Millionbedriften: Over 300 millioner kroner er det Norge betaler utenlandske forleggere for å få tilgang på det beste innen tidsskrifter. Men nå er de norske forhandlingspartene lei av høye priser.
Millionbedriften: Over 300 millioner kroner er det Norge betaler utenlandske forleggere for å få tilgang på det beste innen tidsskrifter. Men nå er de norske forhandlingspartene lei av høye priser.

Nå kan du miste tilgang til e-tids­skrifter

Universiteter og høyskoler risikerer å miste tilgangen til e-tidsskrifter.

–⁠ Abonnementene har blitt for dyre, sier underdirektør ved Universitetsbiblioteket.

Forhandlingene med de fire store forlagene som forsyner universitetene og høyskolene med tidsskrifter, Elsevier, Wiley, Taylor & Francis og Springer Nature, skulle vært avsluttet før jul, men universitetene og høyskolene har ennå ikke blitt enige med forlagene.

–⁠ Vi forhandler nå på overtid, og håper å snart komme i mål, sier underdirektør ved Universitetsbiblioteket Håvard Kolle Riis.

De gjeldene avtalene mellom partene utløp 31. desember i fjor, og Kolle Riis er tydelig på hva de er uenige om.

–⁠ For nye avtaler ønsker vi for det første at alle forskningsresultater skal være åpent tilgjengelig. For det andre har abonnementene blitt for dyre. Det har vært en kostnadsutvikling de siste årene som ikke er bærekraftig.

–⁠ Hvis forlagene ikke kommer oss i møte på disse to punktene, har vi egentlig ikke noe annet alternativ enn å si nei. Det er ikke aktuelt å fortsette med dagens modell. Den vil bare gi fortsatt begrenset tilgang og økte kostnader, sier Kolle Riis.

Les også: Vil rive beta­lings­muren for forsk­nings­ar­tikler

Vil endre modellen

Dagens betalingsmodell gjør at norske institusjoner må betale for å lese tidsskriftene, i stedet for, slik Norge ønsker, å betale for hver artikkel forskerne publiserer. Norge punger ut over 300 millioner i året for abonnementene, slik modellen er nå.

Også i Sverige og Tyskland kjemper forskningsmiljøene kampen mot de høye betalingsmurene. Deres forhandlinger med forlagsgiganten Elsevier har strandet, og rundt 300 institusjoner har mistet tilgang.

Kolle Riis forteller at forlagene fortsatt gir dem tilgang under forhandlingene, og ansatte og studenter kan foreløpig fortsatt bruke e-tidsskriftene. Men denne tilgangen kan man snart miste om partene ikke blir enige.

–⁠ Hva kan dette ha å si for UiO og andre institusjoner?

–⁠ At ansatte og studenter ikke lenger har direkte tilgang til alt de trenger i sin forskning og sine studier. Fra biblioteket vil vi jobbe for å skaffe alternativ tilgang til det vi mister, men det vil nok i de fleste tilfeller ta lengre tid enn å laste ned artikler direkte fra e-tidsskriftene, sier Kolle Riis.

Fikk du med deg denne? «All» norsk forskning kan stjeles på nett

Åpen tilgang sentralt

Unit, direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, forhandler på vegne av de norske institusjonene.

–⁠ Drar forhandlingene enda lenger ut, blir det opp til forlagene om de vil tillate tilgang mens vi forhandler etter 31. januar. Vi vil helst få til en avtale med alle, men det er ikke mulig om vi står for langt fra hverandre, sier Nina Karlstrøm.

Karlstrøm vil ikke si noe om når dette avgjøres.

Hun mener åpen tilgang vil være sentralt framover for forskere og samfunnet, spesielt nå som innovasjon blir mer og mer viktig.

–⁠ Det er mange forskere ved forskningsinstitutter som langt fra har den tilgangen de trenger. I tillegg signerer forfatteren bort copyrighten med dagens publisering, men med åpen publisering benyttes lisenser som gjør at forfatteren beholder copyrighten men tillater deling.

Springer Nature sier de ikke vil kommentere de pågående forhandlingene. Universitas har ikke lykkes i å få kontakt med de øvrige forlagene som er nevnt i saken.