Lite blir mindre: Jørgen Stokke jobber på Brygg bar og sier det føles som at ansatte i servicebransjen blir nedprioritert i samfunnet.
Lite blir mindre: Jørgen Stokke jobber på Brygg bar og sier det føles som at ansatte i servicebransjen blir nedprioritert i samfunnet.

Nye tipsregler: –⁠ Tar mer fra de som allerede tjener lite

Nytt skatteregelverk i servicebransjen gjør at store deler av tipspengene nå vil forsvinne i arbeidsgiveravgift og administrative kostnader.

–⁠ Det er tøft å jobbe på restaurant. Tips er med på å gjøre det verdt det, sier Frida Rudbo (28).

Hun studerer markedsføringsledelse på BI, og jobber deltid på TGI Fridays. Før hun startet på studiet var hun restaurantsjef og hadde ansvaret for 25 ansatte.

–⁠ Jeg tror mange er provosert av at tips skal gå til avgifter og til kommunen, når den i utgangspunktet er ment som en gave fra gjest til servitør, sier Rudbo.

Hun mener tips er en av hovedgrunnene til at servicebransjen er lønnsomt for studenter, og at man på travle dager kan tjene opptil tusen kroner ekstra på én vakt.

Universitas-Stine: –⁠ Relevant deltidsjobb – hva er det?

Vurderer ny jobb

–⁠ Selv har jeg tenkt at jeg kanskje heller skal jobbe med noe annet dersom inntekten blir mye redusert, sier Rudbo.

Hun forteller at tipspenger til nå har blitt fordelt likt på de ansatte etter hvert skift. Men hun er usikker på hvordan de nye reglene vil utføres i praksis da det ikke er noen fasit for alle bedrifter.

–⁠ Hvorfor skal folk gi tips?

–⁠ Jeg mener at gjesten skal ha mulighet til å legge igjen litt ekstra dersom opplevelsen, maten, drinkene og servicen er bra. Det er en boost til de som jobber, og som fortsetter å gjøre en god jobb. Det igjen fører til en god servicestandard, sier Rundbo.

Frustrert: Frida Rudbo mener tips er en av hovedgrunnene til at servicebansjen er lønnsomt for studenter.
Frustrert: Frida Rudbo mener tips er en av hovedgrunnene til at servicebansjen er lønnsomt for studenter.

–⁠ Jeg synes det virker litt som å ta mer fra de som allerede tjener lite. Det føles ut som vi er ganske nedprioritert i samfunnet, sier Jørgen Stokke.

Han studerer fotojournalistikk på Oslomet, og jobber på Brygg bar i Oslo sentrum. Stokke forteller at tips har kommet godt med på slutten av måneden.

–⁠ Jeg synes det blir feil at de skal trekke avgifter fra tipspengene våre, når tips er en gave for god service.

–⁠ Bedre rettigheter

Clas Delp, forbundssekretær i Fellesforbundet, mener på sin side at den nye ordningen vil komme arbeidstakerne til gode. Dette fordi tipsen vil være med å danne grunnlaget for foreldrepenger, sykepenger og pensjon.

–⁠ Nå som tips skal regnes som lønn, vil man som arbeidstaker få bedre rettigheter dersom man for eksempel blir syk, sier han.

På tross av at Fellesforbundet er fornøyd med at tipsen skal inn i arbeidstakernes lønn, er det fremdeles usikkerhet rundt hvordan den nye ordningen vil fungere.

–⁠ Vi mener at folk skal sitte igjen med det samme i tips som de gjorde før, forutsatt at de betalte skatt på tipsen, fastslår Delp.

Men dersom bedriftene velger å bruke av tips-pengene for å dekke de administrative kostnadene som oppstår ved den nye ordningen, vil det gå utover lønnen til de ansatte.

–⁠ Det har blitt reist spørsmål i Stortinget om hvordan dette skal løses to ganger, men ingen har kommet med noe konkret svar på hvordan det skal løses.

Han kan fortelle at de ønsker å gå rettens vei for å få en prinsipiell avklaring dersom dette ikke gjøres i Stortinget, og han er derfor spent på hvordan bedriftene velger å løse dette.

–⁠ Det er først når lønnsutbetalingene kommer ut neste måned at vi ser hva de gjør ut av dette, sier Delp.

Byrde på arbeidsgiver

–⁠ Vi er imot det nye regelverket fordi det gir en unødvendig stor byrde på arbeidsgiver, og samtidig gjør innhogget i tips større enn nødvendig, sier Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv.

Han mener det finnes andre måter å sørge for at det blir trukket skatt fra tips, uten at det trenger å være arbeidsgivers ansvar.

–⁠ En stor del av inntekten i tips er lett å spore fordi den blir innbetalt elektronisk. Da vil det også være mulig for skattemyndighetene å etterprøve om det som blir utbetalt i tips også blir betalt skatt av, sier Bjørndal.