Ikke urolig: Underdirektør ved Universitetsbiblioteket Håvard Kolle Riis er ikke bekymret for at de ikke skal kunne skaffe materiale men varsler at det kan ta lenger tid.
Ikke urolig: Underdirektør ved Universitetsbiblioteket Håvard Kolle Riis er ikke bekymret for at de ikke skal kunne skaffe materiale men varsler at det kan ta lenger tid.

–⁠ Mister vi tilgangen er det klart det vil bli et dårligere tilbud midler­tidig

Torsdag 31. januar utløper fristen for forhandlingene mellom norske utdanningsinstitusjoner og de store e-tidsskriftsforlagene. I skrivende stund har partene ikke kommet til enighet.

Nina Karlstrøm i Unit er en av de som forhandler på vegne av Norge (se faktaboks). Ettersom forhandlingene er pågående kan hun ikke si noe om hvor nære partene står hverandre på nåværende tidspunkt.

–⁠ Vi har forståelse for at det kan virke vanskelig for dere på utsiden, men vi forhandler og forhandler nå, sier hun til Universitas.

Karlstrøm forklarer at tilgangen studenter og forskere har nå er del av en såkalt «grace access» som er vanlig ved forhandlinger. Oversatt til norsk er dette «tilgang ved nåde». Hun håper at man vil fortsette å ha tilgang dersom man ikke blir enige om noen fast avtale på torsdag, men at det beror på hvor hvor nær partene er en løsning.

Karlstrøm understreker at dette grunnleggende sett er forhandlinger som dreier seg om en helt ny økonomisk modell for finansiering av tidsskrifter. Hun opplever at det er stor støtte for de norske kravene i universitets- og høyskolesektoren.

–⁠ Land som Sverige, Finland og Tyskland har fått til lignende avtaler nå. Dette kan være med å sikre at norsk forskning blir åpen og tilgjengelig når den publiseres.

Bakgrunn: Nå kan du miste tilgang til e-tids­skrifter

NSO støtter kampen

Håkon Randgaard Mikalsen, leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO), stiller seg bak de norske kravene og mener at dette representerer en unik mulig til å kjempe for en mer åpen forskning og publisering.

–⁠ Dette er en mulighet til å endre tunge, fastgrodde strukturer. Det er tidsskriftene som tviholder på dette, sier han.

Mikalsen peker på at det er bred enighet om kravene som fremsettes, både fra institusjoner, studenter og politisk hold. Han mener også det er riktig å ha en tøff holdning i forhandlingene, og viser til at mykere tilnærminger ikke har fungert tidligere.

–⁠ Forlagene har en skyhøy profittmargin, men de stritter imot. De kan ikke ha monopol på publisering av kunnskap.

–⁠ Men for den enkelte student kan det få store konsekvenser dersom det blir brudd i forhandlingene?

–⁠ Dersom det skjer må institusjonene midlertidig legge til rette for studentene slik at de får tilgang til det materialet de trenger.

NSO-lederen krysser fingrene, og håper at denne kampen som nå tas er et steg på veien mot det han mener er et friere og mer åpent kunnskapssamfunn.

–⁠ Dette er noe studenter har kjempet for i mange år, og endelig er det også blitt en av politikernes kampsaker, både på nasjonalt og europeisk nivå, sier han.

Fikk du med deg denne? «All» norsk forskning kan stjeles på nett

Vil tilby alternativer

Håvard Kolle Riis, underdirektør ved Universitetsbiblioteket på UiO, stiller seg bak kravene som stilles fra norsk hold. Han kan ikke uttale seg om forhandlingenes tilstand nå, men dersom forhandlingene brytes er han klar på at universitetsbiblioteket vil gjøre sitt beste for å skaffe det brukerne trenger.

–⁠ Mister vi tilgangen så er det klart at det vil bli et dårligere tilbud midlertidig. Likevel mener vi også det er verdt å være prinsipielle i denne saken. Vi vil prøve å skaffe alt brukerne våre trenger gjennom blant annet fjernlån og artikkelbestillinger.

Dette er en mulighet til å endre tunge, fastgrodde strukturer. Det er tidsskriftene som tviholder på dette

Håkon Randgaard Mikalsen, leder i NSO

Kolle Riis mener dette er en krevende situasjon for alle parter, men han er positiv til at europeiske land går i bresjen for krav som kan føre til bedre kunnskapstilgang på lengre sikt.

–⁠ Bør bachelorstudenten i statsvitenskap bekymre seg for om hen får det pensum hen trenger til våren?

–⁠ Jeg tror vi stort sett skal klare å levere det studentene trenger, men det kan ta litt lenger tid. Det er sjelden at vi ikke klarer å skaffe noe, men dette er jo avhengig av volum, type materiale og kostnad selvfølgelig, sier Kolle Riis.

Det har ikke lyktes Universitas å få en kommentar fra noen av de store forlagene UiO forhandler med. Springer Nature sa forrige uke at de ikke vil kommentere de pågående forhandlingene.