Høye krav: Tannlegestudentene Universitas har hatt kontakt med de siste ukene, fremhever presset og stresset ved studiet som et av hovedproblemene.
Høye krav: Tannlegestudentene Universitas har hatt kontakt med de siste ukene, fremhever presset og stresset ved studiet som et av hovedproblemene.

Har varslet i over 20 år: trakas­se­ring, makt­mis­bruk og mobbing

Høsten 2018 mottok Kunnskapsdepartementet et varsel om Det odontologiske fakultet. Det er ikke første gang det blir slått alarm.

–⁠ Jeg har gått på do for å gråte ferdig, før jeg går tilbake til pasienten og fortsetter behandlingen.

–⁠ Jeg har begynt å gå i terapi etter at vi begynte med klinikkundervisning.

–⁠ Instruktører ignorerer studenter når de trenger hjelp og blir ofte aggressive.

–⁠ Instruktørene har sine favoritter. Favorittene får ros, ekstra tilsyn og hjelp. Det er definitivt forskjellsbehandling.

Dette forteller tannlegestudenter til Universitas. Gjengangerhistoriene handler om dårlig og upassende oppførsel hos instruktører som arbeider på klinikken ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Instruktørene beskrives også som autoritære. Studenter forteller om en fryktkultur på fakultetet.

Det hele startet med en anonym bekymringsmelding sendt til Kunnskapsdepartementet høsten 2018. I etterkant har det blitt sendt to gule varsler gjennom Si fra-systemet i 2018, som rapporterer om at noe må forbedres med læringsmiljøet. Det kan være ekskluderende miljø, manglende sosialfaglige tiltak eller forstyrrende oppførsel, ifølge UiOs nettsider. Men historien om varslere ved Det odontologiske fakultet strekker seg over 20 år tilbake i tid.

–⁠ Snakk om enkeltepisoder

–⁠ Velkommen! Har dere vært her før?

Universitas blir tatt imot i resepsjonen på Institutt for klinisk odontologi ved Det odontologiske fakultet, ofte kalt Tannlegehøyskolen. En antibac-dispenser står oppfordrende midt i det sterile rommet. Studenter i hvite sykehuskitler passerer pasienter, som sitter og venter på behandling.

Tannlegeutdanningen er ikke som alle andre studier. Mens de fleste studenter sitter bøyd over bøkene og pugger til eksamen, får tannlegestudentene i tillegg prøve seg i yrket på studiestedet. I femte semester begynner studentene å behandle pasienter ved fakultetets klinikker.

Jeg blir trist og forbannet over at studenter fortsatt opplever slike krenkelser i dag

Birgitte Moesgaard, tidligere ansatt ved Det odontologiske fakultet

Det er i hovedsak hendelser og oppførselen til instruktører på klinikken, studenter har varslet om.

–⁠ Klinikkundervisningen er en intens læringssituasjon. Det kan oppstå uønskede situasjoner. Det tror jeg alltid vil kunne oppstå og det må vi bare leve med, men vi forsøker å legge forholdene til rette slik at mulighetene minimeres, forteller Jan Eirik Ellingsen, instituttleder for klinisk odontologi, etter å ha tatt Universitas imot på kontoret sitt.

–⁠ Vi har hatt god kommunikasjon med studentene, både toveiskommunikasjon med studentlederne, og så har vi hatt to allmøter, det siste med rektor til stede. Studentlederne føler at vi har tatt dette seriøst og er fornøyde med hvordan vi har behandlet saken, sier han.

Den første saken: Varsling på Tannlegehøyskolen: rasisme, baksnakking, trynefaktor og psykisk press

Ellingsen påpeker at resultatene av semesterevalueringen fra 2018, som ble gjennomført etter Universitas' saker om miljøet på fakultetet, viser at flertallet av studentene er fornøyde med læringsmiljøet generelt og på klinikken.

–⁠ Vi er svært opptatt av at det ikke skal være en ukultur ved fakultetet.

–⁠ Hva mener dere at det er da?

–⁠ Det har primært vært snakk om enkeltepisoder som har kommet opp. Det har vi tatt på alvor.

I sentrum av den mest omtalte «enkeltepisoden» står Birgitte Moesgaard.

–⁠ Ukultur ved klinikken

Oslo, 2009: Det odontologiske fakultet er i medias søkelys.

Dagbladet skriver om en ukultur der professorer og andre veiledere står bak seksuell trakassering, mobbing og hundsing av studenter, stipendiater og ansatte.

