Miljøvennlig studentbolig: Iselin Nybø ønsker at universiteter, høyskoler og andre institusjoner skal redusere klimagassutslipp.
Miljøvennlig studentbolig: Iselin Nybø ønsker at universiteter, høyskoler og andre institusjoner skal redusere klimagassutslipp.

Vil bygge grønne student­bo­liger – men vet ikke helt hvordan

Når fremtidige studentboliger skal bygges eller renoveres, vil statsråd Iselin Nybø at klimaavtrykk skal ha innvirkning på om boligprosjektene får støtte eller ei.

–⁠ Jeg mener universiteter, høyskoler og institutter skal være i front når det gjelder å kutte klimagassutslipp i egen virksomhet, og lære kommende generasjoner at bærekraft er viktig, uansett hvilket studium og hvilken jobb du velger. Det sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i sin tale på årets kontaktkonferanse, som fant sted forrige tirsdag.

Statsråden mener at klimaavtrykket også gjelder studentboliger, og vil at alle nye studentboliger i landet skal være grønne. Klimaavtrykk vil være en avgjørende faktor for hvilke byggeprosjekter som skal få tilskudd.

Les også: Får kritikk for UiOs avtale med Equinor: –⁠ Skitne penger!

Uklart hva grønn vil si

Det var Universitetsavisa som først omtalte saken. Kriteriet fra Nybø om at klimaavtrykk skal vektlegges, kom som et ekstra forslag til en rapport fra den nasjonale arbeidsgruppen, som har gått gjennom systemet for forvaltning av tilskudd til studentboligbygging. Arbeidsgruppen har ifølge Nybø mange gode forslag, der enkelte også omhandler miljø. Rapporten skal i nær fremtid på høring.

–⁠ Jeg kommer til å sende et ekstra forslag med på høringen når vi vurderer hvilke studentboligprosjekter som skal få tilskudd. Jeg vil at alle studentboliger som bygges skal være grønne, og at vi også skal legge miljøhensyn til grunn når vi bestemmer hvilke prosjekter som skal få støtte, sier Nybø.

På spørsmål til Kunnskapsdepartementet om hva det vil si at studentboligene skal være grønne, svarer de at det er det for tidlig å kunne gi et detaljert svar på. Mer konkrete svar vil kunne gis etter høringen, skriver Kunnskapsdepartementet i en e-post til Universitas.

Fikk du med deg da Ottersen svarte Univer­sitas?: –⁠ Faktafeil om miljø

–⁠ Det er gledelig

Det er studentsamskipnadene og studentboligstiftelser som er hovedaktører for studentboligbygging. Vetle Bo Saga, Styreleder i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), er positiv til Nybøs grønne forslag.

–⁠ SiO og andre studentsamskipnader er opptatt av å bygge grønne studentboliger, og er langt fremme i klimavennlig boligbygging. Det er gledelig at statsråden vil vektlegge dette i fremtidige tildelinger, sier han.

Til tross for at det har vært rekordmange bevilgninger til bygging av nye studentboliger, har altfor mange av byggeprosjektene blitt stoppet. Det kommer frem i rapporten at dette skyldes forskjellige prosjektutfordringer. Blant annet vanskeligheter med å få tilgang til tomter, krav til beliggenhet, og generell økning i krav knyttet til boligbygging.

Lurer du på hvordan Oslos grønneste studentboliger er? Det kan du lese her.

Oslo er også et såkalt pressområde, der bygge- og tomtekostnadene er høyere, samt at behovet for studentboliger er større enn i resten av landet. Kostnadsrammen her blir derfor høy, og de mange kravene gjør at realiseringen av prosjektene er vanskelig.

–⁠ Det viktigste for oss i SiO er økonomiske rammer som fortsatt gjør det mulig å bygge studentboliger i Oslo. Da er prisjustert økning av tilskuddene en god løsning, forteller Bo Saga.