Fortviler: Simen Mathisen, daglig leder i Radio Nova, forteller at organisasjonen må se på innsparingstiltak.
Fortviler: Simen Mathisen, daglig leder i Radio Nova, forteller at organisasjonen må se på innsparingstiltak.

SiO gir mindre penger til studentforeninger:

–⁠ Det er klart det vil få konse­kvenser

Velferdstinget (VT) stemte for å bevilge mer enn 20 millioner kroner til studentforeninger i Oslo. Det gikk ikke Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) med på.

–⁠ Det er klart at et kutt på 118.000 kroner vil ha konsekvenser for tilbudet vi kan gi studentene. Det vil særlig påvirke de åpne arrangementene med gratis inngang og muligheten vår til å sette i gang nye tilbud til studentene, sier formann for Det Norske studentersamfund (DNS) Kristine-Petrine Olthuis til Universitas.

I høst innstilte VT på å dele ut 20,1 millioner kroner av semesteravgiftene til studentforeninger i Oslo. Dette synes SiO var for mye, og gikk med på å bevilge 18,8 millioner – 1,3 millioner mindre. Radio Nova og DNS er blant de som må se på innsparingstiltak som følge av kuttet. Også Universitas blir rammet.

Den totale summen som kommer inn til SiO fra semesteravgiften er på rundt 80 millioner kroner.

Fikk du med deg denne? Velferdstinget brukte 24.400 kroner på julebord

–⁠ Vi må se på innsparingstiltak

Simen Mathisen, daglig leder i Radio Nova, som er Oslostudentenes egne radiokanal, sier til Universitas at situasjonen er langt fra ideell.

–⁠ Vi har vært i en periode med svak egenkapital, og hadde håpet å bedre situasjonen kraftig i 2019. Nå må vi igjen se på innsparingstiltak, og selv om det skal la seg gjøre på en helt ok måte er det langt fra ideelt for Radio Nova som studentforening, lokalradiokanal og sosialt samlingssted for kreative studenter, skriver Mathisen i en e-post til Universitas.

Dessuten etterlyser Mathisen mer forutsigbarhet fra VT og SiO, og kaller det et hardt slag å bli kuttet så nærme starten på budsjettåret 2019.

–⁠ Arbeidsutvalget i VT var tydelige på at det var en mulighet for å bli kuttet hele veien, men vi føler det var veldig sent å få beskjed om det i midten av desember. Det var et hardt slag å få så sent på året, sier han.

Den daglige lederen mener også at kommunikasjonen med studentrepresentantene i SiOs hovedstyre var mangelfull, men sier at de håper å kunne sette seg ned med dem for å snakke om fremtiden.

–⁠ Vi håper å kunne invitere dem til oss for en prat om både våre og deres ønsker om veien fremover. Både for Radio Nova spesielt, men også for studentforeninger generelt.

Som følge av mindre tildeling forklarer Mathisen at det kan gå utover ulike arrangementer, samt oppgradering av teknisk utstyr.

–⁠ Vi er langt flere frivillige enn vi var for bare noen få år siden. Dermed har vi også økte utgifter til sosiale arrangementer, både interne og de som er åpne for alle.

I tillegg har vi gjort store tekniske oppgraderinger det siste året, men med redusert tildeling er det sannsynlig at deler av de nødvendige oppgraderingene må vente til vi har midlene som behøves, sier han.

Visste du at klimaanlegget til Radio Nova var ute av funksjon i ni måneder i 2016?

–⁠ Det er veldig synd

Den 10. desember i fjor ble det avholdt et møte for VT hvor kuttet ble diskutert. Styreleder i SiOs hovedstyre, Vetle Bo Saga, sa på møtet at SiO har forståelse for at mange ble skuffet over vedtaket, men at økningen i søknadssummen var for høy.

–⁠ Det ville ikke vært forsvarlig å innvilge søknaden i sin helhet. Det skyldes at summen som kommer inn fra semesteravgiften er omtrent 80 millioner kroner, og det kommer den til å fortsette å være, sa Saga på møtet før jul.

På det samme møtet påpekte han også at de forskjellige delene av SiO, som bolig- og kantinedrift, finansierer seg selv og dermed er det irrelevant at kuttet utgjør en liten del av SiOs totale budsjett.

–⁠ Det er politikken vi har. Man kan mene det er feil, men det er sånn det har vært så lenge jeg kjenner til, sa Saga.

Styreleder i Oslostudentenes idrettslag (OSI) Cecilie Kappelslåen mener at kuttet vil føre til at det blir vanskeligere å satse på studentidrett.

I en e-post til Universitas skriver Kappelslåen at eksisterende medlemmer ikke kommer til å bli rammet, men at de frykter at det ikke vil bli mulig å ta i mot så mange nye som de ønsker.

–⁠ Det er selvsagt leit at vi ikke får innvilget full sum. Enkelt og greit vil det si at vi får mindre midler til å få flere studenter i aktivitet. Det er veldig synd da vi vet at aktivitet har en stor og viktig helsefremmende effekt for den enkelte student, sier styrelederen.

Les også: OSI mot SiO: Idrett taper pengekampen

–⁠ Vanskelig å gjøre større satsinger

På VTs tildelingsmøte i oktober 2018 vedtok arbeidsutvalget å dele ut en sum som lå på mer enn én million kroner mer enn det ble delt ut året før.

Den gangen sa arbeidsutvalgets leder, Maya Sol Sørgård, at de 20,1 millionene var det «reelle behovet studentene har», og i etterkant av kuttet i desember ga hun uttrykk for at hun var skuffet over SiOs avgjørelse.

–⁠ Vi står fortsatt på at søknadssummen er nødvendig for foreningene i Oslo og Akershus og hadde ønsket at argument utover rammen og økninger og hadde blitt sett på, skrev hun i et lengre innlegg i VTs Facebook-gruppe.

Til tross for kuttene sier DNS-formann Olthuis at de skal gjøre sitt beste for å fortsette med å gi studentene et godt tilbud.

–⁠ Vi kommer til å fortsette å prøve å gi et relevant tilbud til studentene når det gjelder konserter og debatter. Men det er veldig vanskelig å skulle kunne gjøre de større satsingene med kutt.