Lei: Adam fra Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo føler at han ikke får brukt seg selv og sin kunnskap på jobb, og føler seg fortsatt diskriminert..
Lei: Adam fra Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo føler at han ikke får brukt seg selv og sin kunnskap på jobb, og føler seg fortsatt diskriminert..

Ble kalt «stupid black man» – nå tar han opp kampen på nytt

Han ble kalt «driftsleder for negerarbeid» av kolleger, men får ikke medhold i at han blir diskriminert ved utdeling av arbeidsoppgaver. Nå prøver Adam igjen.

–⁠ Jeg er sliten, sier Nyojah Rogers Ali Adam. For to år siden ble det klart: Universitetet i Oslo, hans arbeidsgiver, brøt loven. Da hadde Adam og flere av hans kollegaer i Eiendomsavdelingen blitt utsatt for rasisme i en årrekke, og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) slo fast at UiO ikke hadde gjort nok for å hindre det. Adam, som fortalte at han ble kalt «stupid black man» og «driftsleder for negerarbeid» på jobb, fikk likevel ikke medhold i at han ble diskriminert på bakgrunn av etnisitet også ved fordelingen av arbeidsoppgaver. Derfor ruller saken videre, og Adam håper nå at Sivilombudsmannen vil se på det.

–⁠ Jeg bare venter på at tiden skal gå, sier Adam.

Han forteller at de psykiske belastningene han sliter med etter årevis med mobbing og rasisme er i ferd med å ta knekken på ham.

Bakgrunn:Blindern-ansatte forteller: Hører apelyder og må gjøre «neger­ar­beid»

–⁠ Jeg har bare ansvar på papiret

Det er Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) som fører sak mot UiO på vegne av Adam. De har hele tiden anført at Adam, som er en av flere driftssjefer i Eiendomsavdelingen, blir satt til å utføre oppgaver som er mindre tekniske og mer brukerrettet enn sine kollegaer. Adam, som har jobbet på UiO siden 1991 og har fagskoleutdanning, forteller Universitas at han ikke føler at han får brukt den kunnskapen han har.

–⁠ Jeg har ansvar, men det er bare på papiret, sier han.

–⁠ Og hvorfor er det slik? Har det noe med hvor jeg kommer fra?

For Adam er det viktig å understreke at han opplever at arbeidsoppgavene han har og de rasistiske ytringene han har blitt utsatt for, er tett knyttet sammen. Derfor er det viktig for ham å vinne frem også på dette punktet.

–⁠ Jeg kjenner meg sterk som står i det, men vi får se hvor lenge det holder. Hver dag på jobb er en kamp.

UiO-ansatte mener rasisme er en del av en fleipete sjargong

UiO står på sitt

Irene Sandlie, personaldirektør ved UiO, svarer til Universitas på e-post at de tar til etterretning at Adam og Omod bringer saken inn for Sivilombudsmannen. Hun peker på at begge instanser som har vurdert saken har kommet til at UiO ikke har diskriminert Adam med tanke på forhold rundt hans stilling og arbeidsoppgaver.

–⁠ UiO fastholder at den ansatte ikke har blitt diskriminert ved fordeling av arbeidsoppgaver, skriver Sandlie.

Adam opplever at han ikke har fått en skikkelig beklagelse fra ledelsen. Sandlie viser hun til at direktør i Eiendomsavdelingen John Skogen har beklaget overfor Adam personlig, og på allmøte, samt at han har lest opp en egen beklagelse fra Svein Stølen for avdelingen. Stølen og universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe sendte også ut et brev til alle ansatte i etterkant av avsløringene i 2017.

Les også: Etter rasismeavsløringen i 2017 samlet studenter seg på Frederikkeplassen på UiO for å demonstrere mot rasisme