Bigger is better?: Et fagmiljø blir verken bedre eller mer tverrfaglig av å dele administrasjon med et annet, tilfeldig valgt fagmiljø, skriver TIK-studentene.
Bigger is better? : Et fagmiljø blir verken bedre eller mer tverrfaglig av å dele administrasjon med et annet, tilfeldig valgt fagmiljø, skriver TIK-studentene.Foto: Privat

–⁠ Tvangs­ek­te­skap på dekanens alter

Senter for Teknologi, innovasjon og kultur skal kanskje slås sammen med Sosialantropologisk institutt: –⁠ Den eneste som ønsker ekteskapet, later til å være dekanen selv, skriver studenter ved TIK-senteret.

Denne våren markerer senter for Teknologi, innovasjon og kultur 20 år. Samtidig har dekanen lagt planer for et tvangsekteskap mellom TIK-senteret og Sosialantropologisk institutt. Den eneste som ønsker ekteskapet, later til å være dekanen selv. Hvorfor han ønsker dette, forstår vi ikke.

Bakgrunn: –⁠ Vi er ikke en produk­sjons­fab­rikk

TIK-senteret består av de to fagfeltene vitenskap- og teknologistudier (STS) og innovasjonsstudier, begge felt med lang tradisjon for samarbeid på tvers av disiplinene. Senteret har høye søkertall på masterprogrammene, god økonomi og forskningen får gode karakterer av forskningsrådet (Evaluation of the Social Sciences in Norway, 2018). Hva er da argumentasjonen for å oppheve senterets status som selvstendig senter under SV-fakultetet?

Bigger is better? Dekanen mener innlemmelsen vil skape et bedre fagmiljø. Men et fagmiljø blir verken bedre eller mer tverrfaglig av å dele administrasjon med et annet, tilfeldig valgt fagmiljø. TIK-senteret er velfungerende fordi våre to fagfelt styrker hverandre. Forslaget om å legge TIK-senteret under SAI grunner i en misforståelse av tverrfaglighet. Det blir ikke nødvendigvis bedre forskning og bedre tverrfaglighet av å være flere forskere og flere fagmiljø

Å legge TIK under SAI fremstår som et arrangert ekteskap med en tilfeldig valgt partner

Dekanen ønsker ikke å gå inn i praktiske detaljer rundt sammenslåingen. Vi frykter at TIK-senteret mister selvstyre, må konkurrere om midler med en helt annet fagtradisjon, og dermed miste både autonomien og egenarten som har bidratt til gode resultater for både forskere og studenter. Dette må dekanen svare for før prosessen går videre.

Å legge TIK under SAI fremstår som et arrangert ekteskap med en tilfeldig valgt partner. Verken Thomas Hylland Eriksen eller instituttleder ved SAI ønsker oss, og vi vil heller ikke ha dem (no hard feelings). Dekanen ønsker seg faglige prinsipielle argumenter når forslaget nå er sendt på høring, men har selv glemt å gi en faglig og prinsipiell begrunnelse for hvorfor han ønsker sammenslåingen. Det kunne jo vært betimelig å sende ønsket hans i retur. Hører vi fra deg, von der Fehr?

Les også: Thomas Hylland Eriksen er lei av å se sitt eget tryne og høre sin egen stemme