Birgitte Moesgaard står frem og varsler om maktmisbruk og seksuell trakassering fra sin mannlige veileder da hun var stipendiat ved fakultetet. Hun forteller også om dårlig arbeidsmiljø og trakassering fra en annen person i samme miljø i hele sin postdoktorperiode fra 2005 til 2008.

Daværende hovedverneombud ved UiO, Mette Børing, slår alarm om seksuell trakassering og brudd på arbeidsmiljøloven ved Tannlegehøyskolen. I april truer hun med stenging av klinikken.

Sa fra: Birgitte Moesgaard sto frem og varslet om seksuell trakassering og maktmisbruk ved Det odontologiske fakultet i Dagbladet i 2009. Det tok nesten ti år før hun følte at kampen var over.
Sa fra: Birgitte Moesgaard sto frem og varslet om seksuell trakassering og maktmisbruk ved Det odontologiske fakultet i Dagbladet i 2009. Det tok nesten ti år før hun følte at kampen var over.

I en e-post Universitas har fått tilgang på, skriver Børing følgende til lokalt verneombud, administrasjonene ved Det odontologiske fakultet og ved Universitetet i Oslo:

«Det er en ukultur ved klinikken hvor henvendelsene dreier seg om rasisme mot utenlandske studenter, ansatte og studenter som blir tatt med inn på kontoret til [...] og skreket til og krenket på andre måter.

[...]

Jeg anser arbeidsmiljøet ved klinikken for de ansatte og studentene som helsefarlig hvis dette får lov til pågå over lengre tid. Klinikken vil bli stengt etter AML § 6–3 punkt 1 hvis forholdene ikke bedrer seg».

Ti år senere, samme problemer

I kjølvannet av medieoppslagene om seksuell trakassering ved Tannlegehøyskolen i 2009, blir en arbeids- og læringsmiljøundersøkelse gjennomført. Mange av studentene kjenner seg ikke igjen i medieoppslagene om seksuelle overgrep og seksuell trakassering. Likevel kommer det frem at 40 prosent av mastergradsstudentene fremhever det samme forbedringsområdet: Trakassering i form av verbalt krenkende uttalelser og nedlatende holdninger fra instruktør eller veileder.

I undersøkelsen blir negativ omtale av studenter i andre studenters påhør og nedverdigende utsagn om utseende og intellekt løftet frem som et problem. Det er også et problem med tilfeller av utskjelling under klinikkarbeid med pasienter og andre tilstedeværende.

Vi er svært opptatt av at det ikke skal være en ukultur ved fakultetet

Jan Eirik Ellingsen, instituttleder

Rapporten slår fast at dette også går utover fakultetets renommé, ettersom pasienter ikke skal ha ønsket å komme tilbake til klinikken på grunn av instruktørenes behandling av studentene.

Nesten ti år senere dukker de samme beskrivelsene opp igjen. Studentene ved Det odontologiske fakultet rapporter om de samme problemene i dag, som studentene gjorde i 2009.

Hvorfor varsler fortsatt studentene? Hva har skjedd de siste ti årene?

I 2013 blir det kjent at en ansatt ved Det odontologiske fakultet ble sparket for seksuell trakassering. Dekan ved instituttet, Pål Barkvoll, sa da til Dagbladet at det ikke var snakk om samme sak som oppslagene om Birgitte Moesgaard i 2009.

Omdømme på spill: Instituttleder for klinisk odontologi, Jan Eirik Ellingsen, forteller at fakultetet har tatt varslinger på alvor, men er bekymret for studiets omdømme.
Omdømme på spill: Instituttleder for klinisk odontologi, Jan Eirik Ellingsen, forteller at fakultetet har tatt varslinger på alvor, men er bekymret for studiets omdømme.

Ekspertadvokater om det seneste varselet ved Tannlegehøyskolen: –⁠ Kritikkverdig å ikke journalføre

–⁠ Langt fra nytt

Universitas ringer Moesgaard ti år etter oppslagene i Dagbladet, og forteller om bekymringsmeldingen som ble sendt til Kunnskapsdepartementet i 2018 og hva nåværende studenter varsler om.

–⁠ Dette er langt fra nytt, sier Moesgaard, som nå er 52 år gammel.

Hun sitter i et hjørne av en folksom kafé, men senker likevel ikke stemmen når hun snakker om det hun opplevde som stipendiat og postdoktor ved Det odontologiske fakultet.

