Krevende: Studentforeningene møter mye høyere krav til profesjonalitet enn tidligere, og flere har måttet tilpasse seg en reduksjon i inntekter fra andre kilder, skriver arbeidsutvalget i Velferdstinget.
Krevende: Studentforeningene møter mye høyere krav til profesjonalitet enn tidligere, og flere har måttet tilpasse seg en reduksjon i inntekter fra andre kilder, skriver arbeidsutvalget i Velferdstinget.Foto: Rebekka Opsal

Velferds­tinget: –⁠ Student­fri­vil­lig­heten trenger pengene, SiO!

–⁠ Studentkultur og foreningsliv er nøkkelen til at Oslo blir en bedre studentby. Studentene har ikke råd til at Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) kniper igjen pengesekken, skriver Velferdstingets arbeidsutvalg.

Under tildelingsmøtet 11. oktober besluttet Velferdstinget at de ønsker å tildele 20,1 millioner av semesteravgiften til studentkultur og foreningsliv, av en total sum på over 80 millioner kroner. I forkant hadde alle søkerne sendt inn detaljerte søknader. Foreningene beskrev aktiviteten de bedriver og planene for året som kommer. Vi i Velferdstingets arbeidsutvalg gikk gjennom alle søknadene, kuttet der vi fant det mulig, og kom frem til det vi mente var en god innstilling i forkant av møtet. I vår innstilling kuttet vi 2,1 millioner kroner fra den totale søknadssummen. Denne ble vedtatt uten betydelige økninger i totalbeløpet, og de fleste var fornøyde etter møtet. Alle så frem til et godt år for studentkultur og foreningsliv også i 2019.

Bakgrunn: Velferds­tin­gets tilde­lings­møte: Ber SiO om 1,7 million mer

Dessverre var tonen langt fra like positiv da arbeidsutvalget i ettertid var i møte med SiO. 20,1 millioner er nemlig 1,7 millioner høyere enn fjorårets søknad til SiO - en stor økning. Allikevel mener vi at den er godt begrunnet. Gjennom en årrekke har Velferdstinget, med SiO på laget, oppmuntret til en vekst i studentkulturen. Flere interesseforeninger har oppstått, Operasjon HiOA førte til en oppblomstring av foreninger på dagens OsloMet, og gamle, tradisjonsrike foreninger har vokst. I tillegg møter studentforeningene mye høyere krav til profesjonalitet enn tidligere, og flere har måttet tilpasse seg en reduksjon i inntekter fra andre kilder. Foreningene er mer avhengige av støtte fra semesteravgift nå enn de var for fem år siden.

Om det er ett år Velferdstinget bør få innvilget hele sin budsjettsøknad fra SiO, så er det i SHoT-året 2018

VT-leder Maya Sol Sørgård: –⁠ Vi har lyst til å gjøre Oslo til Norges beste studentby

Å kutte i budsjetter som allerede er strippet til benet, er ingen lett oppgave. Det vil i realiteten bety en nedgang i aktivitet. Tusenvis av studenter i Oslo og Akershus jobber frivillig mange timer i uka med den aktiviteten de liker best. Det skapes samhold, læring, mestring og inkludering. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 (Shot) viser at altfor mange studenter opplever psykiske symptomplager som ensomhet, angst, depresjon og søvnvansker. Sosiale tilbud som studentkulturen og foreningslivet bringer med seg, er blant de aller mest treffsikre forebyggende tiltakene mot disse plagene. SiO har selv pekt på forebyggende tiltak som området det er størst potensiale til å gjøre en positiv forskjell for studentenes psykiske helse.

Shot-under­sø­kelsen for 2018: –⁠ Tre av ti studenter har alvorlige psykiske plager

Studentkultur og foreningsliv er nøkkelen til at Oslo blir en bedre studentby. Om det er ett år Velferdstinget bør få innvilget hele sin budsjettsøknad fra SiO, så er det i SHoT-året 2018. Studentene har ikke råd til at SiO kniper igjen pengesekken.

Forvirret? –⁠ Dette er studentpolitikken og så mye koster den