Illustrasjon: Odin Drønen

Stryksjokk på «syke­plei­ernes nasjonale prøve»

Nesten like mange sykepleierstudenter strøk på deleksamen i fjor som året før. Ved Oslomet Sandvika gikk strykprosenten opp nesten ti prosentpoeng.

Sensuren fra nasjonal deleksamen, som ble offentliggjort 28. januar i år, viser at strykprosenten for sykepleierstudiene er uendret på landsbasis med 21,9 prosent i 2018, mot 21,5 prosent i 2017.

Nasjonal deleksamen avholdes årlig for profesjonsutdanningene regnskap og revisjon, grunnskolelærer og sykepleie. Eksamenen kan sammenlignes med nasjonale prøver i grunnskolen, og arrangeres av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Ved flere av instituttene i Oslo øker strykprosenten. Lovisenberg Diakonale Høgskole går fra 10,1 i 2017, til 11,2 i 2018. Diakonhjemmet øker fra 13,9 i 2017, til 21,7 i 2018.

Verst er det for Oslomet Sandvika som øker fra 19,4 i 2017, opp til 28,6 i 2018.

Fikk du med deg denne? Mindre stryk med studenter som forelesere

Viktige data

Målet er å skaffe universitetene og høyskolene viktig informasjon om studentenes kunnskapsnivå.

Terje Mørland, direktør i NOKUT, opplyser at deleksamen fungerer på samme måte og har samme følger som en ordinær eksamen for studentene. Han forklarer at resultatene som genereres her er svært viktig data for universitetene og høyskolene.

–⁠ Nasjonal deleksamen kan sammenlignes med nasjonale prøver i grunnskolen. Dette skal gi miljøene grunnlag for utvikling, sier Mørland.

–⁠ Vi er ikke fornøyde

Unni Hembre, leder for Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved Oslomet

Resultatene av eksamenens sensur bør, ifølge Mørland, brukes til å gjøre undervisningen bedre. Mørland anbefaler institusjonene å dele erfaringer for å lære av hverandre.

–⁠ Vi vet at fagmiljøene bruker denne informasjonen og at det jobbes med å forbedre resultatene, men vi skulle gjerne sett at strykprosenten var lavere. Samtidig, hvis vi dykker ned i resultatene, ser vi at det er institusjoner som har fremgang, sier han.

Hva som er årsaken til at så mange stryker, og at resultatet er uendret, synes Mørland er vanskelig å svare på, men påpeker at noe av forklaringen tidligere har vist seg å ligge hos studentene som rekrutteres.

–⁠ Denne eksamenen kommer i studentenes første semester i studiet, og er historisk sett en krevende eksamen.

Fjorårets stryktopp: I dette faget strøk ni av ti

Ønsker å senke tallene

Unni Hembre er instituttleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved Oslomet Kjeller, Sandvika og Pilestredet. Hembre er ikke fornøyd med tallene fra storbyuniversitetet, og forteller at de jobber med å få ned prosenten.

–⁠ Vi mener vi skal ligge på 10 prosent stryk, eller under. Anatomi, biokjemi og fysiologi er basalfag for utdanningen. Vi synes dette er viktig, og skal jobbe hardt for å få redusert strykprosenten. Vi jobber hardt med å prøve ut nye metoder for undervisning i fagene.

–⁠ Hvilke tiltak har dere satt inn for å bedre strykprosenten?

–⁠ Vi har et stort forskningsprosjekt i Pilestredet hvor vi prøver ut tiltak og forsøker å finne ut hvilke metoder som fungerer best, sier hun.

Les også: –⁠ Har du risikert at pasienten dør må du nesten stryke

Hembre er ikke videre bekymret for tallene, og mener den uendrede strykprosenten ikke sier noe om kvaliteten på sykerpleierutdanningene.

–⁠ Dette er ett emne på en stor utdanning. Hvis man ser på tallene generelt i landet tenker jeg at denne kunnskapen bør være bedre hos sykepleiere. Men det er viktig å få med at dette er en eksamen studentene tar det første semesteret av en treårig bachelor, så sluttkompetansen i anatomi, fysiologi og biokjemi er større enn det denne eksamenen viser, sier hun.