Flere alternativer: Studiespesifikke opptaksprøver er en god måte å skille klinten fra hveten på, skriver Oftedal.
Flere alternativer: Studiespesifikke opptaksprøver er en god måte å skille klinten fra hveten på, skriver Oftedal.Foto: Privat

– Økt kvalitet på opptak gir økt kvalitet på studiet

Ønsker alternative opptakskrav: –⁠ At karakteren din i geografi fra første klasse skal hindre deg å komme inn på en utdanning som er naturfaglig orientert er ikke rettferdig, skriver leder av Høyres studenter, Andreas Oftedal.

På en rekke studier er det stor kamp om plassen for å komme inn. På jusstudiet i Oslo er det tilfellet. En firer i fremmedspråk kan være det som avgjør at du ikke kommer inn, selv om du har sekser i alle relevante fag. Problemet er at alle karakterer veies likt, uavhengig av om de er relevante for utdanningen eller ikke. Vi har lenge avgjort hvem som kommer inn på denne måten, men er det slik man får de beste og de mest motiverte studentene?

Vil ha nye opptaks­krav på medisin: Fem i snitt skal holde

I den nye regjeringsplattformen åpner partiene for at utdanningsinstitusjoner kan ta i bruk supplerende inntaksformer. Dette er Høyres studenter glade for, ettersom vi lenge har vært for å benytte alternative opptakskrav. Ved å utvide vurderingsgrunnlaget av potensielle studenter, vil kvalitetssikringen ved opptaket være høyere. På denne måten kan også annen kompetanse inkluderes i vurderingen.

Det er ikke alle karakterer fra videregående som er like relevante. At karakteren din i geografi fra første klasse skal hindre deg å komme inn på en utdanning som er naturfaglig orientert er ikke rettferdig, når du har sekser i alle de relevante fagene fra tredje. At mange bruker ett ekstra år på å ta opp fag er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det burde heller ikke være nødvendig. Derfor mener vi at utdanningsinstitusjonene selv skal få lov å vekte karakterene, slik at de mest relevante er de som har mest å si. I tillegg er studiespesifikke opptaksprøver en god måte å skille klinten fra hveten på.

Ved å øke kvaliteten på opptaket, vil man også øke kvaliteten på studiet

Motivasjonsbrev er et annet eksempel på alternative opptakskrav. Dette er vanlig praksis ved en rekke av toppuniversitetene i verden. Det viser kandidatenes refleksjoner rundt eget studievalg og man får vist noen menneskelige sider utover det tallkarakterene tilsier. I tillegg vil det gi en høyere terskel for å søke om studieplass, noe som i seg selv fremprovoserer refleksjon.

Karakterer og opptaks­krav: Funker systemet?

Kandidatintervju kan gi opptakskontoret et personlig inntrykk av potensielle studenter, og gjøre at personlige egenskaper tas med i vurderingen. I visse yrker er mellommenneskelige relasjoner en viktig del av arbeidet. Både i lege- og lærerstudiet bør en slik tilnærming være aktuell.

Høyres studenter oppfordrer utdanningsinstitusjonene til å ta i bruk den muligheten regjeringsplattformen nå åpner for. I våre øyne er motivasjonsbrev, opptaksprøver og kandidatintervju supplement som bør vurderes, særlig på studier hvor menneskelig kontakt er en sentral del av yrket. Ved å øke kvaliteten på opptaket, vil man også øke kvaliteten på studiet.

Les også: –⁠ Ja til flere opptaks­former!