KRITISK: Sosialantroplogiprofessor Thomas Hylland Eriksen har lite tro på forslaget om å flytte ARENA-senteret og TIK-senteret.
KRITISK: Sosialantroplogiprofessor Thomas Hylland Eriksen har lite tro på forslaget om å flytte ARENA-senteret og TIK-senteret.ARKIVFOTO: Matilde Solberg Clemetsen

–⁠ Vi er ikke en produk­sjons­fab­rikk

Dekan ved det Det samfunnsvitenskapelige fakultetet (SV) på Universitetet i Oslo (UiO) ønsker å få forskningssentre inn under egne institutter. Han får lite støtte fra fagfeltene.

ARENA senter for europaforskning, og TIK senter for teknologi, informasjon og kultur går en usikker fremtid i møte. I desember fikk de ansatte ved sentrene beskjed om at Dekan Nils-Henrik M. von der Fehr ønsker å legge de delvis selvstendige sentrene direkte under fakultetets institutter.

TIK er foreslått å ligge under sosialantropologisk institutt, ARENA under statsvitenskapelig institutt. Forslaget er ennå ikke vedtatt, og den 15. februar vil det holdes en høringsrunde hvor de involverte partene kan komme med innlegg.

Bredere fagmiljø

I et notat fra desember i fjor argumenteres det for at en sammenslåing kan gi større fagmiljøer, noe von der Fehr mener er et gode.

–⁠ De faglige prioriteringene kan bli bedre ivaretatt dersom det inngår i et større fagmiljø, sier han.

Han understreker at det i all hovedsak er et forslag om å flytte sentrene fra å være underlagt et fakultetet til å bli underlagt et institutt, noe er normen ved de fleste fakultetene på UiO, ifølge von der Fehr.

Les også: Nå kan disse sensorene få dårligere tid til å rette eksamen

–⁠ Lite informasjon

Universitas har kontaktet representanter ved ARENA og TIK, samt de berørte instituttene for å høre hva de syntes om situasjonen.

Anne Julie Semb, instituttleder for Institutt for statsvitenskap (ISV), etterlyser mer informasjon.

–⁠ Vi har etterspurt en god del informasjon som vi trenger for å kunne gi en høringsuttalelse. Så langt har vi ikke fått den type informasjon.

Semb mener det er en hel del administrative og organisatoriske spørsmål som ikke besvares i notatet fra desember.

Dette kom uventet på oss.

Erik O. Eriksen, direktør for ARENA-senteret

Erik O. Eriksen, direktør for ARENA-senteret, påpeker at saken kom uventet.

–⁠ Saken er sendt på høring og ARENA vil svare på denne. Dette kom uventet på oss. Det er uklart hva slags problem forslaget skal løse og hva konsekvensene blir. Forslaget berører ikke bare ARENA, men også Institutt for statsvitenskap. Det er åpent hva utfallet av denne prosessen blir.

Husker du? Student­topp føler seg misbrukt i UiO-reklame

Har ikke blitt kontaktet

Rune Flikke, instituttleder ved Sosialantropologisk institutt (SAI), ble først klar over forslaget om omorganisering etter at representanter fra TIK tok kontakt. Han ble svært overrasket over forslaget.

–⁠ Jeg er fortsatt litt sånn i det blå. Det er jo veldig lite informasjon som har kommet.

Semb setter spørsmålstegn ved den faglige begrunnelsen for sammenslåingen.

–⁠ Det er veldig få på TIK som jobber med det sosialantropologiske fagfeltet.

Han er ikke positiv til prosessen hittil, og mener mangel på informasjon fører til usikkerhet og rykter.

Jeg er fortsatt litt sånn i det blå. Det er jo veldig lite informasjon som har kommet

Rune Flikke, instituttleder ved Sosialantropologisk institutt

Savner faglig begrunnelse

Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi, tror de aller fleste er kritiske til forslaget.

Han ser ingen faglig begrunnelse for sammenslåing, og mener det kan føre til en utvanning av akademisk egenart.

–⁠ En diffus paraplytittel er ikke gunstig internasjonalt. Dette er en prinsipiell sak som har med Universitetets verdigrunnlag å gjøre. Vi er ikke en produksjonsfabrikk.

Les også: –⁠ Vi føler et større press om å fungere som en pølsefabrikk

Frode Løvik, administrativ leder ved TIK, finner begrunnelsen for eventuell sammenslåing for tynn.

–⁠ Ting fungerer veldig godt her på TIK. Vi opplever ikke at det er noe grunnlag for å endre på vår status.

Den tverrfaglige profilen til TIK er ifølge Løvik av en karakter som gjør senteret lite egnet til å ligge under noe institutt.

–⁠ Vi skal feire 20 år med tverrfaglig forskning i år. Vi er en populær samarbeidspartner og har en stab i vekst.

Husker du? Raino Malnes raser mot nedrevne kirse­bær­trær

Svarer på kritikken

Dekan Nils-Henrik M. von der Fehr mener de overraskede reaksjonene ikke stemmer med samtaler han har hatt gjennomgående med institutt og senterledere over lang tid.

–⁠ Dette er noe vi har snakket om i en lang periode, riktignok i en løsere form enn den nåværende.

Han understreker imidlertid at instituttlederen ved sosialantropologisk institutt tiltrådte stillingen over nyåret, men at han har diskutert tematikken med forrige instituttleder.

De faglige innvendingene mot sammenslåing ønsker han velkommen, og understreker at det er disse man vil diskutere i første omgang.

–⁠ Dette er reelle faglige standpunkter. Det er nettopp motforestillinger og argumenter vi ønsker i februar.

Ønsket om mer informasjon mener han ikke passer på dette tidspunktet i prosessen.

–⁠ Ved Institutt for statsvitenskap har de bedt om detaljert informasjon som er vanskelig å fremskaffe på dette tidspunktet, ned på enkeltpersonnivå. Vi har bedt om prinsipielle synspunkter for faglig kvalitet i første runde. Dersom man går inn for sammenslåing vil de organisatoriske og økonomiske aspektene komme i andre omgang, sier han.