–⁠ Min varslingssak handler ikke bare om meg. Dette handler om et system som svikter dem som varsler om lovbrudd, vektlegger Moesgaard.

Hun forteller historier om grovt maktmisbruk fra ansatte ved fakultetet.

–⁠ Veilederen min fortalte meg at han og en annen hadde diskutert at jeg var en sånn dame som måtte tas bakfra.

Hun dunker hånden bestemt i bordet, mens hun snakker engasjert om at varslere må få et bedre rettsvern. Moesgaard forteller at det har vært vanskelig å akseptere at varselet hennes ikke har blitt realitetsbehandlet selv etter ti år med varsling til offentlige myndigheter, seks besøk på Stortinget og samtaler med nasjonale politikere om at lovverket ikke fungerer i praksis.

–⁠ Jeg har som varsler blitt møtt med mistro, motvilje og stengte dører overalt.

–⁠ Et avsluttet kapittel

Universitas har vært i kontakt med Moesgaards tidligere veileder. Han bor ikke lenger i Norge. Han blir overrasket når vi ringer angående Moesgaards gamle varslingssak og sier at han ikke har hatt kontakt med henne på over ti år.

–⁠ Det er lenge siden, og er et avsluttet kapittel. Jeg synes det er en tragedie at hun fortsatt ikke har gitt opp denne saken. Jeg tenkte at vi hadde det veldig greit sammen på Det odontologiske fakultet, sier han og legger til:

–⁠ Hun har ingen holdepunkter for det hun beskriver. Det er mange som har sagt at det er ren fantasi, og det tenker jeg også.

Forholdet mellom student og underviser har vært preget av autoritære holdninger.

Anonym tannlegestudent

–⁠ Hvordan opplevde du miljøet ved Det odontologiske fakultet ved UiO?

–⁠ Jeg opplevde miljøet som veldig bra. Jeg har bare gode minner derfra.

–⁠ Helseskadelig miljø

Moesgaard sier at studentene ble snakket nedlatende til i full åpenhet, også da hun studerte fra 1986 til 1991. Rasistiske kommentarer var ikke uvanlig, ifølge henne.

–⁠ Jeg blir trist og forbannet over at studenter fortsatt opplever slike krenkelser i dag.

Hun forteller at hun hørte sine egne studenter snakke om lignende tilstander på fakultetet da hun selv var ansatt som postdoktor ved Det odontologiske fakultet fra 2005 til 2008.

–⁠ Studentene mine var frustrerte og deprimerte, de ble skjelt ut, ropt og skreket til, måtte ta sovemedisiner og gå til psykolog for å holde ut studiet. Visse personer fra ledelsen ble beskrevet som tyranner og ble beskyldt for å styre nærmest diktatorisk. Jeg opplevde det som et helseskadelig miljø.

Les også: 1 av 3 sisteårsstudenter ved Tannlegehøyskolen er misfornøyde

Varslet i 1995

Moesgaard var ikke den første som prøvde å si fra på Det odontologiske fakultet. Tidligere tannpleier Hanne Bjørnstad (71) forteller om problemer med arbeidsmiljøet på fakultetet, som skal ha begynt allerede i 1987 og varte frem til 2001 da hun ble sykmeldt.

I 1987 var Bjørnstad kritisk på et møte om interne forhold på fakultetet, sier hun.

–⁠ Det var som å stikke fingeren i et vepsebol.

Etter det begynte en ansatt i samme miljø med uønskede seksuell tilnærminger, både fysisk og psykisk, ifølge Bjørnstad.

Hun sier at hun allerede i 1995 varslet om dårlig arbeidsmiljø, trakassering og mobbing, uten at det fikk konsekvenser for de det gjaldt.

–⁠ Mitt arbeidsliv var et rent helvete de siste årene.

Bjørnstad har vært uføretrygdet siden 2008. Hun synes det er tragisk at studenter fortsatt rapporterer om dårlig arbeids- og læringsmiljø ved fakultetet.

–⁠ Jeg kan selv huske en episode fra før 1987, hvor jeg som ansatt står ved siden av en kvinnelig student og hennes mannlige instruktør. Han var rasende og skjelte henne ut – i full offentlighet.

Tannlegedrøm: Odontologistudent Katinka Gjerstad har alltid hatt lyst til å jobbe innenfor helsesektoren. -- Jeg tror ikke mange er klar over hvor variert tannlegeyrket egentlig er, sier hun.
Tannlegedrøm: Odontologistudent Katinka Gjerstad har alltid hatt lyst til å jobbe innenfor helsesektoren. –⁠ Jeg tror ikke mange er klar over hvor variert tannlegeyrket egentlig er, sier hun.

