Ikke alvorlig nok: Studiedekan ved Tannlegehøyskolen mener svært få av tilbakemeldingene krever umiddelbar handling.
Ikke alvorlig nok: Studiedekan ved Tannlegehøyskolen mener svært få av tilbakemeldingene krever umiddelbar handling.

Tann­lege­høy­skolen: 1 av 3 siste­års­stu­denter er misfor­nøyde

En undersøkelse viser studenters misnøye med læringsmiljøet på Det odontologiske fakultet. Selv er fakultetet ganske fornøyde med resultatene.

Før jul ble det sendt ut en semesterevaluering til alle studentene som har undervisning i klinikken ved Det odontologiske fakultet. Det vil si studentene som går femte, syvende og niende semester.

Bakgrunnen er tilbakemeldingene Det odontologiske fakultetet fikk i høst som gikk på læringsmiljøet i klinikken, flere saker i Universitas og varsler. I september i fjor ble det sendt en bekymringsmelding til Kunnskapsdepartementet der en person som utgir seg for å være tannlegestudent varsler om en studiehverdag preget av psykisk press, overvåking og baksnakking fra instruktører på klinikken. Det odontologiske fakultet har også mottatt to gule varsler gjennom Si fra-systemet.

Semesterevalueringen besto av fire spørsmål, og alle svarene var anonyme. På spørsmål om hvordan de hadde hatt det på klinikken dette semesteret, svarte 5 prosent av studentene på syvende semester og 11 prosent på niende semester at de ikke hadde hatt det så bra. 6 prosent på niende semester svarte at de hadde hatt det svært dårlig.

33 prosent av studentene på niende semester svarte at de var ikke så fornøyde med det generelle læringsmiljøet dette semesteret.

Evalueringene ble sendt ut med mulighet for fritekstsvar, som betyr at studentene har anledning til å melde fra om saker anonymt.

Fakultetet fikk i snitt 22 svar per kull, som er en svarprosent på cirka 38 prosent.

Les mer om Tannlegehøyskolen:

 • Rasisme, baksnakking, trynefaktor og psykisk press
 • Reagerer sterkt på varslene
 • –⁠ Kritikkverdig å ikke journalføre
 • –⁠ Ganske fornøyde med resultatene

  Alix Young Vik, studiedekan ved Det odontologiske fakultet, forteller at svarprosenten er relativt god sammenlignet med andre studentevalueringer. De hadde derimot håpet på en høyere svarprosent.

  –⁠ Tallene er for så vidt ikke overraskende for oss, og det kommer heller ikke fram noe spesielt oppsiktsvekkende i fritekstsvarene, sier Vik.

  –⁠ Vi er ganske fornøyde, fordi det var mange positive tilbakemeldinger, og de negative tilbakemeldingene reflekterer i stor grad det inntrykket vi har gjennom våre regelmessige møter med studentrepresentantene og på midtsemesterevalueringene med studentene. Likevel, her er det mye vi kan bruke konstruktivt i det kontinuerlige arbeidet vårt for å utvikle og forbedre utdanningsprogrammet og læringsmiljøet, sier hun og legger til:

  –⁠ Når det er sagt, så er det viktig å understreke at det er fire stykker som til sammen melder tilbake at de ikke har det så bra eller direkte dårlig på studiet. Det er vi selvsagt ikke fornøyde med. Sånn vil vi ikke ha det, og det jobber vi for å endre.

  –⁠ Ikke alvorlig nok for umiddelbar handling

  –⁠ Hva kommer dere til å gjøre videre med saken?

  –⁠ Det kommer frem veldig mange ulike momenter i slike semesterevalueringer, og kun i få av dem finnes det såkalte quick fix-løsninger. Svært få, hvis noen, av tilbakemeldingene var av en så alvorlig karakter at de krever umiddelbar handling, men vi kommer til å ta tak i dette på flere måter. Det studentene meldte tilbake, går blant annet på klinikkdrift, tilgang til pasienter, innhold i pensum, læringsmiljø, og mangel på studiedager. Nå skal vi systematisere svarene og lage en plan med utgangspunkt i det.

  –⁠ Det er en markant forskjell på hvor fornøyde studentene er avhengig av hvilket semester de går. Har dere noen tanker om hvorfor studentene i niende semester er de som svarer mest negativt?

  –⁠ Studentene på masterprogrammet i odontologi har et spesielt arbeidsomt halvår i niende semester, med mange store skriftlige eksamener. De har kun ett semester igjen og nærmer seg yrkeslivet, og arbeidspresset er relativt stort, mens i femte semester har studentene knapt begynt med egen pasientbehandling.

  Les også: UiO brukte ti måneder på å konfron­tere ansatt med varsel om seksuell trakas­se­ring: –⁠ Helt hårreisende

  Allmøte for studentene

  Tirsdag 8. januar holdt Det odontologiske fakultet et allmøte for studentene. Temaet for allmøtet var «Form og kultur i klinikkundervisningen». Der ble blant annet sakene i Universitas om varslinger ved Tannlegehøyskolen presentert.

  Det ble også presentert hvilke tiltak fakultetet har iverksatt etter oppslagene i Universitas, utenom semesterevalueringen og orientering i allmøte. Det har i tillegg blitt sendt informasjon på e-post til alle studenter og ansatte og satt opp møter med studenttillitsvalgte og klinikkansatte. Det har også vært oppfølging av to Si-fra varsler og andre tilbakemeldinger fra studentene. Det har også blitt innført en ny forelesning for sjette semester: «Introduksjon/forberedelse til klinisk hverdag».