikke helt hvordan

–⁠ Skal jobbe med synlighet

Verden over forekommer stadig flere studentdrevne demonstrasjoner for klimapolitisk handling. Noe av innflytelsen tilskrives gjerne den svenske 16-åringen Greta Thunberg, som ble aktivistikon etter blant annet å ha skulket skolen.

–⁠ Greta har lagt en ny standard for hva vi kan si, hvor bastante vi kan være. Tidligere var en opptatt av å kommunisere på en anstendig måte. Nå snakker vi som vi tenker. Ikke mer håp. Vi har dårlig tid, vi trenger panikk, så handling, sier Ingvild Kessel, leder for Oslo Grønne studenter.

–⁠ Vi dropper universitetet fordi vi er oppgitte og frustrerte over elendig klimapolitikk. Dette sender et sterkt signal, ved at vi går glipp av en dag på lesesalen.

–⁠ Arrangementet varer fra 11–12. En kan dra opp etterpå?

–⁠ Jeg gjorde det forrige fredag. Vi studenter har mest frihet av alle til å styre tiden selv, sånn sett er ikke dette et kjempestort offer. Men altså, vi kunne også ha brukt fredager på lesesalen. I stedet er vi her. Det sender viktige signaler, sier Kessel.

På spørsmål om nordmenn fortsatt er et streikende folk, er Johannesen usikker på om folk er blitt for slappe, og om det er blitt kleint å klage.

–⁠ I dette tilfellet handler det om mange flere enn oss selv. Da er det ikke kleint, sier Johannesen.

Hun mener unge i dag er opptatte av å være konstruktive og flinke, og å bli gode samfunnsborgere og arbeidere. Det er høyere krav enn noen gang til å delta i arbeidslivet.

–⁠ Det er nok en grunn til å streike. Vi opplever høyere krav til det å bli en del av de voksnes samfunn. De inviterer oss ikke inn.

På arrangementets Facebook-beskrivelse står det at en ønsker tverrpolitisk engasjement, men det er uklart om andre studentpartier og studentorganisasjoner er blitt invitert.

–⁠ Vi har nettopp startet opp. Dette er første offisielle aksjon. Alle har åpen invitasjon, sier Kessel.

–⁠ En må jo høre om det?

–⁠ Vi skal gjøre en bedre jobb med synliggjøring til neste gang.

Fikk du med deg denne? Rett­fer­dig­gjør mandelmelk og vegansk dusjolje helgeturer til Paris og London?

–⁠ Mye likegyldighet

Da omleggingen av stipendordningen ble varslet, og studentorganisasjonene mobiliserte for fullt, trakk de rundt 300 personer ut i gatene for å demonstrere.

–⁠ Er studenter gode nok til å engasjere seg?

–⁠ Det er mye likegyldighet i samfunnet generelt. Alle kan være tydeligere på at vi er i en krisesituasjon, og vi som er fremtiden har i oppgave å si fra til makthaverne om at de gjør altfor lite. Det er de som kan gjøre store grep, men de bryr seg ikke, sier Kessel.

Demonstrasjonen er fortsatt et viktig format, fremholder Johannesen:

–⁠ Systemet går altfor treigt. Det er så liten vilje i regjeringen, så vi må vise at vi ikke er fornøyde. Vi håper å mobilisere mye bredere. Dette skal bli et generasjonsopprør.