Skremt av varslingssakene

Ved Studentenes helse – og trivselsundersøkelse (SHoT) i 2014, var det ingen studenter ved Det odontologiske fakultet som rapporterte om at de ofte opplevde mobbing fra andre studenter eller ansatte.

Men i fjorårets SHoT-undersøkelse svarer betydelig flere at de har opplevd mobbing fra ansatte, i vesentlig høyere grad enn ved de andre fakultetene.

Det er mange som vil snakke om tilstandene ved Tannlegehøyskolen, men få av dem tør å stå frem med fullt navn.

Historiene skremmer Katinka Gjerstad, som er odontologistudent ved UiO. Til høsten begynner hun på femte semester, og skal for første gang ha klinikkundervisning.

–⁠ Jeg tenkte: Er det dette jeg skal møte om et år? Jeg må innrømme at jeg ble litt skremt, sier Gjerstad om Universitas' saker om varslinger ved Det odontologiske fakultet i høst og i vinter.

Gjerstad gruer seg derimot ikke til klinikkundervisningen. Hun har ikke fått inntrykk av at tannlegestudentene hun kjenner har hatt det dårlig.

–⁠ Det er alltid noe som ikke er helt som det burde være på enhver arbeidsplass.

Når hun snakker om tannlegeyrket lyser øynene hennes opp og hun snakker ivrig om tannlegedrømmen – som hun ikke skal gi opp så lett.

UiO-rektor og Studentparlamentsleder reagerer sterkt på varslene

Bekymret for rekruttering

Selv instituttleder Jan Eirik Ellingsen tror høstens saker om miljøet ved fakultetet hadde påvirket ham som ung tannlegestudent.

–⁠ Hvis jeg kun hadde lest oppslagene i Universitas, hadde jeg vært skeptisk. Det er jeg også bekymret for at fremtidige studenter skal være. Oppslagene i Universitas rekrutterer ikke studenter hit, vil jeg tro. Men jeg mener bestemt at det ikke stemmer overens med virkeligheten, forteller han og utdyper:

–⁠ Vårt fakultet holder veldig høy faglig kvalitet og det vet jeg at studentene også verdsetter. Vi har et stort fokus på godt student- og arbeidsmiljø nå. Vi har i stor grad svært dyktige, dedikerte og interesserte instruktører som er opptatte av at studentene skal bli flinke tannleger, samtidig som de har et hyggelig læringsmiljø. Vi har nå i januar mottatt to grønne varsler fra studenter som berømmer kvaliteten og omsorgen til kliniske lærere.

Han forteller at historiene fra tidligere og nåværende studenter har gjort inntrykk på ham.

–⁠ Det første jeg tenkte etter oppslaget i Universitas var: Er dette virkelig min arbeidsplass? Er det slik studentene jeg omgås daglig, opplever miljøet her? Noen av instruktørene har nok også tatt seg veldig nær av dette. Jeg har snakket med alle instruktørene om denne saken og gått gjennom rutinene på klinikken nøye. Jeg tror alle har gått i seg selv.

–⁠ Har varsler, samtaler eller annen tilbakemelding fra studenter ført til sanksjoner for ansatte?

–⁠ Ja, i noen tilfeller.

–⁠ Kan du si noe mer om det?

–⁠ Jeg kommenterer ikke personalsaker, men på laveste nivå har jeg hatt samtaler med ansatte på mitt kontor.

–⁠ I 2013 ble en ansatt ved Det odontologiske fakultet sparket for seksuell trakassering?

–⁠ Ja det stemmer.

Dette er det eneste tilfellet, bekrefter Ellingsen.

Universitas har vært i kontakt med hovedverneombud ved Universitetet i Oslo, Hege Lynne. Hun skriver følgende i en e-post til Universitas:

«Det odontologiske fakultet arbeider kontinuerlig og systematisk med arbeids- og læringsmiljøet, i samarbeid med verneombudene lokalt. [...] Som hovedverneombud er jeg trygg på at ledelsen og vernetjenesten har god kontakt i det systematiske og kontinuerlige arbeidet med arbeids- og læringsmiljøet lokalt».

Illustrasjon: Aleksander Naug

Se tidslinjen her.

–⁠ Tar saken på alvor

Universitas har vært i kontakt med en nåværende tannlegestudent. Hun mener – i motsetning til ledelsen ved fakultetet – at sakene som har blitt skrevet i Universitas ikke er en overdreven fremstilling av forholdene.

–⁠ Det har vært flere episoder hvor instruktører har opptrådt på en upassende måte overfor studenter. Dette kan handle om personlige egenskaper eller pedagogisk kunnskap, men jeg tror også det handler om en konservativ kultur som har eksistert på Det odontologiske fakultet fra tidligere tider, sier hun.

Studenter som sier fra om at arbeidsbelastningen blir for stor, blir ikke møtt med forståelse, mener tannlegestudenten.

–⁠ Forholdet mellom student og underviser har vært preget av autoritære holdninger. Det er en slags tanke om at tannlegestudiet skal være hardt, bare for å være hardt. Man blir møtt med en holdning om at det alltid har vært tøft og at det av den grunn ikke er vits i å gjøre noe med det.

Hun synes imidlertid at fakultetet har tatt varslingssakene på alvor, og iverksatt flere tiltak for å bedre situasjonen.

–⁠ Kjernen i problemet ligger ikke nødvendigvis kun i et dårlig arbeidsmiljø, men i en overveldende arbeidsmengde på studiet, som kommer til syne i pasientbehandlingssituasjonen og interaksjonen mellom student og instruktør, sier hun.

UiO brukte ti måneder på å konfron­tere ansatt med varsel om seksuell trakas­se­ring: –⁠ Helt hårreisende

–⁠ Ingen grunn til å være stolt

I april 2018 fikk Birgitte Moesgaard medhold i Oslo tingrett i at hun hadde pådratt seg yrkesskade på grunn av trakasseringen hun var utsatt for på Det odontologiske fakultet og fikk erstatning.

Advokaten hennes, John Christian Elden, forteller til Universitas at han tror saken til Moesgaard kan danne presedens, altså sette standarden for lignende trakasseringssaker i akademia.

–⁠ Jeg håper at andre varslere ikke blir møtt på samme måte som hun ble av ledelsen. Det er mye større fokus på overgrep nå i 2019, og det er bra at Moesgaard gikk foran her.

Mitt arbeidsliv var et rent helvete de siste årene

Hanne Bjørnstad, tidligere ansatt ved Det odontologiske fakultet

Rune H. Kristoffersen, juridisk direktør i Statens pensjonskasse, avviste derimot at saken kunne danne presedens. Han sa til universitetsavisen Uniforum at forliket kun gjaldt denne saken.

–⁠ Hva er betydningen av at Moesgaard fikk erstatning?

–⁠ At samfunnet og universitetet måtte ta ansvaret for overgrepet og ikke Moesgaard selv. Statens holdning var uakseptabel, og det skjønte de bedre sent enn aldri, forteller Elden.

–⁠ Hva mener du om Det odontologiske fakultets håndtering av saken?

–⁠ Jeg tror ikke fakultetet i etterpåklokskapens tid er stolt av sin behandling av denne saken. Det har de ingen grunn til heller.

Oppfordrer til å varsle

Til tross for at Moesgaard har fått erstatning, sitter hun fortsatt igjen med opplevelsen av at hun har blitt krenket.

–⁠ Varslingen har ikke fått konsekvenser for dem som har begått lovbrudd eller misbruker sin makt og stilling til å krenke andre. Det har fortsatt kun fått konsekvenser for meg, sier hun.

Moesgaard kjempet i ti år for å få ansvarlige offentlige myndigheter til å behandle varslingssaken. Hun har vært varig sykmeldt siden 2008. Nå har hun brukt det siste året på å nullstille seg etter rettsforhandlingene og prøve å få avstand til saken. Hun forteller at hun tar hver dag som det kommer.

I kulden utenfor kafeen svarer hun på det siste, men kanskje viktigste, spørsmålet fra Universitas.

–⁠ Men, oppfordrer du studenter til å varsle i dag?

Noen lange sekunder passerer før hun svarer:

–⁠ Ja, det gjør jeg, men det er ikke helsefremmende å varsle i Norge i dag, sier hun og legger til:

–⁠ Inntil politikerne våre forstår at de må styrke varslervernet, og ansvarliggjøre dem som skal håndheve lover og regler, så er varslere i praksis uten et vern. Det har kostet meg mye å være en varsler, men jeg angrer ikke – og jeg ville sagt ifra igjen.